Wspomaganie rozwoju dziecka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1988 - 2015

Wyboru dokonała : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 1988-2015

 • "Czarodziejski pyłek" czyli Metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. Kraków : "Impuls", 2006.
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.
 • Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015.
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / pod red. Ewy Ogrodzkiej - Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Jak wspierać rozwój dziecka w wieku 6-13 lat? / Natalia Minge, Krzysztof Minge. Warszawa : Edgard, 2013.
 • Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania od zdania do tekstu : wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007.
 • Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996 (Pozn. : ZG)
 • Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut.: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Jan Amos Jelinek]. Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2014.
 • U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa / pod red. Hanny Olechnowicz. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1988.
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i w praktyce / red. Anna Bujnowska, Bożena Sidor-Piekarska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.
 • Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii / Joanna Gładyszewska-Cylulko. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej- Rogoży. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.
 • Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci : "Dwulatki" - program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Anna Mikler-Chwastek. Warszawa : Difin, 2013.

Artykuły z czasopism: za lata 2008 – 2013

 • "Jesteśmy badaczami drzewa kasztanowca" - autorski projekt edukacyjny wspomagający rozwój dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krystyna Kaba. // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 16-18
 • Dokumentowanie przebiegu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Grażyna Kowalczyk. // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 59-63
 • Holenderski system wspierania rozwoju dzieci / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 52-59
 • Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 96-105
 • Jak wspierać sprawność manualną na stracie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska. // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 54-62
 • Jak wspomagać rozwój motoryczny dziecka sześcioletniego? / Katarzyna Nadrowska. // Życie Szkoły. - 2011, nr 8, s. 48-56
 • Propozycje zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój mowy u małego dziecka / Joanna Mikulska. // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 19-29
 • Szkolny system wspierania zdolności i talentów / Julian Piotr Sawiński. // Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 2, s. 20-21
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac. // Wychowanie w Przedszkolu. 2008, nr 1, s. 28-29
 • Zabawy wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. 2012, nr 7/8, s. 18-19
 • Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15
 • Innowacyjne spojrzenie / Bronisława Dymara / Bliżej Przedszkola. 2010, nr 7/8, s. 68-69
 • Kiedy coś buduję, to z kolegą współpracuję : wspomaganie rozwoju społecznego dziecka / Monika Majewska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 82-83
 • O wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. -2010, nr 9, s. 12-16
 • Wspieranie twórczego rozwoju / Teresa Grąziewicz-Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 20-23