Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, szkole i środowisku

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2010-2017

Wyboru dokonała : Anetta Sienkiewicz

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska ; [współpraca: Alicja Krztoń]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73156
 • Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym / red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo. - Warszawa : Difin, 2012. 67822
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów : realizowanych w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych z podziałem na poszczególne edukacje oraz na zajęciach specjalistycznych : I etap edukacyjny / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. 75397
 • Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. 68958
 • Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Ewa Boksa. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016. 75180
 • Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. 75141czyt.
 • Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73223 czyt.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ;- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 68931
 • Edukacja bazalna : nauczanie i terapia dzieci z głęboką niepełnosprawnością / red. Andreas D. Fröhlich ; przekł. Renata Namińska. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. 73674 czyt.
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 68805 czyt.
 • Formy organizacji kształcenia dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną a jego kompetencje społeczne / Marzena Buchnat. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015. 74031
 • Funkcjonowanie systemu rodziny czasowo niepełnej z powodu migracji w percepcji młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym / Anna Gagat-Matuła.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 75033
 • Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. 71033 czyt.
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny : zakres dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. 67942
 • Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. 67483 czyt.
 • Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. 73390
 • Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata : diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej / Joanna Głodkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 75042
 • Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 73018
 • Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. 71199
 • Mamy z innej planety : historie kobiet, które urodziły niepełnosprawne dziecko / Krystyna Strączek. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016. 75202
 • Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 65563 czyt., 65562
 • Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta Zawadzka-Bartnik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 65725
 • Nie jesteś sam : programy edukacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Jolanta Wenta. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. 67722 czyt.
 • Nie mażę się, ale marzę o... : rodzice dzieci niepełnosprawnych : kim są, jak kochają, o czym marzą / Hanna Barełkowska. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014. 74532
 • Nieznane? Poznane : zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi / pod red. Marzeny Buchnat i Katarzyny Pawelczak.- Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. 73081 czyt.
 • Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. 68964
 • Otwórz się na świat : programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. 71100 czyt.
 • Podmiotowość osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. Agnieszki Pawlak-Kindler. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 74880
 • Pomóż dzieciom zrozumieć świat : programy dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : [dla klas I-III] / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska , Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012. 67217czyt., 67220
 • Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014. 70971 czyt.
 • Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 65904
 • Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67723 czyt.
 • Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 73748
 • Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania : praca zbiorowa / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. 65998 czyt. , 65997
 • Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży : diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego : praca zbiorowa / red. Iwona Maciąg-Tymecka. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. 67792
 • Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym : możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska. - Warszawa : Difin, 2011. 67463
 • Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 67777 czyt.
 • Świat(y) "upośledzonego" macierzyństwa / Iwona Lindyberg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67073
 • Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 68193
 • Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska.- Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. 71111 czyt.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67370
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce / red. Anna Bujnowska, Bożena Sidor-Piekarska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki.- Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. 74008 czyt.
 • Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową : w kręgu odpowiedzialności / Agnieszka Sakowicz-Boboryko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2016. 74392
 • Wybrane aspekty dotyczące możliwości prowadzenia działań wspierających rozwój małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych oraz ich rodziny : (na podstawie założeń i efektów wdrażania pilotażu programu rządowego 2005-2007) / Teresa Serafin.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67372
 • Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością / Małgorzata Sekułowicz. - Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2013. 68969
 • Zabawy ruchowe : dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Vlasta Karásková. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. 66067
 • Zachowania seksualne dzieci i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i behawioralnymi : oblicza problemów dziecka i rodziców / Monika I. Dąbkowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. 71288

Artykuły z czasopism:

 • Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Paulina Mitońska. W: Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 8-9.
 • Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo / Anita Woźnicka. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5,
  s. 380-382.
 • Analiza środowiskowych przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży / Bogumiła Bobik. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 2015, nr 8, s. 11-17.
 • Czynniki wpływające na aktywność zawodową rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością / Olga Komorowska. W: Polityka Społeczna. 2017, nr 3, s. 27-32.
 • Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka. W: Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25.
 • Dyspraksja : kiedy zawiązanie buta staje się problemem / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 4-7.
 • Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew. W: Meritum. - 2012, nr 3, dod. : Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 11-15.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50.
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka obcego / Małgorzata Tomczyk-Jadach. W: Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 111-114.
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka polskiego / Zuzanna Krótki. W: Język Polski w Szkole IV-VI.- 2016/2017, nr 3, s. 31-41.
 • Dziecko z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w szkole / Magdalena Grochowska-Popławska. W: Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 54-58.
 • Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku / Urszula Bartnikowska. W: Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1-2, s. 3-8.
 • Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością / Małgorzata Szeroczyńska. W: Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, S. 137-141.
 • Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie : znaczenie formy kształcenia i płci / Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski. W: Ruch Pedagogiczny. -2012, nr 3, s. 33-55.
 • Jak dobrze nauczać dziecko niepełnosprawne? / Małgorzata Łoskot. W: Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 2-5.
 • Jak w polskich szkołach funkcjonują uczniowie niepełnosprawni intelektualnie / Lidia Klaro-Celej. W: Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 56-58.
 • Komputer w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz. W: Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 16-18.
 • Komunikacja językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Natalia Nowaczyk. W: Remedium. - 2015, nr 2, s. 24-25.
 • Niedostosowanie społeczne nieletnich a obniżona sprawność intelektualna : praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych / Justyna Siemionow. W: Szkoła Specjalna. - 2014, nr 5, S. 359-362.
 • Niepełnosprawność dziecka jako ryzyko przemocy / Grażyna Kwaśniewska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. -T. 29 (2010), s. 183-192.
 • Niepełnosprawność, czyli każde dziecko jest inne / Oksana Kotormus. W: Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 46-48.
 • Nowatorskie zastosowanie Metody Dobrego Startu w pracy z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną głęboką ze sprzężeniami / Joanna Wirchanowicz, Iwona Norek-Tokarz. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 158-170.
 • Nowe media wśród dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka. W: Remedium. - 2015, nr 12 ; dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 1-2.
 • Pedagogizacja rodziców uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Urszula Tokarska. W: Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 26-28.
 • Pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności intelektualnej / Małgorzata Rękosiewicz. W: Remedium. - 2011, nr 6, s. 28-29.
 • Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością / Monika Skura. W: Szkoła Specjalna. - 2015, nr 1, s. 28-46.
 • Pracownia komputerowa dla uczniów z niepełnosprawnościami / Jacek Zadrożny. W: Dyrektor Szkoły. -2014, nr 11, s. 48-50.
 • Problemy psychospołeczne rodziców dzieci niepełnosprawnych i preferowane style radzenia sobie z nimi / Barbara Zych [et. al]. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 4, s. 96-115.
 • Program rewalidacyjno-wychowawczy dziecka głęboko wielorako upośledzonego / Iwona Otręba, Joanna Waleczek. W: Lider . - 2011, nr 2, s. 11-12.
 • Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak. W: Życie Szkoły. - 2016, nr 2, s. 4-7.
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych ojców dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Gagat-Matuła, Agnieszka Podbilska-Kłosowska. W: Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr. 9, s. 20-24.
 • Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością w biografiach rodziców / Urszula Klajmon-Lech. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 80-89.
 • Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną : przeobrażenia na przestrzeni lat w Polsce / Gabriela Matczak. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2016, nr 2, s. 90-107.
 • Rodzinne i społeczne zasoby w sytuacji choroby i niepełnosprawności dziecka / Joanna Szymanowska. W: Edukacja. - 2011, nr 3, s. 82-90.
 • Rola psa w procesie usprawniania psychoruchowego / Jagoda Walowska, Marta Jankowska. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 1, s. 111-117.
 • Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów / Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska. W: Meritum. - 2011, nr 2, s. 7-9.
 • Różne oblicza integracji / Aleksandra Masierak-Baran. W: Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 16-28.
 • Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne / Anna I. Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Beata Ziółkowska. W: Edukacja. - 2014, nr 2, s. 37-52.
 • Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Teresa Zbyrad. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 21-28.
 • Świadczenia należące się dziecku niepełnosprawnemu z NFZ / Jolanta Zozula. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 147-152.
 • Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Alicja Opatowska, Tadeusz Gałkowski. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 334-345.
 • Technologia Wirtualnej Rzeczywistości światem zabawy dzieci niepełnosprawnych / Barbara Grzyb [et al]. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 49-60.
 • Technologie mobilne w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Głos Pedagogiczny.- 2014, nr 8, s. 55-58.
 • Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej / Anna Rojek. W: Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 16-17.
 • Uczeń z niepełnosprawnością w systemie oświaty / Ewelina Krzymowska. W: Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 5-7.
 • Uczeń z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w polskiej szkole / Lidia Klaro-Celej. W: Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 53-56.
 • Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w polskiej szkole / Marta Wiśniewska. W: Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 48-50.
 • Uczeń ze sprzężoną niepełnosprawnością w przedszkolu i w szkole ogólnodostępnej / Ilona Nitychoruk-Piekarz. W: Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 59-69.
 • Uczniowie z problemami intelektualnymi w szkole masowej / Mirosława Suchocka. W: Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 23-26.
 • Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska. W: Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16.
 • W poszukiwaniu radości i satysfakcji z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną - analiza badań skoncentrowanych na doświadczeniach ojców / Agnieszka Żyta, Katarzyna Ćwirynkało. W: Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr. 1, s. 47-52.
 • Wczesna Interwencja - interdyscyplinarność działań wobec dziecka i rodziny / Monika Kastory-Bronowska. W: Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 4-30.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka / Katarzyna Leśniewska, Radosław Piotrowicz. W: Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 80-83.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - studium przypadku / Anna Skoczylas. W: Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 77-80.
 • Wspieranie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie przystosowania społecznego / Monika Masłowska. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 91-101.
 • Wspomagające sposoby porozumiewania się / Justyna Tyrakowska. W: Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 77-84.
 • Wybrane metody terapii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną : pierwsze chwile w szkole, pierwszy kontakt z pseudonauką ; kinezjologia edukacyjna / Tomasz Witkowski. W: Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 19-40.
 • Zabawka i bawienie się w rozwoju i rehabilitacji dziecka specjalnej troski / Elżbieta M. Minczakiewicz. W: Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 90-101.
 • Zabawy dydaktyczne w procesie kształcenia dzieci niepełnosprawnych / Barbara Wiktorska. W: Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 18-19.
 • Zaburzenia percepcji wzrokowej u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu : kierunki oddziaływań terapeutycznych / Ewa Zawadzka. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 1, s. 79-96.
 • Zachowania prospołeczne dzieci w przedszkolach masowych i integracyjnych / Danuta Al-Khamisy. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 34-46.
 • Zajęcia informatyczne w edukacji specjalnej / Henryk Kraszkiewicz. W: Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 6-8.
 • Zastosowanie hipoterapii w leczeniu oraz rehabilitacji dzieci i dorosłych : przegląd literatury / Tomasz Stefaniak, Dominika Szalewska, Jerzy Ożga. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 1, s. 97-110.
 • Zespół wypalenia sił u matek wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną / Katarzyna Rusinek. W: Szkoła Specjalna. - 2015, nr 1, s. 16-27.