Wolontariat

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Alicja Piskorska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bliżej słońca / Richard Paul Evans ; tł. Dorota Kaczor. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2012. 67197
 • Być nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. 3, Formacja intelektualna czy rzemiosło? : postulaty, szanse a rzeczywistość / red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Akademia Pomorska. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, 2013. 68900
 • Człowiek w środowisku kulturowym / pod redakcją Grażyny Ewy Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. 73060 czyt.
 • Doktor klaun! : terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67216 czyt.
 • Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015. 73380
 • Jak pracować z wolontariuszami / Małgorzata Ochman, Paweł Jordan. - Warszawa : Boris, 2001. 64543 czyt.
 • Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / redaktorzy: Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna : "Via Medica", 2009. 76952 czyt.
 • Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. 67926 czyt.
 • Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka / red. Katarzyna Stępień, Barbara Kiereś ; [aut. Czupryn et al.]. - Lublin : Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL, 2012. 68847 czyt.
 • Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym : wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii / red. nauk. Mariola Bidzan, Łucja Bieleninik, Aleksandra Szulman-Wardal. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. 73978 czyt.
 • Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios i Lucyny Adamowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. 73933 czyt.
 • Obiektywny i subiektywny wymiar starości / pod red. Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. 74674 czyt.
 • Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym / Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska. - Warszawa : CeDeWu, 2018. 76593
 • Opór w kulturze : tradycja - edukacja - nowoczesność / pod red. nauk. Ewy Bilińskiej-Suchanek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. 70959
 • Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / redakcja naukowa Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2016. 75602 czyt.
 • Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę działań kreujących / Marek Konopczyński. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2014. 70878 czyt.
 • Pomoc jako zachowanie prospołeczne / redakcja Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. 76625 czyt.
 • Praca i rozwój człowieka / red. nauk. Janusz Mółka. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. 75066 czyt.
 • Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? : współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / redakcja Martyna Kawińska i Justyna Kurtyka-Chałas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. 75447 czyt.
 • Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim / redakcja naukowa Magdalena Wnuk-Olenicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.73987 czyt.
 • Psychologia penitencjarna / red. nauk. Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 74117 czyt.
 • Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / red. Józef Binnebesel [et al. ; aut. Józef Binnebesel et al.]. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2012. 67454
 • Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Anny Klinik. - Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 68823
 • Religijne uwarunkowania pracy socjalnej / pod red. Mirosława Patalona. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. 70722
 • Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. 68966
 • Rodzina : dobro uniwersalne / [red. nauk. Urszula Bejma]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. 73424 czyt.
 • Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. 73036 czyt.
 • Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010 / Piotr Krakowiak. - Gdańsk : Studio Mediana, 2012. 67647 czyt.
 • Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. T. 2, Przyczynki empiryczne - praktyka społeczna / redakcja naukowa Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. 76978 czyt.
 • Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie / Anna Kanios. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 64295 czyt.
 • Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014. 74441
  Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci
  i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006. 62540
 • Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek red. nauk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. 68953
 • Środowisko - zasoby - profesjonalizacja : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. 68857
 • Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy : scenariusze spotkań, programy / Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2011. 71046
 • Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem pomocy społecznej / Maria Szumigalska. - Toruń : Dom Wydawniczy Duet, cop. 2013. 73634
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : komentarz / Piotr Staszczyk. - NRW: Stan prawny na 10 grudnia 2012 r. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. 71016
 • Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna / Patrycja Stawiarska. - Warszawa : Difin, 2011. 66361
 • Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży / Adriana Matuszewska ; Centrum Badań Społecznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. - Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010. 66617 czyt.
 • Wolontariat międzynarodowy : pakiet szkoleniowy / [red.i aut. Tony Geudens ; aut. Peter Hofmann et al.]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Narodowa Agencja Programu "Młodzież", 2003. 64544 czyt.
 • Wolontariat w opiece hospicyjnej nad dzieckiem / Ewelina Zdebska. - Kraków : PETRUS, copyright 2016. 75857
 • Wsparcie wobec problemów społecznych w wybranych obszarach egzystencji : konteksty interdyscyplinarne / redakcja naukowa Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Przemysław Frąckowiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 76695 czyt.
 • Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod redakcją naukowa Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67573 czyt., 76278
 • Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. 68863
 • Zdrowa rozmowa : sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami / Anna Janowicz [et al.]. - Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2014. 71292
 • (Złudne) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. 67569
 • Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń : dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej / red. nauk. Alicja Żywczok. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, 2014. 73113 czyt.

 

Artykuły z czasopism:

 • AAA zadania oświatowe oddam / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 11, s. 6.
 • Akcja "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" / Jolanta Gontarz-Doszla. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 1, s. 49.
 • Altruizm w szkolnych murach / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 5, s. 72-74, 76.
 • Analiza ilościowa i jakościowa wyniku egzaminu praktycznego typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy pracujących z chorymi w hospicjum / Marta Szeliga, Agnieszka Skrzypek, Ilona Kuźmicz, Jadwiga Mirecka, Michał Nowakowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 1, s. 148-158.
 • Bez(cenna) pamięć : Zamość zorganizował zbiórkę darów dla harcerzy na Wołyniu / her. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 2, s. 15.
 • Budowanie charakteru / Mariola i Damian. W: Wychowawca. 2017, nr 1, s. 10-11.
 • Byliśmy hojni / her, MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 4, s. 8.
 • Chcę być wolotariuszem(ką)! / Aleksandra Sadura-Denst. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 1, s. 12.
 • Chętni do pomocy / Andrzej Szumowski ; rozm. przepr. Piotr Orzechowski. W: Kronika Tygodnia. - 2014, nr 1, s. 2.
 • Chory jest sterem / Mariusz Sepioło. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 14, s. 110-112.
 • Chrześcijanie w Syrii potrzebują naszej pomocy : z Darkiem "Maleo" Malejonek, kompozytorem, wokalistą, gitarzystą, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: wSieci. 2017, nr 5, s. 46-48.
 • Co moja rodzina może dać innym? : czy wolontariat może być zabawą? / Anna Żukowska. W: Praca Socjalna. 2015, nr 2, s. 99-108.
 • Co wynika z pomagania / Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón. W: Psychologia w Szkole. 2013, nr 1, s. 85-90.
 • Czas i serce dla innych / Piotr Cis. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 34, s. 11.
 • Dostajemy więcej, niż dajemy / Kinga Szafruga. W: Cogito. - 2008, nr 16, s. 24-26.
 • Dostarczyciele dobra / Marcin Wikło. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 51/52, s. 52-54.
 • Doświadczenie wolontariuszy w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 / Katarzyna Kajdanek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 4, s. 19-27.
 • Drużyna Marzeń / Marcin Wikło. W: wSieci. 2018, nr 53, s. 95-97.
 • 25 lat grania : to będzie jubileuszowy, XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 2, s. 10.
 • Działalność wolontariuszy w Przasnyszu / Izabela Edyta Dąbrowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 48, nr 2 (2008), s. 37-40.
 • Dzieci listy piszą / Tomasz Chmiel, Agnieszka Kaczmarczyk ; rozmowę przeprwadziły Kinga Kamińska, Marta Łyskawińska. W: Życie Szkoły.- 2016, nr 10, s. 8-10.
 • Dzieci-uchodźcy w Polsce : doświadczenia studentów-wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską / Edyta Januszewska. W: Pedagogika Społeczna. 2015, nr 2, s. 167-178.
 • Godziny upokorzenia / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 16, s. 6.
 • Gorąca, zimowa niedziela / Jan Winnicki. W: Głos Nauczycielski. - 2013, nr 2, s. 3.
 • Góra grosza : uczniowie w Biszczy wyjątkowo zaradni i hojni / mp. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 2, s. 18.
 • Granie jednoczy ludzi : rozmowa z Andrzejem Szumowskim, dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, dyrygentem sztabu nr 892 WOŚP w Zamościu / rozmawiała Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 3, s. 11.
