Katyń

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 1989 - 2008

 • Decyzja : dokumenty Katynia / zespół red. Jacek Snopkiewicz, Andrzej Zakrzewski ; kalendarium [oraz oprac. wstępu i bibliogr.] Jerzy Jaruzelski ; [z ros. przeł. Jerzy Wrzesiński]. - Warszawa : "Interpress", 1992.
 • Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1989.
 • Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60. rocznicę zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny / [oprac. zespół pod kier. Wojciecha Książka w składzie K. Kawęcki et al.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : [MEN], 1999.
 • Katyń - ocalona pamięć / Andrzej Krzysztof Kunert ; [współpr. Rafał E. Stolarski, Zygmunt Walkowski]. - Warszawa : Świat Książki, 2010.
 • Katyń : lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwo "Alfa", 1989.
 • Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / [red. Jerzy Jackl]. - Warszawa : Wydawnictwo Pomost, 1990.
 • Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwa "Alfa", 1989.
 • Katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; z ang. przeł. i oprac. red. Zofia Kuner. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2007.
 • Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwa "Alfa", 1989.
 • Katyń / Janusz Kazimierz Zawodny. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989.
 • Katyń w literaturze : międzynarodowa antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy R. Krzyżanowski. - Lublin : "Norbertinum", 2002.
 • Katyń w pół drogi / Piotr Gabryel. - Kościan : "Omnibus", 1989.
 • Katyń... nasz ból powszedni / Wojciech Materski. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Rytm, cop. 2008.
 • Lista katyńska : [jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej] / oprac. Adam Moszyński. - Warszawa : Agencja "Omnipress" : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989.
 • W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1990.
 • Zbrodnia katyńska : dokumenty i publicystyka / wybór, wstęp i oprac. Józef Czmut. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.

Artykuły z czasopism: za lata 1988-2009

 • „Katyń-Golgota Wschodu” : scenariusz apelu poświęconego rocznicy Zbrodni Katyńskiej / Zofia Kamola. - Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 11, s. 33-35
 • Brytyjskie reakcje na zbrodnię katyńską / Marian Chabuda. - Mówią Wieki. - 1988, nr 12, s. 16-21
 • Ferdynand Goetel w Katyniu / Krzysztof Polechoński. - Arcana. - 2009, nr 1, s. 77- 101
 • Katyń : niezabliźniona rana / Tomasz Bohun. - Mówią Wieki. - 2010, nr 4, s. 10-17
 • Katyń : wołanie o prawdę / Tadeusz Wolsza. - Mówią Wieki. - 2010, nr 4, s. 18-24
 • Kila uwag w związku z Katyniem / Tomasz Mianowicz. - Zeszyty Historyczne. – 1989, z. 90, s. 230-234
 • Notatki o filmie Andrzeja Wajdy „Katyń” / Jacek Trznadel. - Arcana. - 2009, nr 2/3, s. 296-308
 • Ostatnia zagadka Katynia : dlaczego Stalin i Beria zostawili ślady zbrodni na piśmie / Jerzy Pomianowski. - Polityka. – 2000, nr 15, s. 85-86, 88-89

Zbiory specjalne

 • Polska w ogniu [Film] ; Katyń / scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, cop. 2004.
 • Wrzesień 1939-IV rozbiór Polski [Film] ; Tajemnica zbrodni katyńskiej / prod. Philip Nugus. - [Warszawa] : [Polskie Media Amer. Com SA], [2007].
 • Zbrodnia katyńska [Film] / scen. i realiz. Maciej Sieński, Marek Widarski. - Warszawa : Wytwórnia Filmowa „Czołówka”, 1999.