Anna Kamieńska (1920-1986) – życie i twórczość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1954-2015

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka Łaba

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Bibliografia podmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Dedykacja, Pieczenie chleba / Anna Kamieńska // [W:] Okruchy chleba : antologia polskiej liryki z motywem chleba / wybór i układ Stefana Placka i Marianny Bocian. - Wrocław : Wydawnictwo "Astrum", 1992. - S. 138-140.
 • Deszczowe lato / Anna Kamieńska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Genezis, Umrę cała, Porównanie, Mamo, Prośba, Studnia, Powrót / Anna Kamieńska // [W:] Poezja polska w szkole średniej : od średniowiecza do współczesności : [antologia] / wybór Anna Rajca, Jerzy Polanicki. - Warszawa : Wydawnictwo "Kama", 1997. - S. [596]-600.
 • Jarosław Iwaszkiewicz: Piosenka dla zmarłej / Anna Kamieńska // [W:] Czytamy wiersze / wybór, oprac. i wstęp Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. - S. [104]-113.
 • Jasność w środku nocy / Anna Kamieńska ; wiersze wybrali Jan Twardowski i Katarzyna Gorzałówna ; posłowiem opatrzył Jan Twardowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2001.
 • Książka nad książkami / Anna Kamieńska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988.
 • Książka nad książkami / Anna Kamieńska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.
 • Oczekiwanie, Wtajemniczenie, Koło samotności / Anna Kamieńska // [W:] Kobiety portret własny : przez autorki współczesne stworzony / wybór, oprac. i wstęp Helena Zaworska ; oprac. graf. Anna Tworkowska-Barankiewicz. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1988. - S. 91- [101].
 • Pan Dymek, Plastelina, Kołyska, Jeleń, Idzie talerz, Agnieszka, Wędrowniczek / Anna Kamieńska // [W:] Antologia poezji dziecięcej / wybrał i oprac. Jerzy Cieślikowski ; komentarz uzup. i teksty przejrzały Gabriela Frydrychowicz, Przemysława Matuszewska. - Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. - S. [266]-270.
 • Prorocy, Przyjdź królestwo, Baczyński, Matce księdza J. Popiełuszki / Anna Kamieńska // [W:] Literatura współczesna, "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych / oprac. Bożena Chrząstowska. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S. 77-79.
 • Śmieszne, [Urodziłem się i umarłem...], [Ulałabym ci wina...], Klucz / Anna Kamieńska // [W:] Krajobraz poezji polskiej : antologia / Barbara Kryda [wybór i oprac.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - S. 330-332.
 • [Wiersze] / Anna Kamieńska // [W:] Od początku : antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX. [T. 2] / ułożył Piotr Matywiecki. - Gdańsk : Wydawnictwo "Marabut", 1997. - S. 232-238.
 • [Wiersze] / Anna Kamieńska // [W:] Od Staffa do Wojaczka : poezja polska 1939-1985 : antologia. T.1 / [wybór] Bohdan Drozdowski, Bohdan Urbankowski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. - S. [533]-544.
 • [Wiersze] / Anna Kamieńska // [W:] Po schodach wierszy : antologia polskiej poezji współczesnej / wybór i oprac. Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1997. (Urodziny. - S. 10, Kołyska. - S. 11 ; Nie martw się. - S. 81 ; Wieczór. - S. 82 ; List do siebie. - S. 137. - Pieśń biesiadna. - S. 187 ; Rzeczy pierwsze. - S. 217 ; W tej ojczyźnie. - S. 234 ; Piękne ręce zobaczone w tramwaju. - S. 281 ; Wieś. - S. 282 ; Godność milczenia. - S. 283 ; Chwila pojednania. - S. 301 ; Jest dobroć. - S. 383 ; Daremne. - S. 459 ; Rozmowa z matką. - S. 465 ; Betlejem mojej matki. - S. 466 ; Matka i ja. - S. 467 ; (Raz, kiedy byłam jeszcze mała...). - S. 468 ; Pierwszy raz zabiłam. - S. 469).
 • Wiersze przemilczane / Anna Kamieńska ; red. Wojciech Kruszewski ; Katedra Tekstologii i Edytorstwa. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008.

