Zapożyczenia w języku polskim

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Monika Bździuch


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dubisz, Stanisław : Wpływy języków obcych w zakresie słownictwa // W: Nauka o języku dla polonistów / pod red. Stanisława Dubisza ; [poszczeg. rozdz. oprac.Danuta Bartol-Jarosińska et al.]. – Wyd. 2 zm. i rozsz. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1997. – S. 354-358. 60952
 • Historia języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 23100 czyt.
 • Kot w worku czyli Z dziejów powiedzeń i nazw / Władysław Kopaliński ; il. Szymon Kobyliński. [Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza "RSW "Prasa, Książka, Ruch", 1975. 19454Losy wyrazów obcych w języku polskim / Halina Rybicka.Warszawa :
  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. 21916
 • Marszałek, Halina : Wyraz obcy – czy zawsze potrzebny? // W: Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / pod red. Jerzego Podrackiego ; [aut.] Tomasz Bereda [et al.]. – Warszawa : „Medium”, 1993. – s. 190-196 5392"D"
 • Między snobizmem i modą, a potrzebami języka czyli O wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie / Bogdan Walczak. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987. 13825(b) czyt.
 • Na końcu języka : poradnik leksykalno-gramatyczny / Stanisław Bąba, Bogdan Walczak. Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 1992.
 • Nie taki język straszny : o polszczyźnie do uczniów / Jan Miodek ; il. Jerzy Flisak. Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1992. 19348(b)
 • Ojczyzna polszczyzna : dla uczniów / Jan Miodek ; il. Jerzy Flisak. Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1991. 53180
  Projekty lekcji z nauki o języku w szkole ponadpodstawowej / Irena Szpakowska-Mądzik. Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1997 ([s. l. : s. n.]). 56844 czyt.
 • Słownictwo obce w twórczości Stefana Żeromskiego / Jan Kida ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział w Rzeszowie. Rzeszów : Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział, 1990. 2712 "D" czyt.
 • Słownik spolszczeń i zapożyczeń / Mirosław Bańko, Lidia Drabik, Lidia Wiśniakowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Wieża Babel : słownik wyrazów obcych nie tylko dla gimnazjalisty / Radosław Pawelec. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999. 386"R" czyt.

