Parodia, pastisz i karykatura w prawie autorskim

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1979-2015

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Autor - dzieło - wydawca / Jan Trzynadlowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1979. 35786, 35785 czyt.
 • Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. 66631 czyt.
 • Autor - wydawca / Andrzej Karpowicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. 65259 czyt.
 • Groteska literacka : od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. 21574(b)
 • Inny słownik języka polskiego PWN. [T. 1], A...Ó, [T. 2], P...Ż / red. nacz. Mirosław Bańko ; oprac. haseł. Mirosław Bańko [et al.]. - Warszawa :
  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. 68518 czyt. , 68519 czyt.
 • Komedia ludzka Andrzeja Stopki / wstęp, oprac., wybór rys. Henryk Vogler ; układ graf. Lech Przybylski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985. 48943 czyt.
 • Księga parodii / wybór Danuta Sykucka ; wstępem poprzedził Stanisław Zieliński ; oprac. graf. i il. [kolor.] Zofia Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978. 32617
 • Łączka Pegazów / Karol Ferster [nazwa], (Charlie) [pseud.] ; wstęp Szymon Kobyliński. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. 10439(b)
 • Nowy słownik języka polskiego / red. naukowa Bogusław Dunaj ; zespół aut. ; Bogusław Dunaj, Mirosław Mycawka, Kaziemirz Sikora. - Warszawa :
  Wydawnictwo Wilga ; Kalisz : Martel, 2007. 68751 czyt.
 • Prawo autorskie i wynalazcze / Jan Błeszyński, Michał Staszków. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 46638 czyt.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne / wprow. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. 67449
 • Prawo własności intelektualnej / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz ; [poszczególne części oprac. Joanna Sieńczyło-Chlabicz et al.]. - Warszawa :
  LexisNexis Polska, 2011. 67450
 • Prawo : [aut. Barbara Adynowska et al.]. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008. 65237 czyt.
 • Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012. 67749, 67215 czyt.
 • Prawo własności intelektualnej : Mariusz Załucki (red.). - Warszawa : Difin, 2010. 67451
 • Słownik pojęć : Barbara Drabarek, Aleksandra Stachowicz. - Warszawa : "Agmen", cop. 1999. 57106 czyt.
 • Słownik gatunków literackich / Marek Bernacki, Marta Pawlus. - Bielsko-Biała : "Park", 2000. 57834 czyt.
 • Słownik terminów literackich / pod red. Janusza Sławińskiego ; [aut.] Michał Głowiński [et al.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. 60134 , 60078 czyt.
 • Słownik terminów teatralnych / Patrice Pavis ; słowo wstępne napisała Anne Ubersfeld ; przeł., oprac. i uzupełniami opatrzył Sławomir Świontek. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002. 61721 czyt.
 • Słownik wiedzy o teatrze / Dariusz Kosiński [et al.]. - Bielsko-Biała : "Wydawnictwo Park", cop. 2005. 68688 czyt.
 • Śląski kogel-mogel [czyli wybór karykatur, satyr i dowcipów politycznych oraz takich sobie głównie z okresu powstań śląskich] / Zenon Jasiński ; [oprac. graf. Roman Docz]. - Opole : Instytut Śląski, 1981. 6848(b)
 • Ustawa o prawie autorskim z przepisami wykonawczymi / wprow. i red. Joanna Hetman. - Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2004. 63408, 63409 czyt.
 • Wolna kultura / Lawrence Lessig ; wstęp Edwin Bendyk ; [tł. Przemek Białokozowicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. 61280
 • Z dziejów karykatury polskiej / Hanna Górska, Eryk Lipiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1977. 30068, 29934 czyt.
 • Zabawy z prawem autorskim / Ryszard Markiewicz. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 73452 czyt.

  Wydawnictwa ciągłe:

 • Akt 5 listopada 1916 / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2014, nr 6, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 16, s. 7-8
 • Antygender / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2014, nr 3, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 13, s. 6-7
 • Do więzienia za karykaturę / Bogdan Dobosz //Najwyższy Czas!. - 2014, nr 30/31, s. XXXVI-XXXVII
 • Dwa spojrzenia : międzynarodowy kontekst Powstania Warszawskiego na przykładzie ilustracji prasowych / Marcin Miros // Mówią Wieki. - 2014, nr 9, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 17, s. 8-9
 • Kompozytor w zwierciadle grafika i karykaturzysty / Małgorzata Boraczyńska // Polski w Praktyce. - 2010, nr 5, s. 6-8
 • Między nami Słowianami / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2014, nr 12, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 20, s. X-XI
 • Oblicza śmierci / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2014, nr 11, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 19, s. 4-5
 • Pastisz czy dzieło sztuki? / Izabela Winiewicz-Cybulska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 4, s. 64
 • Pastisze i poezja / Mirosław Winiarczyk // Najwyższy Czas!. - 2015, nr 35/36, s. LXVII
 • Podziemne obrazy, plakaty i rysunki satyryczne (13 XII 1981 - 4 VI 1989) / Wojciech Polak // Wiadomości Historyczne. - [R.] 52, nr 3 (2009), s. 5-15
 • Rok po zamachach / Bogdan Dobosz // Najwyższy Czas!. - 2016, nr 3/4, s. XXVIIIXXX
 • Rozliczenia z Adolfem / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2015, nr 5, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 25, s. 7-8
 • Uda(wa)ne zbliżenie / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2015, nr 3, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 23, s. 10-12
 • Wojna na półwyspie / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2014, nr 4, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 14, s. 6-7
 • Zmarł Arkadiusz Gacparski wybitny prawicowy satyryk / Jan Bodakowski // Najwyższy Czas!. - 2013, nr 18/19, s. LV