Tablica interaktywna - nowatorski środek dydaktyczny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2005-2011

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Artykuły z czasopism:

 • Budowa książki i czasopisma. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Agata Safian // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, s. 20-21.
 • Interaktywnie na tablicy : w poszukiwaniu zastosowań tablicy interaktywnej do nauczania geografii / Magdalena Rolf-Murawska // Geografia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 53-60.
 • Interaktywny klucz do sukcesu edukacji // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11-12, s. 46-47.
 • Praca z tablicą interaktywną / Małgorzata Piasecka // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 43-46.
 • Pracujemy przy tablicy interaktywnej / Dorota Zbisławska // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36-37.
 • Scenariusze lekcji biologii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej SchoolBoard będącej częścią zestawu GTCO CalComp / Dorota Fiett // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 27-30.
 • Tablica interaktywna : nowe środki dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym / Magdalena Nocny // Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 39-42.
 • Tablica interaktywna na lekcji religii / M. Faustyna Hipnarowicz // Katecheta. - 2010, nr 1, s. 59-61.
 • Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii / Hanna Gulińska // Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 58-61.
 • Tablica interaktywna w dydaktyce szkolnej na lekcjach języka polskiego / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 4, s. 89-99
 • Tablica interaktywna w edukacji i reedukacji specjalnej / Józef Surowaniec // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 2, s. 146-152.
 • Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 4, s. 5-7.
 • Tablica interaktywna w szkole / Marcin Sęczawa // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, dod. Wyposażenie Szkół, s. 16-18.
 • Technologia sprzymierzeńcem nauczyciela / Marek Czeleń // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9-10, s. 96.
 • Z doświadczeń praktyka : tablica interaktywna - jaka i dla kogo? / Janusz Olczak // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 5, dod. Nowe Technologie w Szkole, s. 4, 13.
 • Tablica interaktywna w procesie nauczania / Kamila Majewska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 28-31.
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 31-43.
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej w klasach I-III / Monika Wojteczek // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 64-77.