  Artykuły z czasopism

 • Czy "lobbować kalki", czy może "za kalkami" / Ewa Rudnicka // Poradnik Językowy. - 2011, nr 3, s. 85-92..
 • Elementy rodzime i obce w kulturze Polski na tle innych krajów / Wacław Urban // "Mówią Wieki" 1988 nr 9, s. 30- 38.
 • Fitness Club, czyli rzecz o zapożyczeniach / Piotr Zbróg // Język Polski w Szkole Średniej" 1997/98 nr 4, s. 62- 67.
 • Galicyzmy jako podstawowa derywacja wyrazów polskich / Józef Porayski- Pomsta. // Poradnik Językowy . - 2012, nr 1, s. 76-84.
  18. Galicyzmy leksykalne w "Rozprawach literackich" Maurycego Mochnackiego / Milena Wojtyńska-Nowotka. // Poradnik Językowy. - 2011, nr 8, s. 54-67.
 • Internacjonalizacja współczesnej polszczyzny - szansa czy zagrożenie? / Krystyna Waszakowa // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 1, s. 219-228.
 • Jest „cool”, czyli o zapożyczeniach angielskich we współczesnym języku polskim / Tatiana Mijas. // Język Polski w Liceum. R. 21, nr 3 (2006/2007), s. 64- 69.
 • Jeszcze o nowych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie / Marcin Zabawa // Poradnik Językowy. - 2008, nr 9, s. 28-41.
  Made in Europe - leksykalne zapożyczenia z języka angielskiego w polskim polu wyrazowym handlu i usług / Agata Czamara // Poradnik Językowy .-1996 , z. 5/6 , s. 23-30.
 • "Menedżer" przyswojony, ale czy znany? / Dorota Kopczyńska. // Poradnik Językowy. - 2007, nr 5, s. 78-82.
 • Nieznane i mało znane germanizmy leksykalne : (na materiale "Słownika błędów językowych" Juliana Szweda) / Marek Cieszkowski, Jolanta Mędelska // Poradnik Językowy. - 2007, nr 10, s. 63-70.
 • „Nowsze” rusycyzmy leksykalne we współczesnej polszczyźnie wileńskiej : (na podstawie „Kuriera Wileńskiego” z lat 1990-1996) / Tamara Graczykowska // Poradnik Językowy. - 2008, nr 1, s. 76-85.
 • O notacjach anglicyzmów w nowych słownikach polskich / Krzysztof Skibski // Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 54-59.
  O słowniku francuskich zapożyczeń we współczesnej polszczyźnie / Anna Bochnakowa // Język Polski. - 2011, nr 1, s. 36-40.
 • Polszczyzna po roku 1989 - język po rewolucji / Kazimierz Ożóg. // Język Polski
  w Liceum. - 2008/2009, 1 s. 42-52.
 • Popkulturowa inność własna, a właściwie zapożyczona / Kaniuk Tomasz // Polonistyka" 2010 nr 4, s. 60- 62.
 • Prima aprilis / S.D. // Poradnik Językowy. - 2011, nr 4, s. 124-126.
 • Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej - historia i współczesność / Halina Karaś // Poradnik Językowy. - 2007, nr 5, s. 25-43.
 • Spa - wanna, zabieg, ośrodek, hotel czy filozofia? / Dorota Kopczyńska / Poradnik Językowy. - 2008, nr 1, s. 92-99.
 • W każdym znaku drzemie owo monstrum – stereotyp : (rusycyzmy w polskim dyskursie łagrowym) / Wiktoria Tichomirowa // Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 2, s. 97-105.
 • Wieloznaczność terminów geograficznych / Wacław Cabaj // Geografia w Szkole. - nr 2 2008, nr 2 s. 39-43.
 • Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej / Elżbieta Sękowska // Poradnik Językowy. - 2007, nr 5, s. 44-53.
 • Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa / Bogusław Nowowiejski // Poradnik Językowy. - 2007, nr 5, s. 14-24.
 • Zakresy (pola) tematyczne zapożyczeń leksykalnych z języka francuskiego w polszczyźnie / Józef Porayski-Pomsta // Poradnik Językowy. - 2011, nr 4, s. 5- 25.
 • Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie / Dorota Żuchowska, Mateusz Żuchowski. // Języki Obce w Szkole. - [R.] 53, nr 1 (2009), s. 22-27.
 • Zapożyczenia włoskie w „Słowniku języka polskiego” Erazma Rykaczewskiego : mikrostruktura słownika / Jowita Latko. // Poradnik Językowy. - 2011, nr 2, s. 48- 62.
 • Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie : charakterystyka strukturalno-semantyczna / Józef Porayski-Pomsta // Poradnik Językowy. - 2007, nr 5, s. 54-65.
 • Zapożyczenia rosyjskie w wojennych wspomnieniach dzieci polskich / Barbara Bartnicka // Poradnik Językowy. – 1990, nr 8, s.557-563.
 • Zapożyczenia składniowe (kalki składniowe) / Jerzy Podracki // Życie Szkoły .- 1997 , nr 3 , s. 143-145.
 • Zapożyczenia w leksyce nieterminologicznej tekstów specjalistycznych : relacje między obiektami badań / Mariusz Górnicz. // Poradnik Językowy. - 2010, nr 3, s. 69-80.
 • Zapożyczenia we współczesnym języku polskim / Agnieszka Bogucka // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 3, s.77-83 .
 • Zapożyczenia włoskie w „Słowniku języka polskiego” Erazma Rykaczewskiego: mikrostruktura słownika / Jowita Latko // Poradnik Językowy. - 2011, nr 2, s. 48- 62.
 • Zapożyczenia z języka niemieckiego w terminologii z zakresu architektury i budownictwa / Sylwia Tyszka / Poradnik Językowy . - 2012, nr 3, s. 77-85