 • Guides for free, czyli przewodnicy za darmo / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 9, s. 58-59.
 • Historia osuszania łez / Maria Aulich. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 17/18, s. 11.
 • I się zaczęło / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 2, s. 7.
 • Jacy wolontariusze tworzą zmianę społeczną? Badania porównawcze grup wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi / Marek Smulczyk. W: Kultura i Edukacja.- 2014, nr 2, s. 83-102.
 • Jak wdrażana jest w Polsce zasada pomocniczości? / Ryszard Grobelny [et al.] ; oprac. Anna Czerwińska. W: Remedium. - 2008, nr 11, s. 14-15.
 • Jedyny taki dzień / Karina Jedynak. W: Głos Nauczycielski. - 2012, nr 2, s. 11.
 • Kandydaci do wolontariatu - przykład Hospicjum św. Łazarza w Krakowie / Anna Seredyńska. W: Pedagogika Społeczna. 2015, nr 4, s. 131-145.
 • Kapela serc : Po raz 27. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 2, s. 15.
 • Karnawał dobroci w środku zimy : 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / PO. W: Kronika Tygodnia. - 2014, nr 2, s. 16-17.
 • Kobiety Galerii „Dziesiątka” / Kazimierz Rejmak. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. 34, z. 1 (2015), s. 181-198.
 • Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu : Kongres IFLA z perspektywy wolontariuszy / Anita Rucioch-Gołek, Agnieszka Leszczewicz, Małgorzata Jagielska. W: Bibliotekarz. 2017, nr 12, s. 26-30.
 • Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu : moje doświadczenie jako wolontariusza w czasie Kongresu IFLA / Hanna Jabłkowska. W: Bibliotekarz. 2018, nr 1, s. 30-31.
 • "Marcelin w akcji", czyli jak zaktywizować rodziny z osiedlowego podwórka / Lidia Magdalena Pieńkos, Agnieszka Piskozub-Rynkiewicz, Romuald Sobiech. W: Praca Socjalna. - 2015, nr 2, s. 88-98.
 • Miś na Gwiazdkę / Damian Szymczak. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 51/52, s. 17.
 • Młody wolontariat / Łukasz Mrózek. W: Wychowawca 2018, nr 7/8, s.36-39.
 • Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski. W: Edukacja. 2006, nr 4, s. 24-38.
 • Motywacje wolontariuszy w Polsce / Dominik Buttler. W: Polityka Społeczna. 2018, nr 2, s. 29-36.
 • Możliwości współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej / Artur Gluziński. W: Świat Problemów. - 2011, nr 12, s. 13-17.
 • Największa orkiestra świata : Gdy WOŚP bije kolejne rekordy, Jerzy Owsiak rezygnuje z roli dyrygenta / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 3, s. 10-11.
 • Nie pytaj, skąd weźmiemy chleb / Ignacy Dudkiewicz. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 31, s. 35-37.
 • Nie wykluczajmy! / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 24, s. 15.
 • Niepełnosprawność dzieci i młodzieży - fakty i mity / Małgorzata Rękosiewicz. W: Remedium. 2018, nr 7/8, s. 24-25.
 • Nowy wolontariat w polu zróżnicowań- poszukiwanie modelu / Agnieszka Jeran, Anita Basińska. W: Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 123-145.
 • O odpowiedzialności społecznej / Andrzej Janowski. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 5, s. 7-8.
 • O ofiarności społecznej i wolontariacie / Jadwiga Raczkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 9, s. 11-20.
 • O wspieraniu online osób z niepełnosprawnością intelektualną : na przykładzie programu E-Buddies / Piotr Plichta. W: Katecheta. 2015, nr 7/8, s. 127-129.
 • Od pomysłu do realizacji - klasa wolontariacka / Danuta Rodziewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 3, s. 23-30.
 • Organizacja egzaminu typu OSCE dla kandydatów na wolontariuszy w hospicjum / Marta Szeliga, Ilona Kuźmicz, Agnieszka Skrzypek, Jadwiga Mirecka, Michał Nowakowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 3, s. 145-156.
