Rozwój osobowości

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2010- 2016

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Bajeczki usprawniające pamięć dziecka / Grażyna Wasilewicz. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.
 • Bez kontroli : Shefali Tsabary ; przekł. Anna Micał, Małgorzata Micał-Kusibab. Rzeszów : Wydawnictwo Biały Wiatr, 2015.
 • Bufory stresu : Iwona Sikorska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2011.
 • By dziecko było geniuszem : Wiesław Andrukowicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
 • Bystrzaki : C. J. Simister ; tł. Joanna Kuliś. Kraków : Esprit, 2012.
 • Ciekawość świata : Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
 • Coaching czyli restauracja osobowości / Maciej Bennewicz. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2013.
 • Coaching, kreatywność, zabawa : Maciej Bennewicz. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.
 • Daruj sobie : Peg Streep, Alan B. Bernstein ; przekł. Anna Binder. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.
 • Dojrzałość : Osho ; przeł. Bogusława Jurkevich i Magdalena Stefańczuk. Warszawa : Czarna Owca, 2013.
 • Droga rzadziej wędrowana : M. Scott Peck ; przeł. Cezary Eugeniusz Urbański. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2013.
 • Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - Warszawa : Difin, 2015.
 • Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 • Dziecko własnym terapeutą : Hanna Olechnowicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Dziecko zagrożone wykluczeniem : red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal. Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.
 • Edukacja kulturalna w liceum stymulatorem autokreacji młodzieży / Alina Górniok-Naglik. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 • Gdy dziecko nie chce się uczyć : Dorota Skwark. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010.
 • Integracja sensoryczna : Jane Koomar [et al.] Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.
 • Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010.
 • Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : Natalia Minge, Krzysztof Minge. Warszawa : Edgard, 2011.
 • Jak osiągać sukcesy w nauce? : Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J. Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : Iwona Kania. Warszawa : Difin, 2010.
 • Jestem dziewczynką, jestem chłopcem: Monika Zielona-Jenek, Aleksandra Chodecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Kim jesteśmy, a kim moglibyśmy być : Gerald Hüther ; z niem. przeł. Viktor Grotowicz. Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.
 • Logodydaktyka w edukacji : Iwona Majewska-Opiełka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Mam czas dla dziecka : Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław Śliwerski. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 • Motywacja przez wielkie M : Marcin Capiga. Konstancin-Jeziorna : REA-SJ, cop. 2015.
 • Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. Warszawa : Difin, 2012.
 • Na pomoc! Dziecko się nudzi : Natalia i Krzysztof Minge. [Warszawa] : Formsoft, 2015.
 • Natura emocji : red. nauk. Paul Ekman, Richard J. Davidson ; przekł. Bogdan Wojciszke. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Odkrycie : Romuald Kolman. Warszawa : Oficyna Wydawnicza LOGOS, 2014.
 • Pedagogika rodziny - in statu nascendi czy uznana subdyscyplina ? / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
 • Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. pod red. Katarzyny Węsierskiej, Natalii Moćko. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
 • Przekonania, stereotypy, nawyki : Katarzyna Sokołowska, Marek Sylburski. Warszawa : Difin, 2016.
 • Psychologia dorastania : Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 • Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 • Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia / Maria Czerwińska-Jasiewicz. Warszawa : Difin, 2015.
 • Psychologia wspomagania rozwoju : zrozumieć świat życia człowieka / Barbara M. Kaja. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Psychomotoryka 2 : ruch pełen znaczeń / red. Joanna Kruk-Lasocka, Jacek Krajewski. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013.
 • Rozmowy o rozwoju osobowym : od koncentracji na sobie i swoich do otwartości na świat i altruizmu / Maria Jarymowicz, Anna Szuster ; [tł. z jęz. ang. Magdalena Szuster-Borowska]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
 • Rozwojowe wzgórze : program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016.
 • Rozwojownik : inspirujący poradnik rozwoju osobistego i szczęścia / Aneta Chybicka, Malwina Puchalska. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
 • Rozbój osobisty : fakty i mity na temat rozwoju osobistego / Artur Król. Gliwice : "Helion", cop. 2015.
 • Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
 • Rozwój rozumienia miłości / Waldemar Furmanek. Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011.
 • Specyfika rozwoju człowieka dorosłego : redakcja naukowa Alina Kałużna-Wielobób. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
 • Surdologopedia : red. nauk. : Ewa Muzyka-Furtak. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
 • Sześciolatek w roli ucznia : pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej i Joanny Lendzion. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2016.
 • Szkolne wyzwania : Monika Gregorczuk, Barbara Kołtyś. Warszawa : Edgard, 2015.
 • Szkoła w dyskursie teorii i praktyki : wybrane konteksty / Ewa Murawska (red. nauk.). Słupsk ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact Joanna Kondej, 2013.
 • Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka / pod red. Marii Jabłońskiej. Wrocław : Towarzystwo Kultury Czynnej : Oficzyna Wydawnicza Atut , 2011.
 • Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Iwona Sikorska. Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010.
 • Trudności w czytaniu i pisaniu : red. nauk. Izabela Pietras. Warszawa : Difin, 2012.
 • Tuż przed zmianą : red. nauk. Aldona Kopik, Barbara Walasek-Jarosz. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013.
 • Uważność : Bob Stahl, Elisha Goldstein ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Versus : o dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona / Lech Witkowski. Kraków : Impuls ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015.
 • W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. Lublin : Wydawnictwo
  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. Kraków
  : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.
 • Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. Warszawa : Difin, 2011.
 • Wychowanie a cywilizacja uzależnień i agresji / red. nauk. Alina Rynio (i in.). Lublin : Fundacja "Servire Veritati" Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2014.
 • Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. Warszawa : Świat Książki, 2010.
 • Za progiem : Małgorzata Skura i Michał Lisicki. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011.
 • Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży : Chris Taylor ; przekład: Lucyna Wierzbowska. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
 • Zacznij od siebie! : sztuka efektywnej komunikacji / Wojtek Grad. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2011.
 • Zarządzanie sobą : zrozum siebie i zrealizuj marzenia / Beata Kozyra ; książka il. rys. Kate Bauer. Warszawa : MT Biznes, 2015.
 • Zgodne rodzeństwo : Natalia Minge i Krzysztof Minge. Warszawa : Edgard, cop. 2015.
 • Zrozumieć człowieka - zrozumieć świat. pod red. Ireneusza Siudema i Marcina Stencla. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 • Żyć w rodzinie i przetrwać / Robin Skynner i John Cleese ; przeł. Anna Dodziuk. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013.