Nauczyciel wychowawca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2003 - 2008

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy / Maryla Sowisło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008 .
 • Dyskusja o nauczycielu / pod red. Ryszarda Parzęckiego. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2003.
 • Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Ridley Dale Scott. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2005.
 • Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesik, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Stemblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Motywowanie uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
 • Nauczanie wychowujące : założenia a szkolna rzeczywistość / Olga Wyżga. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.
 • Nauczyciel – rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy Christopher. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Nauczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji / Tadeusz Wolan. - Chorzów : Biuro Wydawnictw i Upowszechnień Kontrakt, 2004.
 • Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych / Ewa Kobyłecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.
 • Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004.
 • Niby - życie w Nibylandii : scenariusze godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum / Urszula Kłusek, Tadeusz Ruciński. - Kraków : Wydawnictwo „Rubikon”, 2006.
 • Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • O powinności nauczyciela : wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder- Stefaniak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007.
 • Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Pomocnik wychowawcy „Szkoły Triumfu” czyli jak nie zwariować ze „Szkołą Triumfu” / Barbara Bartoszewska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2004.
 • Pomyśl siebie : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty / pod red. Anny Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
 • Problemy kształcenia i pracy nauczycieli / Tadeusz Lewowicki. - Warszawa : Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji PJB, 2007.
 • Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Program profilaktyczno – wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.
 • Rozwój społeczny ucznia : poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania / Martin Herbert. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli / Janina Janowska. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003.
 • Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Ściąga dla nauczyciela, czyli Co nauczyciel musi, co może, a co powinien / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005.
 • Trudna klasa : opanować, wychowywać, nauczać / Bill Rogers. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli / Anna Maria Seweryńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 • Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / King Gail. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Umowa z klasą : poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006.
 • Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005.
 • Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum – problemy i ich rozwiązania : klasa humanistyczna / Regina Gierlich. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006.
 • Wychowywać ucząc : pakiet edukacyjny / Ewa Maksymowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006.
 • Wychowywać ucząc : przewodnik dla realizatora programu / Ewa Maksymowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2006.
 • Wychowywać, ale jak ? : przewodnik dla nauczyciela – wychowawcy / Iwona Kutrzyk-Jurków, Aleksandra Charążka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, 2005.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzonych innowacji / Teresa Giza, Barbara Walasek // Edukacja. - 2003,
  nr 2, s. 69-81.
 • Alfabet wychowawcy / Antonina Dzikowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 48-50.
 • Autorytet nauczyciela : kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42-46.
 • Badanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń / Dorota Szumna // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 20-28.
 • Bycia wychowawcą można się nauczyć / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 26-30.
 • Czy warto być kreatywnym ? / Anna Ostrowska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 21-25.
 • Dekalog dobrego wychowawcy : na podstawie literatury, własnych doświadczeń i przemyśleń / Halina Nocoń // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 4-5, s. 6-8.
 • Dobra szkoła i jej nauczyciel / Kazimierz Denek // Lider. - 2008, nr 3, s. 4-11.
 • Film w praktyce wychowawczej nauczyciela / Kazimierz Ostrowski // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 31-34.
 • Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4-8.
 • Innowatyka pedagogiczna – zmiany w teorii i praktyce / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 17-21.
 • Integracja klasy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2005, nr 5 (147), s. 10-11.
 • Istota wychowania / Maria Płonka // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 16-17.
 • Jak nauczyć uczenia się i pracy nad sobą? / Julian Piotr Sawiński // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 18-22.
 • Jak przygotować rodziców do matury dziecka ? : plan pracy wychowawcy szkoły ponadgimnazjalnej z rodzicami / Zofia Golińska [i in.] // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 16-17.
 • Kodeks nauczyciela / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 12-13.
 • Kompetencje komunikacyjne nauczyciela wzorem zachowań interpersonalnych uczniów / Joanna Szempnich // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 29-36.
 • Kompetencje wychowawcy klasowego w przezwyciężaniu negatywnych zachowań wśród uczniów / Renata Buss // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 27-32.
 • Komunikacja interpersonalna a relacje wychowawca – wychowanek / Julita Poszwa // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 17-20.
 • Komunikacja interpersonalna w codziennej pracy nauczyciela / Danuta Chudek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 22-24.
 • Motywacja nauczyciela : jak dobrze planować, czyli o celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. - 2007,
  nr 1, s. 91-100.
 • Motywacja nauczyciela : jak skutecznie działać. Cz. 1 / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 59-70.
 • Na czym polega odpowiedzialność wychowawcy ? / Marek Dziewiecki // Katecheta. - 2003, nr 7-8, s. 81-82.
 • Najpierw uczyć potem wymagać / Elżbieta Zubrzycka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 91-100.
 • Nauczyciel z powołania... i dobrze wykształcony / Kazimierz Żegnałek // Życie Szkoły. - 2008, nr 8, s. 5-11.
 • Nauczyciel - wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Gukasik // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 35-40.
 • Nauczyciele wobec złego zachowania / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2007, nr 8, s. 8-9.
 • O darmowym czasie lekcji wychowawczych / Arkadiusz Więcko // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 27-28.
 • O motywowaniu nauczycieli / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 13-15.
 • Oczekiwania nauczycieli / Klaudia Błaszczyk // Życie Szkoły. - 2004, nr 4, s. 268-271.
 • Odpowiedzialność pedagogiczna nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1, s. 4-8.
 • Osobowość pomagacza / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2003, nr 3, s. 14-15.
 • Pedagog-wychowawca / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 21.
 • Pedagogiczne komunikowanie tożsamości / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 9.
 • Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę / Danuta Narożna // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24.
 • Portret wychowawcy: Celestyn Freinet / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2 (6), s. 45-52.
 • Program edukacyjny klasy autorskiej / Marian Giermakowski // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s. 6-11.
 • Propozycja terapii i programu diagnostyczno-wychowawczego dla klas I / Edyta Bąk-Buczak // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 1-3.
 • Przedmaturalny wychowawca : o przygotowaniu do matury na lekcjach wychowawczych / Joanna Konieczna-Sierak, Dorota Ochwat // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 12-13.
 • Psychologiczny portret nauczyciela innowatora / Edyta Kowalczyk // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 17-21.
 • Rola i zadania wychowawcy w klasie II gimnazjum / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2005, nr 6, s. 8-9.
 • Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Gebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53.
 • Tworzenie programu wychowawczego dla klasy / Dorota Dragon // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 1-5.
 • Uczyć uczniów uczenia się – nauczyciel jako doradca edukacyjny / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 40-42.
 • Wpływ informacji o inteligencji i statusie społecznym uczniów na oczekiwania i oddziaływania wychowawcze nauczycieli / Sławomir Trusz // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 36-60.
 • Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II / Janusz Mastalski // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 12-15.
 • Współczesny wychowawca / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Nowa Szkoła Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 37-38.
 • Współdziałanie nauczyciela gimnazjum z uczniami / Agnieszka Kinga Szarkowska // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 85-92.
 • Współpraca w gronie pedagogicznym : bank pomysłów wychowawcy / Urszula Biegańska // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 10.
 • Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling // Edukacja. - 2008, nr 1,
  s. 23-33.
 • Wychowawca - człowiek nieobojętny / Marek Studenski // Katecheta. - 2004, nr 7-8, s. 77-81.
 • Wychowawcze drogowskazy / Jolanta Lisowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 102-103.
 • Wytyczne do pracy wychowawcy klasy / Jolanta Gajduga // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 22-23.
 • Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełniać swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28–34.