Innowacje pedagogiczne w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Monika Bździuch, Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Budząca się szkoła / Margaret Rasfeld, Stephan Breidenbach ; przełożyła Emilia Skowrońska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2015.
 • Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
 • Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015.
 • Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / red. nauk. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.
 • Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : "Impuls", 2001.
 • Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble ; tł. Zofia Grudzińska. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Innowacje w nauczaniu szkolnym / Erich Petlák ; tłumaczenie Artur Sobótka. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, copyright 2017.
 • Jak uczyć lepiej? czyli Refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa CODN – Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2003.
 • Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2015.
 • Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2016.
 • Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005.
 • Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przeł. Aleksander Baj. - Kraków : Wydawnictwo Element, 2015.
 • Kreatywny nauczyciel : lekcje, które uczą i bawią / pod red. Krzysztofa Wiatra. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010.
 • Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. Krzysztof Kruszewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015.
 • Nauczyciel-uczeń : w poszukiwaniu kreatywności w szkole / Aldona Małyska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Centrum Badań Społecznych. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.
 • Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
 • Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki / red. nauk. Krystyna Baranowicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Pedagogika alternatywna : dylematy teorii / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu / Ulrich Steenberg ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 2. - Kielce : Freiburg im Breisgau ; "Jedność" ; "Herder", 2004.
 • Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010.
 • Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2. poszerz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.
 • Postęp pedagogiczny w szkole / Jerzy Kujawiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
 • Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych : teoria i praktyka / Marzena Żylińska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
 • Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009.
 • Społeczeństwo i edukacja : teorie a implikacje praktyczne / redakcja naukowa Andrzej Ćwikliński, Mariusz Przybyła. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.
 • Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
 • Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
 • Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej / red. nauk. Henryka Kwiatkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015.
 • Wokół Kena Robinsona kreatywnego myślenia o edukacji / Andrzej Murzyn. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.

Artykuł z wydawnictwa zwartego:

 • Aktywność innowacyjna nauczycieli szkół niepublicznych katolickich i świeckich. W: Uwarunkowania pracy nauczyciela w szkołach niepublicznych, wyznaniowych i świeckich / Renata Brzezińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - S. 123-166.
 • Edukacja skoncentrowana na osobie jako podstawa teoretycznych innowacji w oświacie / Agnieszka Iłendo – Milewska. W : Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych : wczoraj, dziś, jutro / red. nauk. Jan Bielecki i Agata Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2010. - S. 483-491.
 • Innowacja pedagogiczna /Józef Półturzycki. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 2 t. Elżbieta Adamczuk et al.]. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 332-333.
 • Innowacja pedagogiczna. W: Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego / pod red. Jolanty Karbowniczek. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2014. - S. 116-117.
 • Innowacja pedagogiczna. W: Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. - Wyd. 10 uzup. i popr. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 147.
 • Innowacja pedagogiczna. W: Pedagogika / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 85.
 • Innowacja pedagogiczna. W:Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 67.
 • Innowacje dydaktyczne a unowocześnianie procesu kształcenia. W: Dydaktyka kształcenia ogólnego / Franciszek Bereźnicki ; rozdz. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk. - Kraków : "Impuls" : ["Colonel"], 2004. - S. 459-462.
 • Innowacyjność pracy nauczycieli. W: Uwarunkowania pracy nauczyciela w szkołach niepublicznych, wyznaniowych i świeckich / Renata Brzezińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - S. 245-247.
 • Innowacyjność w codzienności szkolnej i badawczej / Bogusław Śliwerski. W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - S. 113 – 136.
 • Metody działań korekcyjnych w socjoterapii jako forma innowacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą / Dominika Kosewska. W: Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych : wczoraj, dziś, jutro / red. nauk. Jan Bielecki i Agata Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2010. - S. 555-562.
 • Warunki podejmowania pedagogicznych decyzji innowacyjnych / Julian Radziewicz. W: Twórczość - wyzwanie XX1 wieku / [zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka]. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 83-90.

Artykuły z czasopism:

 • Bez języka ani rusz... / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 30/31, s.8-9.
 • Blues - możliwości rozwijania zdolności muzycznych młodzieży / Grzegorz Piotrowski. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. 2006, nr 5, s. 20-24.
 • Co warto wiedzieć o innowacji pedagogicznej? / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 1, s. 12.
 • Cómo te llamas? / Renata Bryczek. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 3, s. 48-50.
