Wychowanie zdrowotne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2012

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, 2000.
 • Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2003.
 • Edukacyjne przestrzenie zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2009.
 • O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.
 • Pedagogika zdrowia / Tadeusz Szewczyk // W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. - 2006. - S. 337-359.
 • Program edukacji prozdrowotnej w klasach IV-VI : bezpieczeństwo, zagrożenia, profilaktyka : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005.
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum / Hanna Jakubowska. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwa Szkolne PWN, 1999.
 • Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : „Impuls”, 2003.
 • Psychologia zdrowia / pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Heleny Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 • Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2007.
 • W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007.
 • Wybrane zagadnienia z edukacji zdrowotnej : (skrypt dla studentów) / pod red. Andrzeja Jaczewskiego i Krystyny Komosińskiej. - Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum, 2004.
 • Wychowanie zdrowotne / Joanna Bulska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V – Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008.
 • Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004.
 • Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2002.
 • Zdrowie / Ewa Syrek // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „ Żak”, 2008.
 • Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 • Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej : wybrane problemy / Cezary W. Włodarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

ARTYKUŁY z CZASOPISM:

 • Aktywność ruchowa - atrybutem kultury zdrowotnej człowieka / Zdzisław Czaplicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 25-31.
 • Aktywny i zdrowy styl życia - wiedza dziewcząt i chłopców w okresie dorastania / Krystyna Łukasik-Górna [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8, s. 11-15.
 • Apetyt na zdrowie / Barbara Kownacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 48-50.
 • Bezpiecznie i zdrowo / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 46-47.
 • Bliżej pedagogiki zdrowia - część pierwsza / Andrzej Pałucki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 2, s. 4-12.
 • Bliżej pedagogiki zdrowia - dokończenie / Andrzej Pałucki // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 4-12.
 • Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym? / Marianna Barlak // Lider. - 2009, nr 12, s. 24-25.
 • Dbam o zdrowie : program edukacji zdrowotnej w kształceniu uczniów w wieku wczesnoszkolnym / M. Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 27-34.
 • Dbam o zęby - propozycja zajęć w klasie III / Wioletta Muszyńska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 84-87.
 • Dla zdrowia i sprawności - styl życia oraz programy treningu / Jan Harasymowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 4-9.
 • Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej - kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska-Sołdat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 10, s. 4-9.
 • Edukacja zdrowotna - prawidłowe odżywianie / Mateusz Ziemba, Urszula Kierczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 9, s. 15-20.
 • Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 3-8.
 • Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 27-29.
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska // Remedium. - 2009, nr 2, s. 1-3.
 • Edukacja zdrowotna realizowana metodą warsztatów pedagogicznych / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 25-30.
 • Edukacja zdrowotna rodzin dzieci przewlekle chorych / Alina Dworak // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 169–177.
 • Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21.
 • Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 26-30.
 • Europejski priorytet zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości / Teresa Socha // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 217-231.
 • Fitness w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej / Żywilla Brańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s. 8-9.
 • Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki : wybrane zagadnienia / Aleksandra Wolny-Niedzielska // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 74-80.
 • Kąciki promujące zdrowie / Maria Łakomczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 40-42.
 • Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 14-18.
 • Kształtowanie dbałości o zdrowie u dzieci / Justyna Mielnik // Remedium.- 2013, nr 6, s. 21-22.
 • Kształtowanie postaw zdrowotnych / Jolanta Kowalewska, Paweł Graeber // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8-14.
 • Kultura fizyczna w „zdrowiu publicznym” / Józef Drabik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8-9, s. 13-15.
 • Marszobieg : projekt edukacyjny : ekologia, historia i zdrowie / Maria Tumiłowicz // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 22.
 • Metoda edukacji rówieśniczej w profilaktyce i promocji zdrowia / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 22-24.
 • Między determinizmem a swawolą - prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8.
 • Nauczyciel a efektywność edukacji zdrowotnej w przedszkolu / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7-8, s. 40-43.
 • Nauka i zabawa - realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej / Danuta Paszylka, Barbara Wróbel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 61-65.
 • Negatywne doświadczenia dziecięce a zdrowie / Ewa Jarosz // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 107-127.
 • Nic nad zdrowie.../ Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s. 10-13.
 • Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8-9, s. 24-28.
 • Nierówności zdrowotne mieszkańców byłych osiedli pegeerów - nie tylko problem edukacyjny / Zofia Kawczyńska-Butrym // Chowanna. - 2002, t. 1, s. 70-82.
