Kultura chrześcijańska – scenariusze zajęć

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

(wybór)

 

Wydawnictwa zwarte:

(Przedszkole)

 • Drogi królestwa : życie religijne dzieci poniżej 8 lat / Françoise Destang ; przeł. [z fr.] Irena Burchacka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1984.
 • Najkrócej o... wychowaniu religijnym dzieci / Orzech [pseud.], Stanisław Orzechowski [nazwa]. - Kraków : Fides, cop. 2012.

(Szkoły ponadpodstawowe)

 • Wiara i miłość : materiały pomocnicze do nauki religii i etyki dla młodzieży szkół średnich / Stefan Budzyński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Adam", 1993.

Artykuły z czasopism:

 • Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul. W: Polonistyka. 2008, nr 8, s. 15-18.
 • Aktualne czy przestarzałe? : chrześcijaństwo w XXI wieku / Mariusz Sztaba. W: Katecheta. 2009, nr 12, s. 23-31.
 • Co oznaczają słowa modlitwy: "Ojcze nasz (...) nie wódź nas na pokuszenie" ? / Dariusz Kowalczyk. W: Katecheta. 2002, nr 6, s. 29-30.
 • Co to znaczy współpracować z łaską, aby osiągnąć zbawienie ? / Dariusz Kowalczyk. W: Katecheta. 2002, nr 6, s. 30-31.
 • Czy można powiedzieć : kocham wszystkich, ale niektórych nie lubię ? / Artur Niemira. W: Katecheta. 2002, nr 6, s. 27-28.
 • Czy życiem człowieka sterują przypadki, czy przeznaczenie ? / Dariusz Kowalczyk. W: Katecheta. 2001, nr 12, s. 35-36.
 • Dlaczego religia chrześcijańska uważa się za wyjątkową ? / Dariusz Madejczyk. W: Katecheta. 2000, nr 12, s. 41.
 • Dlaczego rodzice wybierają szkoły katolickie dla swoich dzieci / Piotr Kuś. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 33-36.
 • Idea chrześcijańskiego wychowania / Łukasz Mrózek. W: Wychowawca. 2015, nr 9, s. 14-17.
 • Katolickie świętowanie / Marian Bartos. W: Katecheta. 2000, nr 12, s. 42.
 • Krzyż drogą błogosławieństwa / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 4, s. 61-63.
 • Kształtowanie chrześcijańskiej postawy wobec ciała / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 7/8, s. 78-84.
 • Które święta powinny być dla chrześcijanina ważniejsze : Boże Narodzenie czy Wielkanoc ? / Dariusz Kowalczyk. W: W: Katecheta. 2000, nr 12, s. 42.
 • Kultura w edukacji religijnej / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 2, s. 20-21.
 • Modlitwa nie tylko słowem / Aldona Rumińska. W: Wychowawca. 2012, nr 4, s. 14-15.
 • Osobowość i indywidualność w wychowaniu według ujęcia chrześcijańskiego / Jarosław Michalski. W: Forum Oświatowe. 2003, nr 1, s. 55-72.
 • Pedagogika Jezusa / Dorota Frączek. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 8-9.
 • Pedagogika pragnień i aspiracji / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 5, s. 11-16.
 • Pokochać samego siebie miłością Chrystusa / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 5, s. 53-57.
 • Prowadzenie do wiary / Mateusz Mazurek. W: Wychowawca. 2016, nr 3, s. 22-23.
 • Spotkanie z drugim człowiekiem / Renata Chrzanowska. W: Wychowawca. 2012, nr 4, s. 24-25.
 • Symbol w kulturze chrześcijańskiej / Agata Majchrzak. W: Katecheta. 2004, nr 1, s. 63-69.
 • Warto żyć dla miłości / Janina Perdzyńska. W: Życie Szkoły. 2007, nr 2, s. 33-37.
 • Wychowanie religijne / Konrad Nowak-Kluczyński. W: Wychowawca. 2012, nr 4, s. 20-21.
 • Wychowanie w duchu Ewangelii / Wojciech Żmudziński. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 28-32. Wzajemny dialog rodziny, szkoły i Kościoła / Piotr Tomasik. W: Katecheta. 2003, nr 10, s. 12-19.
 • Zmartwychwstająca miłość / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 4, s. 63-64.

