Nowa podstawa programowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2008-2009

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Edukacja artystyczna i kulturalna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 7 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 4 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 6 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 1 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 6 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 2 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 3 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].
 • Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Podstawa programowa wraz z komentarzami. T. 8 / [Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - [Warszawa] : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2009].

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Artystycznie i technicznie / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 6.
 • Byle co, byle jak [podręczniki w ramach nowej reformy programowej] / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 6, s. 11.
 • Co cię czeka nauczycielu / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s. 4.
 • Co z tą reformą / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 31-34.
 • Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 4-9.
 • Dyrektorze, radź sobie sam [reforma programowa] / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 41, s. 6.
 • E-podręczniki i nie tylko / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 16, s. 8.
 • Edukacja seksualna do szkół ! / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 4, s. 8.
 • Edukacja wczesnoszkolna - zmiany : nowa podstawa programowa / Urszula Dudzik, Elżbieta Pawlińska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 20.
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska // Remedium. – 2009, nr 2, s. 1-3.
 • Ekonomia w małym palcu / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s. 8.
 • Godziny dyrektorskie po liftingu / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 14, s. 7.
 • Jak myśleli, tak zrobili. Podstawę programową czyta praktyk / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - R. X, nr 3, 2008/2009, s. 96-108.
 • Jak przygotować się do pracy z nową podstawą programową ? / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 10, nr 3 (2008/2009), s. 87-96.
 • Jak realizować wychowanie fizyczne w IV etapie edukacji ? / Ewa Czerska // Lider. - 2008, nr 11, s. 10-12.
 • Jak to zorganizować / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 8.
 • Jaki plan, taka praca [ramowe plany nauczania a nowa podstawa programowa] / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 8.
 • Jaki plan, taka praca / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 8.
 • Jeden zamiast kilku / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 8.
 • Klucz do uczenia się a nowa podstawa programowa / Elżbieta Łukaszenko // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 14-15.
 • Kluczowe elementy zmiany / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 2, s. 20-21.
 • Kontrowersje wokół nowych podstaw programowych / Janusz Bielski // Lider. - 2009, nr 6, s. 4-8.
 • Krok po kroku - na szlaku reformy / Elżbieta Wasil // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 18-19.
 • Kto jest uczulony na lekturę szkolną ? / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 10, nr 1 (2008/2009), s. 21-32.
 • Majstrują przy wuefie : taniec i turystyka kontra gimnastyka / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 14, s. 4.
 • Masz problem sześciolatku : reforma reformą, ale co z podręcznikami ? / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 9.
 • Matematyka nie taka straszna / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 19, s. 7.
 • MEN do szkoły / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 3.
 • Nowa podstawa - nowe problemy / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 6-9.
 • Nowa reforma programowa wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej [projekt] / Eligiusz Madejski // Lider. – 2008, nr 11, s. 5-6.
 • Nowe projekty MEN // Matematyka. - 2008, nr 10, s. 594-600.
 • Nowy przedmiot – bezpieczeństwo / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 10, s. 4.
 • O nowej podstawie programowej z biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2008, nr 6, s. 51-60.
 • Odchudzanie matematyki / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 7.
 • Oferta biblioteki szkolnej / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 3-4.
 • Opinia o aktualnym stanie prac nad reformą nauczania języka polskiego w liceum (wrzesień 2008) / Zenon Uryga // Polonistyka. - 2009, nr 1,
  s. 19-23.
 • Pierwsza pomoc i nie tylko / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 10.
 • Podstawa programowa - szkoła podstawowa (klasy I-III) (fragmenty) // Lider. - 2008, nr 11, s. 16-17.
 • Podstawa programowa - wychowanie fizyczne : etap II (SP kl. IV-VI) : III gimnazjum : IV (szk. ponadgimnazjalna) // Lider. - 2008, nr 11, s. 18-20.
 • Podstawa programowa katalizatorem zmian w systemie / Zbigniew Marciniak [i in.] ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009,
  nr 3, s. 11-15.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (fragmenty) // Lider. - 2008, nr 11, s. 15.
 • Polonistyczna część projektu podstawy programowej / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 2, s. 14-15.
 • Praktyczne skutki zmian w prawie / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, s. 48- 50.
 • Ramówki coraz bliżej [nowa podstawa programowa a nowe ramowe plany nauczania] / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 7.
 • Reforma na papierze / Dariusz Chęciński // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 25, s. 2.
 • Reforma oświaty zaczyna się w przedszkolu / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 50-52.
 • Transfer z prywatnych do publicznych / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 7, s. 6.
 • Uwaga zmiany / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 6.
 • W trosce o szkołę i język polski / Barbara Chrząstowska // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 16-21.
 • Wciąż ratują maluchy [nowa podstawa programowa a sześciolatki] / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 4.
 • Zmiana – osobliwa cecha naszego świata / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 44-45.
 • Zmiany programowe, czyli mniej, a dobrze / Wojciech Książek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 22-23.
 • Zwiastuny zmian / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 40-42.