 • Organizacje pozarządowe i samorząd - czy są po dwóch stronach barykady? / Agnieszka Czerkawska. W: Świat Problemów. - 2011, nr 12, s. 10-12.
 • Ostrołęccy wolontariusze / Izabela E. Dąbrowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 2, s. 17-20.
 • Oświata na zlecenie - to brzmi groźnie / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 13, s. 3.
 • Pachnie świeżym ciastem / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2011, nr 4, s. 37-39.
 • Partnerstwa lokalne na rzecz silniejszych społeczności : przykład wolontariatu w Janowie Lubelskim / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Mazur. W: Praca Socjalna. 2017, nr 4, s. 87-99.
 • Pasja pomagania : z Sabiną Złotorowicz, koordynatorką projektów edukacyjnych w Polskiej Akcji Humanitarnej, rozmawia Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 7, s. 7.
 • Pod czułą opieką / Anna Raciniewska. W: Sieci. 2018, nr 6, s. 49-51.
 • Pomagając innym, pomagasz również sobie : scenariusz apelu Barbara Mizerska, Piotr Piotrowski. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 5, s. 20-22.
 • Pomagać nie na pokaz / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 5, s. 14.
 • Pomaganie jest przyjemne : rozmowa tygodnia z dr. Ireneuszem Siódemem psychologiem społecznym / rozmawiała Małgorzata Pytkowska. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 50, s. 2.
 • Potrzeba wychowania do współpracy opiekunów rodzinnych osób przewlekle chorych, starszych i niesamodzielnych z wolontariuszami w środowisku lokalnym / Anna Janowicz. W: Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 6, s. 32-36.
 • Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 10, s. 25-30.
 • Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych / Agnieszka Bejma. W: Kultura i Edukacja. - 2014, nr 1, s. 169-191.
 • Prawne podstawy wolontariatu w szkole / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 51-54
 • Prawne podstawy wolontariatu w szkole / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 58-61.
 • Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 13-16.
 • Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi - praktyka funkcjonowania / Artur Gluziński. W: Świat Problemów. - 2011, nr 12, s. 17-20.
 • Przeszliśmy kryzys, ale znów się udało : z Joanną Sadzik rozmawiał Krystian Lurka. W: Menedżer Zdrowia. 2018, nr 10, s. 32-35.
 • Przygotowanie do pisania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / Katarzyna Okulicz-Kozaryn. W: Świat Problemów. 2011, nr 10, s. 5-8.
 • Przygotowanie pedagogów społecznych do działalności wolontarystycznej / Nadija Korpach. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 197-202.
 • Radość wysłana w kopercie / Eliza Idczak. W: Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 10-12.
 • Refleksja po lekturze „Kaj znów się śmieje” H. Gagelmanna / Agnieszka Jędrzejowska. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 2, s. 136-139.
 • Rola wolontariatu w kształtowaniu przyszłych kompetencji profesjonalnych w pracy socjalnej / Ewa Kantowicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Społecznej. W: Praca Socjalna. 2017, nr 6, s. 87-101.
 • Rozwijanie kompetencji przyszłych pedagogów w Volontario / Adnieszka Bojarczuk. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2016, nr 8, s. 28-31.
 • Rusz się, działaj! / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 21, s. 9.
 • Sakie i kolorowe żurawie : japońscy wolontariusze w Wysokiem / Eliza Leszczyńska-Pieniak. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 3, s. 79-83.
 • Serce spod parasola / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 50/51, s. 13.
 • Seniorzy aktywni społecznie / Bogusława Urbaniak. W: Polityka Społeczna. 2013, nr 4, s. 6-11.
 • 70-kilogramowy skarb : Biszcza. Kolejny raz uzbierali największą Górę Grosza / mp. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 2, s. 18.
 • Społeczna percepcja wychowanków domów dziecka / Urszula Kamińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 5, s. 16-22.
 • Społeczny odbiór pomagania / Magdalena Dudkiewicz. W: Świat Problemów. - 2012, nr 1, s. 5-9.
