Czesław Miłosz – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Bibliografia podmiotowa
Wydawnictwa zwarte: za lata 1980-2009

 • Abecadło Miłosza / Czesław Miłosz. Kraków : Wydaw. Literackie, 1997.
 • Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Człowiek wśród skorpionów / Czesław Miłosz. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 • Dolina Issy / Czesław Miłosz. Kraków : Wydaw. Literackie, 1993.
 • Historia literatury polskiej do roku 1939 / Czesław Miłosz ; przeł. Maria Tarnowska. Kraków : "Znak", 1998.
 • Hymn o Perle / Czesław Miłosz. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
 • Jasności promieniste i inne wiersze : pierwodruki (1984-2005) / Czesław Miłosz. Warszawa ; Paryż : Fundacja Zeszytów Literackich, 2005.
 • Legendy nowoczesności : eseje okupacyjne / Czesław Miłosz. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza / słowo wstępne Jan Błoński. Kraków : Wydaw. Literackie, 1996 (Krak. : DNar.).
 • Mowa wiązana / Czesław Miłosz. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Nieobjęta ziemia / Czesław Miłosz. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Ogród nauk / Czesław Miłosz. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986.
 • Orfeusz i Eurydyka / Czesław Miłosz. Kraków : Wydaw. Literackie, 2004.
 • Piesek przydrożny / Czesław Miłosz. Kraków : "Znak", 1997.
 • Poematy / Czesław Miłosz ; z grafikami Jana Lebensteina. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989.
 • Przygody młodego umysłu : publicystyka i proza 1931-1939 / Czesław Miłosz ; zebrała i oprac. Agnieszka Stawiarska ; [wstęp, przypisy i bibliogr. Agnieszka Stawiarska]. Kraków : "Znak", 2003.
 • Rodzinna Europa / Czesław Miłosz. Warszawa : "Czytelnik", 1990 (Gdań. : ZG).
 • Rok myśliwego / Czesław Miłosz. Kraków : "Znak", 1991.
  Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. Warszawa : "Czytelnik, 1990.
 • To / Czesław Miłosz. Kraków : "Znak", 2004.
 • Widzenia nad zatoką San Francisco / Czesław Miłosz. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Wiersze i ćwiczenia : ...dość gruby zeszyt w czarnej oprawie wypełniony moimi wierszami... / Czesław Miłosz ; do dr. podał i wstępem opatrzył Marek Skwarnicki. Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008.
 • Wiersze ostatnie / Czesław Miłosz ; [zebr. Agnieszka Kosińska]. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2006.
 • Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Wiersze. [T. 1] / Czesław Miłosz. Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Wiersze. [T. 2] / Czesław Miłosz. Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Wiersze. T. 5 / Czesław Miłosz. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2009.
 • Zdobycie władzy / Czesław Miłosz. Olsztyn : Wydawnictwo "Pojezierze", 1990.
 • Ziemia Ulro / Czesław Miłosz ; [przedm. Józef Sadzik]. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
 • Zniewolony umysł / Czesław Miłosz ; [oprac. tekstu, red. Maria Rola]. Kraków : Wydaw. Literackie : "Znak", 1999.

Bibliografia przedmiotowa
Wydawnictwa zwarte: za lata 1981-2010

 • Czesław Miłosz : poezje / oprac. Konstanty Pieńkosz. Warszawa : "Jota", 1990.
 • Czesława Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
 • Podróżny świata : rozmowy z Czesławem Miłoszem, komentarze / Renata Gorczyńska [nazwa] (Ewa Czarnecka [pseud.]). Kraków : Wydaw. Literackie, 1992 (Opole : OZG).
 • Poezja i pamięć : o trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego / Krzysztof Biedrzycki. Kraków :
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008.
 • Poezje Czesława Miłosza / Bożena Chrząstowska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. nauk. Jerzego Kwiatkowskiego. Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Rok myśliwego / Czesław Miłosz. Kraków : "Znak", 1991.
 • Rozmowy o Miłoszu / Agnieszka Kosińska. Warszawa : Świat Książki, 2010.
 • Rozmowy z Czesławem Miłoszem / Aleksander Fiut. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.
 • W ogrodzie ziemskim : książka o Miłoszu / Ewa Bieńkowska. Warszawa : "Sic", 2004.
 • Zamiast : o twórczości Czesława Miłosza / Marek Zaleski. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.

Artykuły z czasopism: za lata 2006-2008

 • Autorefleksje niepewności - poezja Czesława Miłosza na lekcjach języka polskiego : lekcje multimedialne z wykorzystaniem elementów e-nauczania / Małgorzata Boraczyńska. Pomysł na lekcję. Il., zał. Bibliogr. // Polski w Praktyce. - 2011, nr 3, s. 29-34
 • Czesław Miłosz - poeta "dykcji nowej" / Ewa Nowel. Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. - R. 12, nr 4 (2010/2011), s. 11-19
 • Czesław Miłosz : miejsca, ludzie, nagrody / Mariola Dobrzańska. // Biblioteka w Szkole . - nr 6 (2011), s. 19
 • Czesław Miłosz : scenariusz spotkania bibliotecznego / Anna Wiąckiewicz. Bibliogr. // Biblioteka w Szkole . - nr 6 (2011), s. 20-22
 • Czesław Miłosz : życie i twórczość / Wiesław Bielawski. // Biblioteka w Szkole . - nr 6 (2011), s. 18
 • Czesław Miłosz jako tłumacz „Psalmów” : kilka uwag na temat przekładu artystycznego w pracy polonisty / Barbara Michałek. Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 12-14
 • Jaki będzie koniec świata? / Leokadia Pawliszak. // Polski w Praktyce. - 2011, nr 2, s. 30-31
 • Majordomus z ambicjami / Paweł Czapczyk. // Twórczość. - R. 67, nr 1 (2011), s. 96-98. Zawiera rec. książki : Rozmowy o Miłoszu / Agnieszka Kosińska. - Warszawa, 2010.
 • Poezja Czesława Miłosza / Joanna Zajkowska. // Cogito. - 2006, nr 6, s. 86-91
 • Prefekt Czesława Miłosza / Janusz Kryszak. Bibliogr. // Twórczość. - [R.] 63, nr 7 (2007) , s. 119-124
 • Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi / Barbara Wanda Jachimczak. Bibliogr. // Biblioteka w Szkole . - nr 2 (2011), s. 19-20
 • Wizja wspólnej Europy w esejach Czesława Miłosza z lat 1931-1958 (zarys problematyki) / Grzegorz Zych. Bibliogr. // Ruch Literacki. - R. 49, nr 1 (2008), s. 70-84

Zbiory specjalne

 • Antologia literatury emigracyjnej [Film] / realiz. zespół TVP S.A. w Krakowie. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2006?].
 • Dolina Issy : [Film] / reż. Tadeusz Konwicki wg. powieści Czesława Miłosza. Warszawa : SPI Video, 2008.
 • Polscy nobliści [Film] / Realiz. Krzysztof Szmagier. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2003?].
 • Spotkania z literaturą [Film]. Cz. 3, kas. 1 / scen. Hanna Kuligowska. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.
 • Żagary [Film]. Kas. 2 / scen. Radosław Okulicz-Kozaryn. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.