Powstanie Styczniowe na Zamojszczyźnie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1955-2012

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dzieje Zamościa i południowej Lubelszczyzny / Artur Iskrzycki ; Muzeum Lubelskie. - Lublin : Muzeum Lubelskie, 1956.
 • Groby uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina / oprac. Zdzisław Bieleń ; materiały zebrali Zofia Marczyńska i Z. Bieleń. - Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Towarzystwo Miłośników Lublina, 1985.
 • Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1930 / Tadeusz Mencel ; [ red. J. Dutkiewicz]. -Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Kwestia chłopska w Królestwie Polskim w dobie powstania styczniowego / Emanuel Halicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1955.
 • Lasy - nasze fortece / Halina Matławska. - Zwierzyniec : [nakł. autorki], 1993.
 • Powstanie Styczniowe : 1863-1864 : wrzenie, bój, Europa, wizje / pod red. Sławomira Kalembki ; [przedm. Stefan Kieniewicz]. -Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.
 • Powstanie styczniowe : materiały i dokumenty. [T. 15], Galicja w Powstaniu styczniowym / [red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller ; do dr. przygot. S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych ; Akademia Nauk SSSR. Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki ; Glavnoe Archivnoe Upravlenie SSSR. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 • Powstanie niespełnionych nadziei 1863. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
 • Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego / Kazimierz Olszański. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
 • Ruch chłopski w walce o ziemię 1861-1864 / Tomasz Szczechura ; [oprac. graf. Tadeusz Michalik]. -Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962.
 • Ruch chłopski po uwłaszczeniu w Królewstwie Polskim 1864-1904 / Helena Brodowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 • Szpital św. Mikołaja w Zamościu : zarys dziejów / Ewa Lorentz. - Zamość : Atut Biuro Promocji, 2008.
 • Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863-1864 a struktura organizacyjna. Cz. 2 / Franciszka ; Ramotowska. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Towarzystwo Miłośników Historii. - Warszawa : "DiG" , 2000.
 • Trzy powstania narodowe : kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe / Stefan Kieniewicz, Andrzej Zahorski, Władysław Zajewski ; pod red. W. Zajewskiego ; Instytut Historii. Polska Akademia Nauk. -Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994
 • Zamoyscy, Zamość i Ordynacja Zamojska w badaniach końca XIX i XX wieku / [kol. red. Stanisław Leon Popek et al. ; tł. (z ukr.) Oleg Hyrnyy ; tł. (z ang.) Janusz Skowron]. - Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2005.
 • Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim w r. 1861 / Kazimierz Gregorowicz ; wstęp i oprac. Wiesław Śladkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1984.
 • Ziemia tomaszowska w powstaniu listopadowym 1830/31 r. i styczniowym 1863 r. / Waldemar W. Bednarski, Mariusz D. Bednarski ; Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne w Tomaszowie Lubelskim. - Tomaszów Lubelski : nakł. TTR, 2001.
 • Żydzi Zamojszczyzny 1864-1915 / Joanna Janicka. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Księgarnia, 2007.
 • Zbiory specjalne

 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 16 1845-1864 / komentuje Andrzej Szwarc, Edward Hadaś ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz.
 • Pamiątki z powstania styczniowego Panasówka 3.09.1863 r. [Film] / scen. Leszek Wiśniewski, Adam Sikorski ; zdj. Tomasz Smyk, Stanisław Oleksik, Grzegorz Serej. Lublin : OTV Lublin, (2000-2001) (sporz. 2008).

Wydawnictwa ciągłe (z czasopism regionalnych)

