Subkultury młodzieżowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001 - 2012

Wyboru dokonała : Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte: za lata 2001-2011

 • Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati ; [tł. tekstu Krystyna Kozak]. Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Mały słownik subkultur młodzieżowych / Mirosław Pęczak. Warszawa : "Semper", 1992.
 • Menele : subkultura o tożsamości dewiacyjnej / Natalia Słowiak. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
 • Młodzież a subkultury : problematyka edukacyjna / Marek Jędrzejewski. Warszawa : "Żak", 1999.
 • Młodzieżowe podkultury / Tadeusz Müller. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1987.
 • Od subkultury do kultury alternatywnej : wprowadzenie do subkultur młodzieżowych / Marian Filipiak. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.
 • Orient i subkultury / Stanisław Tokarski. Warszawa : "Semper", 1996.
 • Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora , 2006.
 • Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej /Sławomir Przybyliński. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Podkultury młodzieżowe w środowisku szkolnym i pozaszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela ; [aut. Irena Budrewicz et al.]. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001.
 • Subkultury a przemoc w perspektywie psychoedukacji, socjalizacji i samorealizacji dzieci i młodzieży / Marek Jędrzejewski. Warszawa : "Żak", 2001.
 • Subkultury młodzieżowe : aspekty psychospołeczne / Przemysław Piotrowski. Warszawa : "Żak", 2003.
 • Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija / Bogdan Prejs. Katowice : Wydawnictwo KOS, 2005.

Artykuły z czasopism: za lata 2009 - 2012

 • „Fala” w szkole / oprac. Magda Wójcik. // Remedium. - 2010, nr 12, s. 20
 • Agresja nie tylko z telewizora / Marcin Florkowski. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 13
 • Agresja w różnym wieku – przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska. // Remedium. - 2009, nr 4, s. 8-9
 • Agresja wśród dzieci i młodzieży / Tomasz Nesterak. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 5-7
 • Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 3-8
 • Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139
 • Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska. // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 55-60
 • Geneza zachowań agresywnych / Wiesława May. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-12
 • Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej / Wioletta Rafałowicz. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29
 • Krok od przemocy / Krzysztof Karbowiak. // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 47, s. 13
 • Przemoc i agresja dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 4 (2011), s. 5-11
 • Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 12-14
 • Przemoc w szkole / Iwona Bożena Bukrejewska. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 20-23
 • Przemoc w szkole, agresja : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Alina Szczepankiewicz. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 28-29
 • Przemoc w szkołach / Jadwiga Hereta, Małgorzata Mazur. // Tygodnik Zamojski. - 2012, nr 5, s. 7
 • Rówieśniczy oprawcy : mobbing w wydaniu szkolnym / Agnieszka Pasternak. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 36-38
 • Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 4-12
 • Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21
 • Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania / Marta Karbowa. // Remedium. - 2009, nr 3, s. 8-9
 • Zachowania agresywne w świetle badań psychologicznych / Elżbieta Lebieżyńska. // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 8-9
 • Problemy resocjalizacji w systemie oświaty / Anna Czerwińska. Remedium. - 2009, nr 1, s. 1-3

Zbiory specjalne

 • Agresja [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2009].
 • Bezpieczeństwo młodzieży [Dokument dźwiękowy] : poradnik prawny / Anna Maria Wesołowska. Warszawa : Wydaw. Poltext, 2010
 • Dręczyciele [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2010].
 • Jak uchronić dziecko przed przemocą? Cz. 1-4 [Dokument dźwiękowy] : poradnik / Grace Ketterman ; przekł Paweł Kaźmierczak. Kraków : Wydaw. WAM – Studio Inigo, cop. 2007.
 • Mobbing [Film]. Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2010].
 • Oni [Film] / adapt. TV i reż. Dariusz Regucki. Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006.
 • Powstrzymać agresję [Film] / scen. Marcin Wołkowicz ; realiz. Marcin Wołkowicz, Kuba Snochowski. Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2007.
 • Przemoc i agresja [Film] : jak im się przeciwstawić / konsult. Adam Frączek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1999.
  .