Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2009

Wyboru dokonał(a) : Elżbieta Bednarek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Agresja / Barbara Krahe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 141-172: Przemoc w rodzinie.
 • Bunt ciała / Alice Miller. - Poznań : Media Rodzina, 2005.
 • Jak radzić sobie z przemocą emocjonalną : przetrwać i wyzdrowieć / Susan Elliot-Wright. - Kielce : Jedność, 2008.
 • O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.
 • Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 255-271: Zagadnienie przemocy wobec dziecka w rodzinie.
 • Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych / red. nauk. Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007.
 • Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała. - Kielce : Wydawnictwo Stachurski, 2005.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie : prawo i praktyka / Jarosław Polanowski. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2008.
 • Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Przemoc w relacjach międzyludzkich / Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 • Przemoc w rodzinie – analiza zjawiska / Ewa Jarosz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 / [red. nauk. Józef Marek Śnieciński]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005. - S. 1062-1076.
 • Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar / Cloé Madanes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Przemoc w rodzinie na tle innych rodzajów przemocy / Cezary Kurkowski // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4 / [red. nauk. Józef Marek Śnieciński]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005. - S. 1054-1062.
 • Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Rita Grochocińska. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.
 • Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002.
 • Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007.
 • Szantaż emocjonalny / Susan Forward, Donna Frazier. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

Artykuły z czasopism

 • A kiedy tata wytrzeźwieje... / Lubomira Szwedyn // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 33-45.
 • Aktualne ujęcia problemu krzywdzenia dziecka : perspektywa światowa / Ewa Jarosz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, R. 52, nr 2, s. 7-29.
 • Alienacja ofiar a stereotypy / Joanna Chrzanowska // Niebieska Linia. - 2005, nr 2, s. 6-8.
 • Azyl / Rafał Osiński // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s.19-20.
 • Bicie po biciu / Barbara Pietkiewicz / Polityka. - 2003, nr 11, s. 34-36.
 • Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 34-38.
 • Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139.
 • Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2009, nr 1, s. 18-19.
 • Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284.
 • Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Dziecko - ofiara seksualnego wykorzystania / Marian Łakomski // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 8-9.
 • Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna. - 2008, R. 23, nr 2, s. 89-95.
 • Kim są ofiary przemocy domowej wzywające policję / Jacek Jaguś // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4, 5, 6, s. 69-71.
 • Magda z innego kraju / Robert Gorczyca, Izabela Klimek // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 20-22.
 • Małe rodzinne piekiełko / Ewa Nowak // Cogito. - 2000, nr 4, s. 46-47.
 • Niedokończony dom / Krystyna Majka // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 20-21.
 • O dobro dziecka skrzywdzonego / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 5-8.
 • O interwencji policyjnej, pomocy poszkodowanym i postępowaniu wobec sprawców przemocy / Kazimierz Walijewski // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 16-18.
 • O roli więzi w reintegracji rodziny / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 29-31.
 • Ostre obcasy / Ryszarda Socha // Polityka. - 2008, nr 51/52, s. 48-49.
 • P jak przemoc domowa / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 33, s. 12.
 • Potęga miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. -2005, nr 2, s. 54-57.
 • Powstrzymać przemoc wobec dzieci - procedura „Niebieskiej Karty” / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1,
  s. 29-32.
 • Praca socjalna z indywidualnym przypadkiem kobiety doświadczającej przemocy w perspektywie teorii grup odniesienia / Dobroniega Trawkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 20-24.
 • Prawnokarny aspekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2008, R. 23, nr 2, s. 24-39.
 • Proces pozytywnych zmian / Krystyna Kurza // Świat Problemów. - 2003, nr 9, s. 23-26.
 • Program „Dzieciństwo bez krzywdzenia...” / Gabriela Roszkowska // Remedium. - 2008, nr 4, s. 10-12.
 • Przeciw przemocy domowej / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1-2, s. 38-40.
 • Przejawy psychicznego znęcania się w rodzinie / Kornelia Hubscher // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 31-32.
 • Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet / Magdalena Potocka / Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 32-34.
 • Przemoc słowna / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 10-11.
 • Przemoc w rodzinie - próba podsumowania / Krystyna Wyrwicka // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 3-23.
 • Przemoc w rodzinie w świetle statystyki policyjnej z lat 1999-2005 / Mariola Kordas-Surowiec // Polityka Społeczna. - 2006, R. 33, nr 10, s.14-18.
 • Przemoc wobec dzieci jako współczesny problem zdrowia publicznego / Izabela Jezierska // Lider. - 2008, nr 12, s. 11-13.
 • Przemoc wobec rodziców : prawda czy mit? / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 76-88.
 • Przemoc, kary cielesne i krzywdzenie dzieci / Anna Piekarska // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 59-62.
 • Ręką nie rozwiążesz problemu : program psychoedukacyjny dla sprawczyń przemocy domowej / Jadwiga Broniś // Niebieska Linia. - 2006, nr 4, s. 5-9.
 • Rodzina jako źródło agresji / Hanna Liberska // Charaktery. - 2002, nr 2, s. 40-41.
 • Rodzinne uwarunkowania seksualnego wykorzystywania dzieci / Irena Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 77-81.
 • Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik, Agnieszka Roszkowska // Chowanna. - 2005, t. 1, s. 62-77.
 • Sprawcy też przychodzą po pomoc / Jacek Lelonkiewicz // Świat Problemów. - 2000, nr 1, s. 6-13.
 • Starszy Pan, Starsza Pani / Renata Durda [i in.] // Niebieska Linia. - 2006, nr 6, s. 17-20.
 • Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. - 2009, R. 24, nr 1,
  s. 61-79.
 • Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glinka // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 51-55.
 • Uwagi na temat ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Marzena Bartosiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2006, nr 6,
  s. 13-16.
 • W tej metodzie jest szaleństwo / Hubert Czemierowski // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 29-30.
 • Wstępuje w niego cicha furia / Joanna Podgórska // Polityka. - 2009, nr 2, s. 23-25.
 • Wyjść poza koło przemocy / Marcin Koczyk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27, 35.
 • Z katem przy stole : [sprawców domowej przemocy lepiej leczyć niż wsadzać do więzienia] / Andrzej Goszczyński // Polityka. - 2003, nr 27,
  s. 32-33.
 • Z lękiem i strachem u podłoża / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 4-9.
 • Za zamkniętymi drzwiami / Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 22-25
 • Zanim przyłożysz / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2005, nr 3, s. 3-6, 8, 10.