 • Czy Facebook pomaga w nauce? / Marcin Zaród. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 6, s. 10-11.
 • Czy to działa? Yeees! / Wiesława Kopf. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 5, s. 17.
 • Dar Simony, czyli odimienna nauka czytania / Irena Majchrzak ; rozm. Jolanta Białek. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 103-111.
 • Dlaczego szkole potrzebna jest orientacja przyszłościowa? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 3, s. 19-24.
 • Dlaczego warto myśleć projektowo? / Julian Piotr Sawiński. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 7, s. 63-66.
 • Dlaczego warto szukać innowacji w edukacji? Cz. II / Anna Jankowska. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 1, s. 12-15.
 • Dobra szkoła ważniejsza od autostrady : z prof. Lechem Mankiewiczem, dyrektorem Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, zaangażowanym w projekt Hands-On Universe Europe, rozmawia Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 3, s. 5.
 • E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 12, s. 18-23.
 • European Language Label 2007 / Paweł Poszytek, Gracjana Więckowska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 66-77.
 • Fascynacja to jest to / Marlena Plebańska, Sławomir Radecki. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 48, s. 13.
 • Innowacje edukacyjne w łódzkich szkołach zawodowych / Janusz Moos. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2011, nr 4, s. 33-41.
 • Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Smak. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, s. 15-20.
 • Innowacje pedagogiczne w pracy nauczyciela przedmiotów technicznoinformatycznych / Marta Bałażak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 1, s. 63-67.
 • Innowacje? : to jest możliwe / Marta Jaszczuk. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 46, s. 14-15.
 • Innowacyjne formy nauczania / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 12, s. 18-19.
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji / Jan Szybka [et al.]. W: Edukacja. 2009, nr 4, s. 52-62.
 • Innowacyjność uczenia się i nauczania języków obcych - szanse i bariery / Aleksandra Łuczak. W: Języki Obce w Szkole. R. 54, nr 5 (2010), s. 48-54.
 • Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków na przykładzie Facebooka / Elżbieta Gajek. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 1, s. 56-59.
 • Interaktywna matematyka. W: Matematyka. 2014, nr 8 s. 30-31.
 • Jak cyfrową bajkę zmieniać w rzeczywistość? / Dorota Janczak. W: Meritum. 2011, nr 4, s. 37-41.
 • Jak uczyć uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. 2007, nr 5, s. 54-59.
 • Jak zaciekawić ucznia / Joanna Palińska. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 20, s. 17.
 • Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji : (poradnik) / Julian Piotr Sawiński. W: Fizyka w Szkole z Astronomią. 2016, nr 2, s. 33-34.
 • Jakość zaczyna się w szkole! / Ewa Brańska, Mirosława Suchocka, Alina Głowacka. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 7, s. 11-13.
 • Jestem zwykłym nauczycielem : z Grzegorzem Lorkiem, biologiem z I LO w Lesznie, Nauczycielem Roku 2002, rozmawia Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 46, s. 5.
 • Jesteśmy zadowoleni : z Justyną Łempicką, nauczycielką języka angielskiego w Gimnazjum Publicznym im. Armii Krajowej w Długosiodle, pow. wyszkowski, inicjatorką nauczania w tej szkole języków obcych metodą SITA, rozmawia Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 5, s. 8-9.
 • Klucz do mózgu : z Agnieszką Bilską, nauczycielką języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach, rozmawia Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 49, s. 17.
 • Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polesiak. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 5, s. 21.
 • Konkurs indywidualny European Language Label 2007 / Paweł Poszytek, Gracjana Więckowska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 5, s. 75-85.
 • Kreatywna edukacja / Anna Kožuh. W: Wychowawca. 2015, nr 10, s. 22-25.
 • Kreatywność / Aleksandra Szlendak. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 76-77.
 • Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan. W: Życie Szkoły. 2011, nr 11, s. 14-17.
 • Laptopy to nie wszystko : z Grzegorzem Lorkiem, nauczycielem biologii z LO w Lesznie, Nauczycielem Roku 2002, uczestnikiem światowego szczytu innowacji dla edukacji (World Innovation Summit of Edukation) w Katarze, rozmawia Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, s. 5.
 • Liczy się dobry pomysł! / Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 13, s. 11.
 • Mark Zuckerberg wraca do szkoły / Robert Majewski. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 3/4, s. 22-24.