 • Sprawić radość / Monika Golenia, Monika Ziemian, Małgorzata Lalewicz. W: Życie Szkoły. 2008, nr 2, s. 22-29.
 • Strona internetowa jako sposób informowania w wolontariacie / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 3, s. 49-52.
 • Szkolne Koła Caritas - młodzi miłosierni i pełni entuzjazmu / Izabela Sonka. W: Katecheta. 2016, nr 4, s. 128-134.
 • Ta sama ziemia naszą matką / Jędernalik Sylwia. W: Charaktery. 2018, nr 5, s. 79-83.
 • Tacy jak my / Andrzej Rafał Potocki. W: Sieci. 2017, nr 31, dod. 73. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, s. 72-74, 76.
 • Teoretyczne podstawy wolontariatu (w polu pracy socjalnej) w koncepcjach działania społecznego / Grzegorz Piekarski ; Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Pedagogiki i Pracy Społecznej. W: Praca Socjalna. 2017, nr 1, s. 57-74.
 • Tragedia / Aleksandra Żurawska. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 3, s. 105-106.
 • Trudna nauka dawania / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 78-80, 82.
 • Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości - możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger. W: Chowanna. - 2009, t. 1 (32), s. 207-220.
 • U nas padł rekord : za nami 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / mm. W: Tygodnik Zamojski. 2017, nr 3, s. 10.
 • Uczelnie - do szkół ! / oprac. Joanna Wrzosek. W: Nowa Szkoła. 2008, nr 2, s. 26-27.
 • Uczymy wygrywać : z ks. Jackiem Stryczkiem, Przyjacielem Szkoły 2016, rozmawia Maria Aulich. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 46, s. 8.
 • Uparciuch : z Tomaszem Banaszkiewiczem, nauczycielem przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Nominowanym do tytułu Nauczyciel Roku 2016, rozmawia Halina Drachal. Głos Nauczycielski. 2017, nr 3, s. 8-9.
 • Usypali górę grosza / mp. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 5, s. 24.
 • Usypali górę grosza : Uczniowie z Biszczy po raz kolejny zebrali najwięcej monet / mp. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 8, s. 21.
 • "Voluntas" - wolontariat jako praca: transgresyjne formy wolontariatu : ciągłość i zerwanie / Marek Nowak. W: Kultura i Edukacja. 2014, nr 1, s. 214-242.
 • Wartość wolontariatu z perspektywy studenta uczelni medycznej / Katarzyna Kordiuk, Karolina Szczeszek, Anna Maria Stanek, Maciej Wilczak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2015, nr 2, s. 63-75.
 • Wolontariat: wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, s. 50, 52-54.
 • Wolontariat, czyli jak dobrze jest pomagać innym : scenariusze zajęć edukacyjnych / Kamila Jakubczyk. W: Biblioteka w Szkole. 2018, nr 3, s. 28.
 • Wolontariat długoterminowy / Magdalena Arczewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 3-8.
 • Wolontariat hospicyjny wczoraj a dziś : próba opisu zmian strategii mobilizacyjnej do wolontariatu w perspektywie symbolicznej / Paulina Wiensak. W: Kultura i Edukacja. 2014, nr 1, s. 243-261
 • Wolontariat i edukacja prospołeczna / Wiesław Theiss. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, s. 44-45.
 • Wolontariat jako forma aktywizacji młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej / Marcin Lerka. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 9, s. 22-27.
 • Wolontariat jako forma działalności społecznej / Sylwia Radlińska. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2008, z. 1, s. 217-225.
 • Wolontariat jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata. W: Remedium. 2010, nr 6, s. 30-31.
 • Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki / Rafał Golat. W: Bibliotekarz. - 2005, nr 9, s. 20-22.
 • Wolontariat młodzieżowy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie / Monika Marciniak ; Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie. W: Poradnik Bibliotekarza. 2019, nr 2, s. 4-8.
