Wykaz nowości pedagogiczno-psychologicznych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze:

Wyboru dokonał(a) : Zofia Paczała

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • BARNES Kim : Wywieranie wpływu : podstawowe techniki. -Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007
 • BERG Horst Klaus : Maria Montessori : poszukiwanie życia razem z dziećmi : odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne. -Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2007
 • BIAŁA Monika : Problemy z zachowaniem dzieci i mlodzież – poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. -Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006
 • BREZINKA Wolfgang : Wychowawca dzisiaj – zarys problematyki. - Kraków : Wydaw. WAM, 2007
 • BUCHALTER Susan J. : Terapia sztuką : praktyczny przewodnik . -Poznań : Wydaw. Zysk i S-ka, 2006
 • ERKERT Andrea : Lekcje już się skończyły! . Gry i zabawy pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7 – 13 lat. -Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2005
 • GRIESBECK Josef : Zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania : propozycje dla dzieci i młodzieży. -Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2004
 •  ILG Frances L., AMES Louise Bates, BAKER Sidney M. : Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat.-Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2006
 • JOSEPHSON Michael S., PETER Val J., DOWD Tom : Jak kształtować charakter nastolatka . - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004
 • KARNEY Janina E. : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy . - Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2007
 • KOWALIK Stanisław : Psychologia rehabilitacji . - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007
 • KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata : Poczet wybitnych nauczycieli. - Pułtusk Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006
 • LEARY Mark : Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2007
 • MUMBACH Bernd : Zrozumieć i leczyc dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydaw. WAM, 2006
 • NIEMIERKO Bolesław : Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007
 • O PRZEMOCY w wychowaniu : próba namyslu nad zjawiskiem karalności / red. Małgorzata Bednarska. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007
 • OPPENHEIM A. N. : Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw. - Poznań. - Wydaw. Zysk i S-ka, 2004
 • PSYCHOLOGIA w sporcie : teorie, badania, praktyka / red. nauk. Dariusz Pogorzelski. - Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
 • SUCHAŃSKA Anna : Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, 2007
 • SUJAK Elżbieta : ABC psychologii komunikacji. - Kraków : Wydaw. WAM, 2006
 • TARASZKIEWICZ Małgorzata, ROSE Colin : Atlas efektywnefo uczenia (się) nie tylko dla nauczycieli. Cz.1. - Warszawa, 2006
 • WRÓBEL Alina : Wychowanie a manipulacja. - Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2006
 • ZROZUMIEĆ samotność : studium interdyscyplinarne / red. Piotr Domeradzki, Włodzimierz Trybulski. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006