Efektywne uczenie się

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte – za lata: 1994-2011.

 • Atlas efektywnego uczenia (się) : nie tylko dla nauczycieli. Cz. 1 / Małgorzata Taraszkiewicz, Colin Rose. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2006.
 • Ja i moja pamięć : o użytecznych strategiach uczenia się / Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa CODN, 1999.
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie / Christian Drapeau ; z fr. przeł. Hanna Pawlikowska-Gannon. - Warszawa: Bauer-Weltbild Media ; Klub dla Ciebie, 2002.
 • Mapa mentalna czyli twórcza technika notowania / Wioletta Kozak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999.
 • O lepszą jakość uczenia się / Józef Placha. - Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010.
 • Poczucie własnej skuteczności ucznia / Barry J. Zimmerman, Sebastian Bonner, Robert Kovach ; przekł. z ang. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeanette Vos ; przeł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Wydawnictwo Moderski i S-ka, 2000.
 • Sukces na egzaminie / Marek Grębski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 • Superczytanie : jak uczyć się trzy razy szybciej / Zbigniew Brześkiewicz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza „Comes”, [1997].
 • Superpamięć : jak uczyć się trzy razy szybciej / Zbigniew Brześkiewicz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza „Comes”, [1997].
 • Supersłuchanie : jak słuchać i być słuchanym / Zbigniew Brześkiewicz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza „Comes”, [1997].
 • Superumysł : jak uczyć się trzy razy szybciej / Zbigniew Brześkiewicz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza „Comes”, [1997].
 • Trening pamięci : projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia / Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Uczenie się i pamięć : integracja zagadnień / John R. Anderson ; tł. Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Zostań celującym uczniem i studentem / Gordon W. Green ; tł. Ewa Czerniawska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Artykuły z czasopism – za lata: 2004-2011.

 • Aby pamięć nam sprzyjała / Agnieszka Gąsiorkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 77-86.
 • Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67.
 • Efektywne uczenie się w gimnazjum / Hanna Warecka // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, dod. „Dodatek Tematyczny”, nr 10, s. 14-16.
 • I wszystko zapamiętasz? / Ewa Czerniawska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 111-116.
 • Mapy myśli - jak pomóc naszej pamięci w nauce języka obcego / Elżbieta Gajewska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 117-118.
 • Nauczyć, jak się uczyć - kilka uwag o treningu strategii i technik uczenia się / Anna Sulikowska. // Języki Obce w Szkole. - [R.] 52, nr 6 (2008), s. 26-30.
 • Neurodydaktyka : czy wiedza o mózgu nas zmienia? / Marek Kaczmarzyk, Jacek Francikowski, Dorota Kopeć // Biologia w Szkole z Przyrodą. - [R.] 64, nr 5 (2011), s. 5-12.
 • Pamięć w szkole / Maria Jagodzińska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 117-125.
 • Poznawcze mechanizmy efektywności powtórnych reprodukcji w procesie uczenia się / Andrzej Hankała // Ruch Pedagogiczny. - R. 78, nr 5-6 (2007), s. 17-27.
 • Ruchy doskonalące umysł / Anna Curzytek, Irena Lenar-Bar // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 62-64.
 • Sztuka czytania / Agnieszka Majewska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 10, s. 13.
 • Sztuka koncentracji / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. - 2010, nr 1, s. 80-82.
 • Uczenie się jako priorytet edukacyjny? / Małgorzata Kamińska-Jacukiewicz // Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 3-13.
 • Uczyć się / Jan Raszeja // Cogito. - 2009, nr 20 , s. 28-32.
 • W rytmie Mozarta / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 84-86.
 • Wpływ muzyki na efektywność procesów pamięciowych / Ewa Czerniawska // Ruch Pedagogiczny. - R. 77, nr 1-2 (2008), s. 35-47.
 • Wpływ strukturalizacji zapamiętywanych informacji na efektywność ich przypominania / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2007,
  nr 1, s. 40-42.
 • Wszystkiego możesz się szybko nauczyć / Marta Lipiec // Nowa Szkoła. - 2004, nr 9, s. 20-25.