 • Wolontariat na rzecz ludzi potrzebujących pomocy : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej lub kl. I-III gimnazjum / Maria Pułczyńska. W: Wychowawca. 2017, nr 1, s. 32-33.
 • Wolontariat okiem wolontariusza na podstawie Bydgoszcz Triathlon 2015 / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 2, s. 24-27.
 • Wolontariat seniorów w instytucjach polityki społecznej / Robert Rogowski. W: Polityka Społeczna. 2015, nr 10, s. 30-35.
 • Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska. W: Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20.
 • Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 5, s. 9-13.
 • Wolontariat tematem konferencji międzynarodowej / Agnieszka Ciesiołkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1997, nr 9, s. 42-43.
 • Wolontariat w bibliotece / Monika Marciniak ; Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie. W: Poradnik Bibliotekarza. 2019, nr 1, s. 4-9.
 • Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania / Katarzyna Ostrowska-Pałyga. W: Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17.
 • Wolontariat w instytucjach pomocy społecznej / Magdalena Arczewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2011, nr 7, s. 10-14.
 • Wolontariat w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 3, s. 52-58.
 • Wolontariat w szkole. Angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s. 38-45.
 • Wolontariat w szkole. Aspekty prawne / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 3, s. 74-76.
 • Wolontariat w szkole. Kwestie organizacyjne / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 3, s. 78-82.
 • Wolontariat w szkole. Seniorzy w szkole - szkoła seniorom / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 3, s. 72-74.
 • Wolontariat w szkole. Uczniowska pomoc / Paulina Gumowska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 3, s. 82-84.
 • Wolontariat w szkole - angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s. 38-45.
 • Wolontariat - z potrzeby serca / Dorota Zając. W: Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 12-14.
 • Wolontariusz w przedszkolu / Karolina Drygasiewicz, Edyta Franciszkiewicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 6, s. 49-51.
 • Wolontariusz w rodzinie : z Anną Żarnecką, koordynatorką projektu, rozmawia Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. - 2013, nr 2, s. 26-27.
 • Wolontariusze Boga / Przemysław Kozłowski. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 24, s. 34-36.
 • Wolontariusze w przedszkolu / Katarzyna Liszkiewicz-Feluś. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 11, s. 76.
 • Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 5, s. 30-32.
 • Wolontariusze Zalewskiej / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 3, s. 6-7.
 • Wpływ działalności wolontarystycznej w zakładzie karnym na kształcenie praktycznych umiejętności pedagogicznych / Anna Szczerba. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2008, z. 1, s. 227-241.
 • Wpływ wybranych aspektów organizacyjnych imprezy sportowej a udział wolontariuszy w tych imprezach na przykładzie Mistrzostw Świata w Biegach Górskich / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 6, s. 43-49.
 • Wspomaganie procesu kształcenia pedagogów w ramach działalności programu "Wolontariat Studencki" / Elena Klaudel. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2008, z. 1, s. 243-255.
 • Wybrane źródła uzyskiwania wiedzy o wolontariacie / Paweł Marchel. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 5, s. 49-55.
 • Wychowani przez bure misie / Ryszarda Socha. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 8, s. 25-28.
 • Wzorzec metra / Piotr Krakowiak. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 14, s. 112-113.
 • Z "Iskry" rozgorzał płomień / Izabela Kałuża ; rozm. przepr. Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 5, s. 20-24.
 • Z dworca w Brześciu do Radości / Jacek Taran. W: Tygodnik Powszechny . 2018, nr 6, s. 25-26.
 • Zaawansowane szkolenia dla wolontariuszy: formy, cele, problemy : teoretyczne i praktyczne implikacje dla normatywnej idei wolontariatu / Łukasz Jackiewicz, Melanie Rau. W: Kultura i Edukacja. 2014, nr 1, s. 192-213.
 • Znów mogą patrzeć na świat / Damian Szymczak. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 16, s. 9.
 • Zwyczajnie wspaniali / Jolanta Makowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 7, s. 23-26.
 • Zysk to nie wszystko / Jadwiga Marcińska. W: wSieci. 2016, nr 1, s. 82-83.