Media a wychowanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1978-2016

Wyboru dokonała: Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. 68802 czyt.
 • Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. 71157 czyt.
 • Dzieciństwo w opresji : pomiędzy przemysłem kulturowym a technokratycznymi reformami szkolnictwa / Christian Rittelmeyer ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska ; z wykorzystaniem tł. Andrzeja Murzyna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 66115 czyt.
 • Dziecko w mediach / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. 74621 czyt.
 • Dziecko w mediach / redakcja naukowa Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2016. 74621 czyt.
 • Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006. 63202
 • Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. 67754 czyt.
 • Kształcenie równoległe / Louis Porcher ; [tł. z fr. Kazimierz Tomaszewski]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. 35041
 • Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, 2006. 64489 czyt., 68774
 • Media w edukacji - szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. 64362
 • Media w edukacji / Janusz Gajda.- Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2004. 59897
 • Media w edukacji / Janusz Gajda.- Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003. 59509 czyt.
 • Media w edukacji / Janusz Gajda.- Wyd. 5. - Kraków : Impuls, 2005. 61130
 • Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006. 61732
 • Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. 60510czyt., 60511
 • Pedagogika mass mediów / Adam Lepa. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 1998. 59272 czyt.
 • Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. 66405
 • Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2013. 67798
 • Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013. 67801 czyt.
 • Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013. 67801 czyt.
 • Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska. Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2002. 68776

 

Artykuły z czasopism:

 •  Czas na zdrowe nawyki / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 24, s. 16.
 • Dzieci zainteresowane seksem / Katarzyna Skornicz. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 3, s. 76-83.
 • Higiena psychiczna a mass media : scenariusz lekcji dla chłopców z klas VI / Anna Matukin- Pakuszyńska. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 3, s. 17.
 • Internet a wychowanie w rodzinie / Urszula Tokarska. W: Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 12-15.
 • Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej / Stanisław Juszczyk. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2009, nr 4, s. 81-103
 • Korzystanie z telewizji i komputera a ryzyko ograniczania rozwoju kontaktów społecznych u uczniów / Danuta Raś. W: Chowanna. 2000, t. 1, s.73-87.
 • Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 14.
 • Mass media w świecie dorosłych i dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. W: Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, s. 4-6
 • Media dla człowieka / Michał Drożdż. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6-7.
 • Media też są szkołą / Wiesław Przybyła. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 4, s. 9-16.
 • Media w życiu dzieci / Sylwia Kustosz. W: Wychowanie na co Dzień. 2015, nr. 1, dod. Wkładka Metodyczna s. I-IV.
 • Młody konsument jest cenny dla reklamodawców i mediów : będzie lojalnym klientem / Krzysztof Ziemiec. W: Sieci. 2013, nr 8, s. 40-42
 • Młodzi i media / Grażyna Gregorczyk. W: Meritum. 2012, nr 2, s. 59-62.
 • Niebezpieczny Internet / Sebastian Tabol. W: Życie Szkoły. 2004, nr 8, s. 15-17.
 • Nowoczesne technologie komunikacyjne w życiu dziecka / Magdalena Buzor. Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 3, s. 59-64.
 • Potrzeba edukacji medialnej / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2009, z. 3, s. 19-26 .
 • Pozytywny wpływ mediów na dziecko / Ewelina Gajos. W: Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 22-33
 • Problemy wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w czasach dynamicznych przemian / Anna Przygoda. W: Nauczanie Początkowe. 2015/2016, nr 3, s. 11-18.
 • Przestrzeń medialna najmłodszych jako podstawa rozwoju ikonosfery i logosfery oraz poznawania natury mediów / Elżbieta M. Minczakiewicz. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 7/8, s. 20-24.
 •  Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka. W: Nowa Szkoła. 2008, nr 2, s. 40-46.
 •  Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka. W: Nowa Szkoła. 2008, nr 2, s. 40-46.
 • Szkodliwe mass media / Joanna Chwaszcz. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 18-21 .
 • Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Edyta Szot-Odrobina. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 4, s. 6-7.
 • Świadomość medialna uczniów szkoły podstawowej / Ryszard Jedliński. W: Nowa Polszczyzna. 1997, nr 4, s. 50-57
 • W świecie mediów / Janusz Morbitzer. W: Życie Szkoły. - 2004, nr 8, s. 3-8.
 • W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec. W: Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53
 • Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka. W: Życie Szkoły. 2010, nr 1 s. 5-11.
 • Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci / Dorota Kuchta. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 8, s. 30-34.
 • Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych / Tomasz Kruszewski. W: Wychowanie na co Dzień. 1996, nr 9, s. 11-13.
 • Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 22-24.