 • Aneks do powstania / W. Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - R. 20, nr 5 (2010), s. 9
 • Bij Moskala! 140. rocznica powstania styczniowego : walki na Zamojszczyźnie / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski. - 2003, nr 4, s. 18
 • Bitwa pod Kobylanką : książę Sapieha cieszył się życiem obozowym i fundował wino żołnierzom / Zygmunt Puźniak ; oprac. K.Cz. // Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 20, s. 17
 • Bitwa pod Turkowicami i Mołożowem w dniach 18-19.05.1863 roku / Ignacy Garbacz // Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 39, (2003), nr 1/2, s. 7-8
 • Bohaterowie powstańczej bitwy / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2003, nr 1/2, s. 57-58
 • Bój pod Józefowem : gdzie jest pochowany poeta Mieczysław Romanowski? / Zygmunt Puźniak ; oprac. K.Cz. // Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 14, s. 23
 • Co wiemy o udziale włościan w powstaniu 1863 r. (na przykładzie Lubelskiego) / Stanisław Ćwikliński // Nowy Przegląd Wszechpolski. - R. 5, nr 1-2 (1998), s. 23-24
 • Garibaldczycy, huzarzy, żuawi śmierci / Leszek Wiśniewski // Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 18, dod. "Lublin", s. 5
 • Historia Krzyża znajdującego się w Turobinie na dawnym rynku, a obecnie w parku założonym na tym rynku / ze zbioru Wojciecha Bugały // Dominik, Nr 6, (2002), s. 7-8.
 • Kadr zdeptanego narodu : Krasnobród : w Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobrodzkiej znaleziono pismo z początku drugiej połowy XIX wieku / Marian Adam Stawecki // Tygodnik Tomaszowski. - 2008, nr 46, s. 4.
 • Kapelan oddziału powstańczego / Tomasz Brytan //Goniec Łukowej. - Nr 34 (2003) s. 19.
 • Kurhan niech mi trawa ozielenia... : między Józefowem a Góreckiem pojawia się tajemniczy jeździec - duch poety powstańca z 1863 r. / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 3, s. 17.
 • Lata 1861-1864 w Biłgoraju / Barbara Buczek Pachtowa // Aspekty. - 2004, nr 1, s. 91-93.
 • Losy polskich księży zesłańców / Agnieszka Szykuła-Żygawska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 3, s. 118.
 • Masakra w Tomaszowie 5 lutego 1863 r. / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 3/4, s. 52-56
 • Mikołaj Nieczaj (Neczaj) naczelnik powstania w hrubieszowskim / Jerzy Krzyżewski // Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 39, (2003), nr 1/2, s. 10-11.
 • Mnie walczyć - w walce ginąć! : wspomnienie o Mieczysławie Romanowskim w 145. rocznicę powstania styczniowego / Zygmunt Puźniak // Tygodnik Zamojski. - 2008, nr 17, s. 10.
 • Nejmarkowie a historia uczestników powstania styczniowego / Halina Matławska // Tygodnik Zamojski. - 2002, nr 5, s. 12.
 • Nieznane dokumenty z lat 1863-1864 : powstanie styczniowe na Zamojszczyźnie / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 3/4, s. 53-59.
 • Niezwykle odkrycie w Krasnobrodzie / Edward Walewander // Lublin Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 7, s. 51-53.
 • Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie / Edward Walewander // Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej. - 2008, nr 4, s. 940-948.
 • Ochotnicy galicyjscy w powstaniu styczniowym, wzięci do niewoli po bitwie pod Starą Wsią 17-18 stycznia 1864 roku / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 1/2, s. 83-89.
 • Ostatnia bitwa "Lelewela" / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2001, nr 3/4, s. 59-62.
 • Powstanie styczniowe - 1863 r. / Janina Dziura // Dominik Turobiński. - Nr 30 (2008), s. 31.
 • Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie / Krzysztof Szulej // Niedziela Lubelska. - 2000, nr 3, s. III.
 • Powstanie Styczniowe na Zamojszczyźnie / oprac. Janusz Bugała // Dominik Turobiński. - Nr 30 (2008), s. 29-30.
 • Powstanie styczniowe w Biłgorajskiem // Kwartalnik Biłgorajski 2001, nr 1, s.92-94.
 • Powstanie Styczniowe w Tomaszowskiem : tomaszowskie kalendarium - 140 lat temu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - 2003, nr 3, s. 1-9.
 • Powstaniec Lucyna / Robert Horbaczewski // Kronika Tygodnia. - 2009, nr 25, s. 16-17.
 • Powstańcze kamienie : w Mołożowie pod Tyszowcami upamiętniono 7 powstańców i 10 cywilów, bestialsko zamordowanych przez Kozaków w maju
  1863 r. / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 4, s. 18 .
 • Przemiany w środowisku urzędniczym Ordynacji Zamojskiej w okresie powstania styczniowego / Mariusz Dariusz Bednarski // Res Historica. - T. 23 (2006), s. 87-103.
 • Rzeź w Tomaszowie : carscy żołnierze strzelali do Polaków na ulicach, zabitym obcinali palce i zdejmowali z nich złote pierścionki / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski. - 2004, nr 4, s. 17.
 • Sensacyjne znalezisko z Krasnobrodu / Małgorzata Szlachetka // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 262, dod. "Lublin", s. 4.
 • Tomaszów w powstaniu styczniowym // Rewizje Tomaszowskie. - R. 20, nr 3 (2010), s. 16.
 • W rocznicę powstania styczniowego : Tomaszowskie kalendarium // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 3, s. 8.
 • Weteran z „Wiadomości statystycznych” / Andrzej Kędziora // Archiwariusz Zamojski. - 2002, s. 59-61.
 • Wspomnienie 145 rocznicy bitwy i mordu powstańców pod Mołożowem z czasu narodowego powstania styczniowego w 1863 roku / Waldemar Malinowski // Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - 2008, nr 1/2, s. 20-21.
 • Z pola walk 1863 roku / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2003 , nr 1/2 ,s. 53-56.
 • Zapomniany obraz : były dwie bitwy pod Krasnobrodem? / Zygmunt Puźniak // Tygodnik Zamojski. - 2009, nr 25, s. 7.