 • Modułowa technologia kształcenia ustawicznego specjalistów innowacyjnych systemów wspomagania technicznego / Krzysztof Symela. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2011, nr 4, s. 74-81.
 • Muzykotersi są wśród nas / Karina Jedynak. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 50, s. 7.
 • Na czerwonym dywanie / Wiktoria Obidniak-Marciniak. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 47, s. 14-15.
 • Narzędzia TIK ? Obecne ! / Tyl Marzena. W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 5, s. 5-7.
 • Nauka bez barier / Marlena Plebańska, Grzegorz Wnorowski, Mateusz Leszkowicz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 41, s. 15.
 • Nie chodzi o klikanie : z Joanną Palińską, nauczycielką matematyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich, wyróżnioną w konkursie Innowacyjny Nauczyciel 2012, rozmawia Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 17/18, s. 23.
 • Nowe technologie a indywidualizacja nauczania / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 4, s. 47-49.
 • Odwrócona lekcja, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi / Małgorzata Rostkowska. W: Meritum. 2012, nr 4, s. 49-51.
 • O śpiewaniu w szkole / Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. 2006, nr 5, s. 25-30.
 • Podcast - nowatorskie narzędzie w edukacji / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 10, s. 56-58.
 • Pomysł na program autorski / Sylwia Krause, Mariola Skatuła-Kluba. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 6, s. 248-252.
 • Porozumiewanie przez mruganie : z dr inż. Aleksandrą Królak z Zakładu Elektroniki Medycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 30/31, s. 12.
 • Pracujesz w umyśle uczniów / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 45, s. 6.
 • Praktyka czyni mistrza / Wanda Kostrzyńska; rozm. Elżbieta Wasil. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 3, s. 18-19.
 • Programowalne klocki - to się dobrze składa / Anna Krawczyk. W: IT w Edukacji. 2016, nr. 1, s. 18-20.
 • Przedszkole w lesie / Rafał Ryszka. W: Wychowawca. 2015, nr 7-8, s. 38-41.
 • Radość z poznawania świata - Projekt EDUSCIENCE / Agata Goździk, Leszek Lotkowski, Tomasz Juńczyk ; rozm. przepr. Wojciech Piotrowski. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 1/2, s. 68-73.
 • Rozwijanie umiejętności niestandardowego rozwiązywania problemów u uczniów w młodszym wieku szkolnym : innowacja pedagogiczna / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 2, s. 13-16.
 • Społeczne Towarzystwo Oświatowe wobec wyzwań kultury – przykład Szczecina. W: Lider. 2008, nr 1, s. 7-8.
 • „Syndrom" szczodrego polonisty / Łukasz Skowroński. W: Polonistyka. 2012, nr 4, s.34-37.
 • Szkoła musi dogonić rzeczywistość / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 6, s. 20-22.
 • Szkoła w społeczeństwie wiedzy / Waldemar Furmanek. W: Chowanna. 2012, t. 2 (39), s. 81-93.
 • Szkoła przyszłości : na pytania Redakcji odpowiada Colin Rose / Colin Rose, rozm. red. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 10, dod. „Dodatek Tematyczny”, nr 10, s. 10-11.
 • Świata się nie boją / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 23, s. 10.
 • TIK nie gryzie / Marcin Zaród. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 1, s. 54-58.
 • TIKuję na co dzień : z Barbarą Halską, nauczycielką przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawia Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 7, s. 17.
 • Tradycyjne klocki w nowoczesnej edukacji / Barbara Halska. W: IT w Edukacji. 2016, nr. 1, s. 14-16.
 • Twórcze podejście / Łukasz Badowski. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 9/10, s. 16-19.
 • Uczą się i mają frajdę : z Anetą Holc, nauczycielką języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, rozmawia Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 7, s. 8-9.
 • Uczeń w centrum uwagi / Marlena Plebańska, Grzegorz Wnorowski, Mateusz Leszkowicz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 39, s. 15.
 • Warto być odkrywcą / Marzena Kędra. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 10, s. 15.
 • Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego / Aneta Buczkowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 6, s. 30-31.
 • Wystarczy zacząć inaczej myśleć / Małgorzata Taraszkiewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 10, dod. „Dodatek Tematyczny”, nr 10, s. 3-8.
 • Z punktu widzenia dyrektora : aktywnie i innowacyjnie w przyszłość! / Robert Wróbel. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 41-43.
 • Z głową w chmurach? / Anna Wojciechowska. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 21, s. 12.