 • O potrzebie edukacji ekologicznej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym / Marcin Pasek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 10-12.
 • Odpowiedzialność za ciało i zdrowie-perspektywa edukacyjna / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 6-10.
 • Owoce i warzywa - odżywiajmy się zdrowo : scenariusz dla klasy II / Katarzyna Cieślicka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 59-65.
 • Pedagogika zdrowia / Maciej Demel // Chowanna. - 2002, t. 1, s. 13-26.
 • „Pojęcie i rozumienie zdrowia” - lekcja wychowania zdrowotnego / Zofia Kubińska, Barbara Bergier // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 9-10.
 • Postawy nauczycieli gimnazjum wobec zdrowia / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s. 10-15.
 • Pozytywne postawy wobec zdrowia - podstawy teoretyczne / Paweł Posadzki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 10-19.
 • Problematyka kultury zdrowotnej w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 9-12.
 • Profilaktyka i programy zdrowotne w edukacji zdrowego stylu życia uczniów / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, s. 28-31.
 • Program edukacji prozdrowotnej / Bożena Ugrynowicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 40-46.
 • Program koła przyrodniczo-zdrowotnego: (dla II etapu kształcenia) / Wioletta Pancerz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 25-48.
 • Promocja zdrowia : nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych / Barbara Mauer- Górska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 167-178.
 • Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej / Gabriela Antoszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 32-34.
 • Promuj zdrowie! : (scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych) / Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 15.
 • Przygotowanie nauczycieli w zakresie edukacji zdrowotnej - na przykładzie woj. świętokrzyskiego / Bożena Zawadzka, Elżbieta Nowak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, s. 31-36.
 • Przygotowanie nauczycieli wf do realizacji edukacji zdrowotnej - opinie nauczycieli akademickich / Barbara Woynarowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 4-8.
 • Przykładowe scenariusze lekcji - edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 2, s. 34-39.
 • Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzja i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, s. 19-23.
 • Rodzinna socjalizacja w zakresie zdrowia - poglądy, perspektywy / Alicja Kaiser // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 33-48.
 • Rozwijanie potrzeby i umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień / Maria Kwasiborska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s. 14-15.
 • Rozwój fizyczny i zdrowie dziecka a problemy edukacji : (wybór bibliografii) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 104-106.
 • Rozwój idei promocji zdrowia / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 25-28.
 • Socjalizacja wartości zdrowia / Jerzy Modrzewski // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 13- 32.
 • Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego / Anna Gaweł // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 49-71.
 • Teoria ról społecznych a badania socjopedagogicznych problemów zdrowia i choroby / Maria Chodkowska // Chowanna. - 2002, t. 1, s. 39-56.
 • Turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 17-18.
 • Wesoło, zdrowo, kolorowo / Violetta Łukasiewicz, Barbara Madej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 61-62.
 • „Wędrujemy razem po zdrowie” : program opracowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Świnoujściu / Ewa Derlikiewicz [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 30-39.
 • Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w polskich szkołach / Agnieszka Bogacz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 17-20.
 • Współczesne problemy zdrowotne młodzieży / Paweł Różański, Jolanta Lamirowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6-7, s. 4-7.
 • Wybrane elementy edukacji zdrowotnej w rodzinie / Joanna Bulska // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 181-189.
 • Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4, s. 9-11.
 • Wychowanie do zdrowia / Beata Fedyn // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 5-9.
 • Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie / Mirosław Kowalski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 27-32.
 • Wychowanie prozdrowotne : zestawienie bibliograficzne / Beata Loch // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 23-24.
 • Wychowanie prozdrowotne / Edmund Juśko // Wychowawca.- 2008, nr 7-8, s. 5-6.
 • Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia - propozycja autorskiego programu dla gimnazjum / Jolanta Derbich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 25-31.
 • Wychowanie zdrowotne jako kategoria nauk pedagogicznych / Andrzej M. Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 4-9.
 • Zabawy i gry ruchowe jako element wychowania prozdrowotnego / Michał Bronikowski [et al.] // Lider. - 2008, nr 4, s. 23-27.
 • Zainteresowanie nauk społecznych poglądami i zachowaniami w dziedzinie zdrowia i choroby a lansowanie określonych wzorów socjalizacji zdrowotnej / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Chowanna. - 2002, t. 1, s. 27-38.
 • Zajęcia z edukacji zdrowotnej : koncepcja i realizacja praktyk studentów Uniwersytetu Łódzkiego / Jolanta E. Kowalska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 10, s. 10-17.
 • Zaniedbanie prenatalne - wyzwanie dla edukacji zdrowotnej od chwili poczęcia / Wioletta Wójcik // Chowanna. - 2008, t. 2, s. 95-106.
 • Zdrowa szkoła, zdrowi uczniowie : program autorski dla wychowawców klas gimnazjalnych / Paweł Janicki // Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s. 26-33.
 • Zdrowie psychiczne warunkiem właściwego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Nowak // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1. s. 20-25.
 • Żyj zdrowo i bezpiecznie - program edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska-Wójcik, Małgorzata Pawłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s. 28-32.
 • Żyję zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 28-29.