Reymont

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1909-2014

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Burza / Władysław Stanisław Reymont ; [wybrał, oprac., i wstępem opatrzył Tadeusz Skutnik]. Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979.
 • Chłopi / Władysław St. Reymont. Kraków : Wydawnictwo Greg, 2007.
 • Chłopi. Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Franciszek Ziejka. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
 • "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta jako literacki dokument kultury ludowej : Józef Mroczka ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Koszalinie. Koszalin : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1986.
 • "Chłopi" Władysława Stanisława Reymonta / Stefan Lichański. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Chłopi. Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Franciszek Ziejka. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999.
 • Dzieła wybrane / Władysław St. Reymont ; wybór i red. H. Markiewicz i J. Skórnicki. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955.
 • Fermenty. Władysław St. Reymont ; [posł. napisała Ewa Korzeniewska]. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955.
 • Komediantka / Władysław St. Reymont ; [posł. napisała Ewa Korzeniewska]. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1955.
 • Listy do rodziny / Władysław St. Reymont ; oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki, Barbara Kocówna. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 • Listy do Wandy Toczyłowskiej z lat 1907-1912 / Władysław St. Reymont ; oprac. Barbara Koc. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Miłość i katastrofa : Władysław St. Reymont / oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Młoda Polska. Jan Lorentowicz. Warszawa : Księgarnia St. Sadowskiego, 1909.
 • Nowele. Władysław Stanisław Reymont ; [posł. napisała Mirosława Puchalska]. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.
 • Nowele wybrane / Władysław Stanisław Reymont ; [posł. Aliny Brodzkiej]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
 • O Reymoncie wspomnienia / Henryk Dzendzel. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972.
 • Pielgrzymka do Jasnej Góry / Władysław Stanisław Reymont. Warszawa : Instytut Prasy i Wydawnictw "Novum", 1988.
 • Pod wiatr : Witold Kotowski. Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979.
 • Poza powieścią : Beata Utkowska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004.
 • Reymont : Barbara Kocówna. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 2000.
 • Reymont czyli Ucieczka do życia / Kazimierz Wyka ; oprac. Barbara Koc. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 • Reymont przy biurku : Tomasz Jodełka-Burzecki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Reymont w kręgu rodzinnym / Stefan Talikowski. Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1973.
 • Reymont we Francji : [teksty fr. tł. i przypisy oprac. B. Miazgowski]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
 • Reymont : wybór tekstów i wstęp Barbara Kocówna. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 • Rok 1794 : Władysław St. Reymont ; oprac. i przygot. do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki i Irena Orlewiczowa ; wstępem poprzedził T. Jodełka-Burzecki. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 • Władysław Stanisław Reymont / Stefan Lichański. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 • Władysław Reymont : Lech Budrecki. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1953.
 • Władysław Reymont / Barbara Kocówna. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Władysław Reymont / Józef Rurawski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1977.
 • Ziemia obiecana : Władysław Stanisław Reymont ; oprac. Magdalena Popiel. Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Oddział : przy współpr. z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, 1996.
 • Ziemia obiecana / Władysław St. Reymont ; Oprac. i przygot. do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki i Irena Orlewiczowa. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Żeromski i Reymont : zorg. przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawaskiego ; red. nauk. Jan Detko. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.

  Wydawnictwa ciągłe

 • Bohaterowie końca wieku / Katarzyna Droga // Cogito. - 2008, nr 6, s. 101-103
 • Czy badanie słownictwa dzieł literackich może dawać istotne wskazówki do ich interpretacji? : na przykładzie „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta / Marcin Szymański // Poradnik Językowy. - 2009, nr 7, s. 71-87
 • Młoda Polska / oprac. Joanna Wysłowska // Cogito. - 2008, nr 17, s. 76-77
 • Młoda Polska // Cogito. - 2006, nr 6, s. 66-72
 • O szkolnym odkrywaniu świata wartości : (nie tylko Władysława Reymonta) / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - nr 2011, nr 9, s. 34-40
 • Przyroda polskiej wsi / Wojciech Jeszka // Biologia w Szkole z Przyrodą. - [R.] 62, nr 3 (2009), s. 41-44
 • Przysłowia ludowe : scenariusz zajęć / Marta Kleniewska // Biblioteka w Szkole. - nr 6 (2011), s. 14-16
 • Reymontowska sztuka słowa / Danuta Bieńkowska // Poradnik Językowy. - 2008, nr 4, s. 50-57
 • Wątek kozła ofiarnego w „Chłopach” Reymonta / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - R. 22, nr 4 (2007/2008), s. 49-62
 • Władysław Stanisław Reymont : Chłopi / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2008, nr 10, s. 58-65
 • Wypracowanie z Chłopów / Marta Majewska // Cogito. - 2007, nr 2 , s. 74-75