Bibliografia przedmiotowa:

Wydawnictwa zwarte:

 • Anna Kamieńska „Prośba o ciszę” // [W:] Jak analizować poezję na maturze / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Warszawa : Wydawnictwo "Eremis", cop. 2000. - S. 146-154. (Interpretacja wiersza).
 • Anna Kamieńska // [W:] Literatura Polski Ludowej : 1944-1964 / Włodzimierz Maciąg. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - S. 267-269.
 • Anna Kamieńska // [W:] Z polskiej poezji współczesnej / Katarzyna Nowak. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1988. - S. 56-57.
 • Anna Kamieńska, Pisanie na morzu / Tadeusz Komendant // [W:] Przewodnik po współczesnej polskiej literaturze marynistycznej / [zespół red. Andrzej Babiński et al.]. - Szczecin : Wydawnictwo "Glob", 1989. - S. 346-349. (Interpretacja wiersza).
 • Być – to bardzo wiele // [W:] Lęki, ucieczki, akceptacje / Iwona Smolka. - Warszawa : "Czytelnik", 1984. - S. 46-[63].
 • Egzystencja i metafizyka : o poezji Anny Kamieńskiej / Stanisław Dłuski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002.
 • Kamieńska Anna // [W:] Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 414.
 • Kamieńska Anna // [W:] Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974 / oprac. Lesław M. Bartelski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. - S. 144-145.
 • Liryka ośmiu błogosławieństw : Anna Kamieńska // [W:] Na tropach Boga : przygoda z literaturą XX wieku / Czesław Ryszka. - Kraków : "Homo Dei", 1999. - S. 264-277.
 • Liryka podwładna myśli // [W:] Szkice krytyczne / Ryszard Matuszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1954. - S. [204]-215. (omówienie tomiku poezji „O szczęściu”).
 • Poezja w latach 1981-1989 : Jan Twardowski i Anna Kamieńska // [W:] Literatura polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S.272-276.
 • Sztuka tracenia, sztuka zawierzania. Kamieńska i Marjańska / Ewa Rajewska // [W:] Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma Dwudziestoleciami / red. Inga Iwasiów, Arleta Galant. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. - S. [143]-161.
 • Ziemia / Helena Zaworska // [W:] O literaturze polskiej : materiały. Cz. 2, Polska literatura współczesna / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. - S. 126-133.

Wydawnictwa ciągłe:

 • Anna Kamieńska / Henryka Andrzejczak // Życie Szkoły. - 1995, nr 6, s. 337-338.
 • Gra z tradycją biblijną, czyli „Milczenie Hioba” Anny Kamieńskiej / Marzena Kaczmarzyk // Warsztaty Polonistyczne. - 2007, nr 2, s. 61-64. (Interpretacja wiersza)
 • Kamieńska po raz drugi / Ewa Nawój // Nowe Ksiązki. - 1997, nr 8, s. 33 (Rec. Książki: Zakorzenienia Anny Kamieńskiej / Zofia Zarębianka. - Kraków, 1997).
 • Między swojskością a obcością. „Pastereczka” Anny Kamieńskiej / Tomasz Maciejewski // Język Polski w szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 2, s.15-27.
 • Na granicy / Helena Zaworska // Twórczość. - 1979, nr 8, s. 112-117. (Rec. Książki: Rękopis znaleziony we śnie / Anna Kamieńska. - Warszawa, 1978).
 • Przybliżyć dzieciom twórczość Anny Kamieńskiej / Henryka Andrzejczak // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 10, s. 6.
 • Śnić / Tadeusz Skutnik // Twórczość. - 1980, nr 6, s. 120-121. (Rec. Książki: Milczenia / Anna Kamieńska. - Kraków, 1979).
 • Współczesne poetki dzieciom / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 1821.
 • Wychowawcze walory utworów Anny Kamieńskiej / Henryka Andrzejczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 28-31.
 • Złota litera ( o poezji Anny Kamieńskiej) / Sergiusz Sterna-Wachowiak // Akcent. - 1988, nr 4, s. 73-87.