 

Artykuły z czasopism:

(Przedszkole)

 • Czy po śmierci duch człowieka może być pośród nas, choć go nie widzimy ? / Andrzej Dańczak. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 44.
 • Jaki jest Bóg ? / Mirosław Barczewski . W: Katecheta. 2003, nr 2, s. 55-57.
 • Katecheza Dobrego Pasterza / Barbara Surma. W: Wychowawca. 2012, nr 4, s. 12-13 .
 • Mówić dzieciom o Bogu : prawo dzieci i rodziców do religii w przedszkolu / Aneta Rayzacher-Majewska. W: Wychowawca. 2016, nr 3, s. 16-17.
 • Przyprowadzić do Jezusa, aby stał się cud … / Krzysztof Młynarczyk. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 36-38.
 • Religijne wychowanie dziecka / Maria Pułczyńska. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 20-21.
 • Święta Barbara wzorem niezachwianej wiary w Boga / Danuta Meus. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 25-27.
 • Święty Jan Chrzciciel - człowiek posłany przez Boga / Danuta Meus. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 23-25.
 • Wychowanie chrześcijańskie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Agnieszka Gandzel. W: Wychowawca. 2016, nr 3, s. 18-21.
 • Wychowanie do życia w modlitwie dzieci przedszkolnych / Janusz Mastalski. W: Katecheta. 2001, nr 12, s. 4-9.
 • Życie, umieranie, śmierć / Teresa Michalska. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 31-32.

(Szkoły podstawowe)

 • Czy po śmierci duch człowieka może być pośród nas, choć go nie widzimy ? / Andrzej Dańczak. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 44.
 • Dobry jak chleb : program dla klas I-VI szkoły podstawowej / Beata Bałdys, Dorota Stróżycka. W: Wychowawca. 2017, nr 1, s. 30-31.
 • Inscenizacja Bożonarodzeniowa / Ewa Łupkowska. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 33-36.
 • Konspekt lekcji religii dla klasy II integracyjnej / Elżbieta Heppener. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 94-96.
 • Konspekt lekcji religii dla klasy III integracyjnej / Grażyna Maciejewska. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 97-98.
 • Przyprowadzić do Jezusa, aby stał się cud … / Krzysztof Młynarczyk. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 36-38.
 • Sakrament chrztu jako dar i zadanie : konspekt katechezy dla II klasy gimnazjum (katecheza specjalna/upośledzenie lekkie) / Patrycja Woźniak. W: Wychowawca. 2016, nr 3, s. 29.
 • Święta Barbara wzorem niezachwianej wiary w Boga / Danuta Meus. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 25-27.
 • Święty Jan Chrzciciel - człowiek posłany przez Boga / Danuta Meus. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 23-25.
 • Święty Mikołaj - naśladowca dobroci Pana Jezusa / Danuta Meus. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 28-30.
 • Wychowanie młodzieży do liturgii / Wojciech Malesa. W: Katecheta. 2015, nr 2, s. 5-13.
 • Życie, umieranie, śmierć / Teresa Michalska. W: Katecheta. 2001, nr 11, s. 31-32.

(Szkoły ponadpodstawowe)

 • Autorytet w życiu młodego chrześcijanina / Grażyna Rocławska . W: Katecheta. 2002, nr 6, s. 14-18.
 • Chrześcijańska Europa / Krzysztof Młynarczyk. W: Katecheta. 2002, nr 9, s. 33-36.
 • Chrześcijaństwo jest Dobrą Nowiną ! : poszukiwanie "zagubionej perły" istotą chrześcijaństwa / Paweł Nawalaniec. W: Katecheta. 2001, nr 7/8, s. 66-69.
 • Duch Europy / Krzysztof Młynarczyk. W: Katecheta. 2002, nr 9, s. 36-38.
 • Kontemplując z Janem Pawłem II oblicze Jezusa - nauczyciela / Mieczysław Polak. W: Katecheta. 2002, nr 9, s. 41-45.
 • Modlitwa jako rozmowa z Bogiem / Aleksandra Biernacka-Świerc, Danuta Bula. W: Wychowawca. 2016, nr 3, s. 24-26.
 • Wielkie religie świata - judaizm, chrześcijaństwo, islam : scenariusz 4-godzinnego cyklu zajęć z zakresu wiedzy o kulturze dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Zielonka . W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 4, s. 24.