Samokształcenie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata :1959-2015

Wyboru dokonała: Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 
Wydawnictwa zwarte:

 •  Edukacja i autoedukacja : współzależność, konteksty, twórczy rozwój / Dzierżymir Jankowski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. 73581
 • Jak rozumieć książkę, z której się uczymy? : wskazania logiki / Witold Ptaszyński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. 6582, 6583
 • Metody samokształcenia / Zofia Matulka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. 47409 czyt., 47411
 • Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej / Henryk Skrzypczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. 12689(b), 12690(b), 12687(b) czyt., 13198(b)
 • Pedagogika kultury : studia i koncepcja / Dzierżymir Jankowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. 61270 czyt., 61495, 61496
 • Problemy kierowanego samokształcenia nauczycieli : referaty węgiersko-polskiego seminarium naukowego 5-9 października 1987 w Esztergom / pod red. Jerzego Nowackiego i Stefana Witka. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1988. 17301(b) czyt.
 • Proces samokształcenia / Czesław Maziarz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. 13153
 • Proces samokształcenia kierowanego / Stanisław Ludwiczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. 7242(b) czyt., 7243(b)
 • Psychologiczne problemy samokształcenia / Józef Pieter. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1963. 7054
 • Samodoskonalenie pedagogiczne przyszłych nauczycieli / Stefan Pacek. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. 51852 czyt.
 • Samokształcenie kierowane w doskonaleniu pracowników / Stanisław Ludwiczak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. 5067(b)
 • Samokształcenie kierowane w procesie nauczania historii / Janina Majerska. - Bydgoszcz : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1981. 5333(b)
 • Samokształcenie nauczycieli : stan i potrzeby / Marian Rataj. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. 15419
 • Samokształcenie nauczycieli studiujących / Stanisław Kaczor. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. 30551 czyt., 30552
 • Samokształcenie w edukacji narodowej / Stanisław Ludwiczak. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. 18563(b) czyt.
 • Samokształcenie w nauczaniu historii : rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się w licealnym kursie historii / Edmund Jerzy Maliński. - Jelenia Góra : Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985. 11792(b) czyt.
 • Samokształcenie w procesie nauczania / Jan Maciejewski. - Warszawa : "Bellona", 1998. 21498(b) czyt., 21499(b), 58582
 • Samokształcenie w radach pedagogicznych : założenia organizacyjno-programowe / oprac. i red. Jan Maślanka. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1988. 18600(b) czyt.
 • Samokształcenie w zawodzie : organizacja i technika uczenia się / Stanisław Karaś. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. 12362(b), 12361(b) czyt.
 • Selekcja i synteza informacji w procesie samokształcenia / Zofia Matulka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. 37292 czyt., 4910”D”
 • Sposoby samokształcenia : ujęcie strukturalno-zadaniowe : samokształcenie i sposoby uczenia się , zadanie - struktura i świadomość strukturalno-zadaniowa, scalająca propozycja metodologiczna, jak rozwijać świadomość strukturalno-zadaniową / Ryszard Radwiłowicz. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Oświatowo-Dydaktyczne, 1997. 6027”D” czyt.
 • Struktura i efekty samodzielnego studiowania / Janina Parafiniuk-Soińska. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. 22931
 • Stwórzmy wspaniałe przedszkole : materiały samokształceniowe dla dyrektorów. Cz. 1 / Danuta Elsner . - Chorzów : "Mentor", 1996. 329”R” czyt.
 • Stwórzmy wspaniałe przedszkole : materiały samokształceniowe dla dyrektorów. Cz. 2 / Danuta Elsner. - Chorzów : "Mentor", 1997. 330”R” czyt.
 • Ucz się sam : o technice samokształcenia / Józef Półturzycki. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1974. 17854
 • Warunki powodzenia w studiach zaocznych / Zofia Jopowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. 3926 ‘D”
 • Wdrażanie do samokształcenia / Józef Półturzycki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. 7290(b) czyt., 7295(b)
 • Wieloaspektowość samokształcenia nauczycieli : w poszukiwaniu jego nowego sensu / Włodzimierz Prokopiuk. - Białystok : Dom Wydawniczy "TOTUS", 1992. 19692(b) czyt.
 • Zasady samokształcenia / Władysław Spasowski ; wstęp i przypisy Wacław Wojtyński. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1959. 4288
 • Zawód nauczyciela : z badań nad doskonaleniem i samokształceniem / Stanisław Krawcewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970. 13688, 4044”D”

 

Artykuły z czasopism:

 •  Andragogika kultury / Adam Horbowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 23-32.
 • Czas pracy nauczyciela - fakty i mity / Marzena S. Wysocka // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 4-6.
 • Doskonalenie efektywności WDN / Danuta Elsner, Bożena Koteja // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 23-26.
 • Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli / Magdalena Rzepa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 32-45.
 • Istota samokształcenia w zawodzie nauczycielskim w poglądach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej / Jacek Kulbaka // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 333-342.
 • Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14.
 • Możliwości praktyczne edukacji uczniów szkół przywięziennych / Hubert Iwanicki // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 50-54.
 • Nauka własna wychowanków internatu / Wiesława Wieremiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 50-52.
 • O roli notowania w pracy samokształceniowej / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 50-54.
 • O samokształceniu kierowanym : od samokształcenia kierowanego do klubu dyrektorów / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-29.
 • Praca domowa / Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 2008, nr 8, s. 16-21.
 • Praca indywidualna z obcojęzycznym tekstem elektronicznym / Joanna Wrycza // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 86-94.
 • Proces samokształcenia w ujęciu W. Okińskiego / Agnieszka Kozerska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 3, s. 26-31.
 • Samodoskonalenie nauczyciela bibliotekarza / Marta Kostecka // Biblioteka w Szkole . - 2012, nr 7-8, s. 5-6.
 • Samowychowanie i samouctwo w ponowoczesnym świecie / Kazimierz Wenta // Chowanna. - 2003, t. 1, s. 99-110.
 • Sieci współpracy i samokształcenia // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 6, dod. Reforma Edukacji, s. I.
 • Sieć współpracy i samokształcenia / Alicja Sikora // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 83-85.
 • Studenci wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości a proces autoedukacji / Izabela Jabłońska // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 80-85.
 • Szkolenia w bibliotece powiatowej i samokształcenie instruktorów / Małgorzata Zychowicz. // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 3-7.
 • Warunki tworzone w uniwersytecie do autoedukacji studentów / Violetta Rodek // Chowanna. - 2012, t. 2, s. 403-414.
 • Wdrażanie uczniów klas I - III do autoedukacji / Anna Struzik // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 36-42.
 • Zespół Samokształceniowy Nauczycieli Bibliotekarzy : dobry pomysł na przełamanie zawodowej samotności / Lidia Kaspera // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 7.
 • Zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy / Jadwiga Oleszek // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 5.