Techniki teatralne w pracy z dziećmi 6-letnimi

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa ciągłe

 • AMBROŻUK Jolanta / Zabawy w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 615-616
 • ASYNGIER-KOZIEŁ Anna / Dziecięcy zespół teatralny – funkcja edukacyjna i komunikacja społeczna // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. Materiały Metodyczne. - 2005, nr 1, s. 9-15.
 • ASZKIEŁOWICZ Alicja / Zabawa w teatr – naprawdę warto // Nauczanie Początkowe – Kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 3, s. 64-68.
 • BAKOWICZ Agata, KOWNACKA Barbara / Drama w przedszkolu // Wychowanie w przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 767-769.
 • BORODIN Wirginia / Kalendarzowy kram. Propozycje repertuarowe do pracy z dziećmi // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 9, s. 568-572 i nr 10, s. 624-630.
 • BURZAWA-LEŚNA Irena / Przygody ogrodowych strachów // Biblioteka Repertuarowa "Inspiracji"1987, nr 5(57), s.3-10
 • BURZAWA-LEŚNA Irena / Stonoga. Zabawa teatralna // Biblioteka Repertuarowa "Inspiracji" 1987, nr 5(57), s.11-15
 • BURZAWA-LEŚNA Irena / Zaczarowany wiatrak // Biblioteka Repertuarowa „Inspiracji” 1988, nr 3(67).
 • CHOCHÓR Urszula / Dziecko aktorem? Dlaczego nie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 426-427
 • CHOM-SOKOŁOWSKA Anna / Przygody mądrego kota. Baśń dla teatrzyku kukiełek // Biblioteka Repertuarowa "Inspiracji" 1987, nr 5(57), s.16-30
 • DZIEDZICKA Maria / Jak mała Marysia przechytrzyła Misia w: Dla dzieci. Wybór materiałów repertuarowych // Biblioteka Repertuarowa „Inspiracji”1985, nr 9(37), s. 15-20.
 • GANCARZ Bożena / Co ci mówi moja twarz i moje gesty? // Drama. - 2001, nr 37, s. 19-20.
 • GRYŃ Alina, POLCYN Katarzyna / Bawimy się w teatr // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 8, s. 493-495.
 • GUŚPIEL Maria, DYLĄG Jerzy / Dlaczego edukacja przez sztukę? //Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 459-464.
 • IRISIK Danuta, IRISIK Krzysztof / Wesoła nowina: inscenizacja teatralna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 18-20
 • JANUCHTA Barbara (oprac.) / Babcia // Biblioteka Repertuarowa "Inspiracji" 1988, nr 12(76), s. 19-24
 • JĄDER Mariola / Dziecko i teatr. Radość tworzenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10 s. 609-613.
 • JUST Monika / Terapia dramą // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 85-90.
 • KARPIŃSKA Anna / W teatrze zwycięża dobro i piękno // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 71-72.
 • KOMOROWSKA-WERNER Barbara / Królowa Śniegu: scenariusz przedstawienia //
  Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 12, s. 17-21.
 • KUBICA Beata / Magia teatru // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 766-769.
 • KUJAWA IRENA / Małe formy sceniczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 7, s. 426-429.
 • ŁEBSKA Wanda / Teatr bliżej dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 614.
 • MASTEJ Bogusław / Ballada słowna o Piaście i Polanach. Inscenizacja dla dzieci młodszych // Biblioteka Repertuarowa "Inspiracji" 1991, nr 5(105).
 • STARCZEWSKA Ewa (oprac.) / Razem ze słonkiem // Biblioteka Repertuarowa „Inspiracji”1990, nr 4(92), s. 3-13.
 • WALOSZEK Danuta / Mali artyści // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 451-458.
 • WYPLER Katarzyna / O dobrym zachowaniu przy stole // Drama. - 2003/2004, nr 48, s. 29-30.
 • Wydawnictwa zwarte

 • Teatr marzeń: Inscenizacje dla dzieci w wieku od pieciu do dziesięciu lat / Lidia Bajkowska. - Warszawa : Pruszyński i S-ka, 1999.
 • Rok w przedszkolu. Scenariusze w oparciu o system ks. Jana Bosko / Małgorzata Jach. - Warszawa : "Żak", 1997.
 • KOCHAĆ świat: wiersze okolicznosciowe dla przedszkoli. Wybór Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : Żak, 1997
 • Zabawy teatralne w przedszkolu 100 propozycji / D. Megrier .- Warszawa : Wydaw. Cyklady, 2000, s. 139
 • NIM dzień na dobre się obudzi : scenariusze uroczystości szkolnych dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. - Warszawa : Rubikon, 2004.
 • Skąd przychodzi bajka. Scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. - Rzeszów : Wydaw. FOSZE, 2000.
 • Malowane wierszem. Scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef M. Śnieciński. -Warszawa : Żak, 1999.
 • Słowa jak kwiaty / Józef M. Śnieciński. - Warszawa : Żak, 1995.
 • UROCZYSTOŚCI szkolne : przykładowe scenariusze w kl. I-III. Oprac. Marta Słupna. - Zamość : ODN, 1997, s. 114
 • WYBÓR scenariuszy dla teatrzyków szkolnych dla klas I-III. Wrocław : Siedmioróg, 2002.
 • Z ZABAWĄ i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka, Maria Lorek, Anna Sowińska. - Kraków : "Impuls", s. 237 + CD