Stres

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte za lata: 1994-2012.

 • Asertywność – osobisty zasób w zmaganiu się ze stresem w relacjach interpersonalnych / Ryszard Poprawa // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - S. 143-155.
 • Dary niedoskonałości : jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy / Brené Brown. - Poznań : Media Rodzina, 2012.
 • Doświadczenia traumatyczne a uzależnienie od alkoholu / Małgorzata Dragan. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 • Dzieci a stres : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann. - Kielce : Jedność, 2007.
 • Jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia / Carol Hall, Garry Horny // W: Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 240-260.
 • Przemiany zachodzące w szkole jako źródło stresu nauczycieli / Edyta Łopacka-Sęczyk // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 125-132.
 • Jak żyć po traumie? / Victoria M. Follette, Jacqueline Pistorello. - Gliwice : Helion, 2010.
 • Kryzys jest szansą czyli Jak wykorzystać trudności / Verena Kast. - Kielce : "Jedność", 2001.
 • Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Kwestionariusz Radzenia sobie ze Stresem (KRS) : wartość diagnostyczna i wyniki badań młodzieży / Elżbieta Januszewska // W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości : metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży / pod red. Marii Oleś. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005. - S. 91-123.
 • Nadaj życiu sens : czyli jak kształtować własną przyszłość dzień po dniu / Gladeana McMahon. - Kielce : „Jedność”, 2007.
 • Nawyki antystresowe / Gerd Schnack, Kirsten Schnack. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.
 • O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • O stresie szkolnym / Monika Olszewska // W: Powinności wychowawcze nauczyciela : o teorii i praktyce wychowania w szkole / pod red. Jadwigi Lubowieckiej. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004. - S. 99-113.
 • O zaradności obezwładnionych lękiem : osoby z nerwicowymi zaburzeniami lękowymi a stres / Jacek Konrad Olszewski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
 • Osobowość a ekstremalny stres / red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Pokonać stres / Siegfried Brockert. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003.
 • Pokonać stres, lęk i depresję bez leków i psychoanalizy / David Servan-Schreiber. - Warszawa : Prószyński i Spółka, 2003.
 • Potęga ciała / Vernon Coleman. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1994.
 • Przemoc i agresja jako specyficzna forma reakcji człowieka na stres życia i pracy / W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. - S. 81-94.
 • Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe / Jerzy Stochmiałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.
 • Psychologiczne aspekty ciała a style radzenia sobie ze stresem / Alicja Kuczyńska, Bożena Janda-Dębek // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - S. 157-168.
 • Radzenie sobie ze stresem // W: Komunikacja interpersonalna czyli Jak wspomagać swoją przedsiębiorczość : podręcznik / Bożena Jamrożek, Jolanta Sobczak. - Poznań : "eMPi2", 2000. - S. 153-164.
 • Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia / Hanna Makowska, Ryszard Poprawa // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - S. 71-102.
 • Relaksacja - sposób na stres / Christoph Schenk. - Warszawa : "J&BF", 1996.
 • Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.
 • Rozwijanie uważności na co dzień / Małgorzta Jakubczak. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Równowaga wewnętrzna i relaks : rozpoznawanie i redukowanie stresu u dzieci : opowiadania z elementami ruchu i progresywnego odprężania mięśni / Birgit Jackel. - Kielce : „Jedność”, 2007.
 • Strategie interwencji kryzysowej / Richard K. James, Burl E. Gilliland. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.
 • Stres - problem otwarty / Zofia Bargiel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1997.
 • Stres - sztuka życia / Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 • Stres : ...kiedy pomaga, a kiedy szkodzi, jak zamienić go w sojusznika / Mario Farn`e. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2006.
 • Stres a zdrowie // W: Psychologia / David G. Myers. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2003. - S. 621-660.
 • Stres a zdrowie // W: Psychologia zdrowia : wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia / Charles L. Sheridan, Sally A. Radmacher. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Instytut Psychologii Zdrowia, 1998. - S. 205-239.
 • Stres i jego modelowanie / red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek. - Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa WZPC, 2004.
 • Stres to brzmi groźnie / Włodzimierz Oniszczenko. - Warszawa : "Żak", 1998.
 • Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia / Maria Lis-Turlejska. - Warszawa : "Żak", 2002.
 • Stres w etiologii przestępstw agresywnych / Janusz Heitzman. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.
 • Stres w rodzinie : jak radzić sobie z trudnymi relacjami / Peter Cheevers. - Kielce : „Jedność”, 2010.
 • Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Style radzenia sobie ze stresem w związkach małżeńskich o różnym stopniu integracji / Mieczysław Plopa // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 2 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 2000. - S. 83-96.
 • Sytuacje traumatyczne i stresowe / Julian Elliott, Maurice Place // W: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - S. 96-120.
 • Szkoła bez stresu! / Vera F. Birkenbihl. - Katowice : "Kos", 1999.
 • Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie / Irena Heszen – Niejodek // W: Psychologia: podręcznik akademicki. T. 3 / red. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - S. 465-492.
 • Terapia twórczością jako profilaktyka stresu / Anna Rożnowska // W: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 244-255.
 • Twój stres : sens życia, równowaga i zdrowie / Ed Boenish, Michelle Haney. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Twórcza wizualizacja dla dzieci : sposoby pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie / Jennifer Day. - Poznań : Zysk i S-ka, 1997.
 • Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli / Maria Katarzyna Grzegorzewska // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Suchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : „Impuls”, 2008. - S. 69-82.
 • Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 • Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura-Madej. - Katowice : "Śląsk", 1999.
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem / Ryszard Poprawa // W: Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. - S. 103-141.
 • Zdrowie i stres / Irena Heszen, Helena Sęk // W: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 2 / red. nauk. Jan Strelau, Dariusz Doliński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - S. 681-734.
 • Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem : psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela / Helena Wrona-Polańska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Artykuły z czasopism za lata: 2006-2013.

 • Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 89-96.
 • Analiza porównawcza stresu zawodowego społecznych kuratorów dla dorosłych oraz funkcjonariuszy służby więziennej / Grażyna Kuziora // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 3/4, s. 36-43.
 • Bach w ból / Adrian C.North, David J. Hargreaves // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 52-55.
 • Choroba, zaburzenie osobowości, reakcja na stres, czy...? W poszukiwaniu definicji współuzależnienia występującego w rodzinie z problemem uzależnienia dziecka od narkotyków / Dominika Krawczinska // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 5-29.
 • Człowiek jako psychofizyczna jedność odporna na stres / Magda Mastalerz // Remedium. - 2009, nr 6, s. 22-23.
 • Czy potrafię przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 26.
 • Egzaminy, sprawdziany, stres / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 12.
 • Etiologia stresu / Magda Mastalerz // Remedium. - 2008, nr 11, s. 22-23.
 • Gdy emocje ciężko strawić / Monika Bąk-Sosnowska // Charaktery. - 2011, nr 5, s. 87-89.
 • Jak radzić sobie ze stresem? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 16.
 • Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 5-8.
 • Jak sobie radzić ze stresem? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 16.
 • Jak trwoga, to do Boga! : o religijnym radzeniu sobie ze stresem przez młodzież dorastającą / Elżbieta Talik // Katecheta. - 2009, nr 7/8,
  s. 95-99.
 • Kojąca moc...stresu / Robert M. Sapolsky // Charaktery. - 2010, nr 2, s. 60-63.
 • Nauczyciel - zawód bez stresu ? / Rafał Cichoński // Lider. - 2011, nr 9, s. 6-8.
 • Nauczyciel może pomóc / Janina Janowska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 31-34.
 • Nie tylko depresja / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 11.
 • Nowa szkoła, silny stres / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 37, s. 16 .
 • Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7.
 • Pobaw się ze mną / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 26-28
 • Problematyka oceny efektywności radzenia sobie w sytuacji stresowej / Anna Hryniewska // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 40-48.
 • Problematyka radzenia sobie ze stresem przez młodzież / Beata Płaczkiewicz // Katecheta. - 2010, nr 3, s. 11-18.
 • Przeszłość rzuć za siebie / Kai Baumann, Michel Linden // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 44-49.
 • Psychosomatyka i drogi ku zdrowiu / Magda Mastalerz // Remedium. - 2009, nr 2, s. 22-23.
 • Radzenie sobie ze stresem a uzależnienia wśród nastolatków / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 6, s. 4-5.
 • Siniaki na duszy i złamane serce - stres w natarciu / Krystyna Bonenberg // Aura. - 2007, nr 5, s. 33-35.
 • Skutki traumy u młodzieży oraz sposoby pomocy / Piotr Stolecki // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 35-38.
 • Spokojnie, to tylko stres / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 106-111.
 • Spostrzegane wsparcie a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży : kto i jak pomaga młodzieży w stresie? / Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 4, s. 171-193.
 • Strategie radzenia sobie ze stresem a zasoby osobiste studentek w Polsce i we Francji / Anna Brytek // Chowanna. - 2007, nr 1, s. 136-147.
 • Stres a uzależnienie / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 21-30.
 • Stres i eustres w szkole / Aldona Rumińska // Wychowawca. - 2012, nr 11 , s. 10-11.
 • Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 31-40.
 • Stres nasz powszedni / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 12, s. 11.
 • Stres pod kontrolą / Magdalena Sofulak, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 21-28.
 • Stres w pracy menedżera szkoły / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 36-38.
 • Stres w pracy społecznych kuratorów sądowych / Grażyna Kuziora // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 47-52.
 • Stres w szkole : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Beata Loch // Wychowawca. - 2012, nr 11 , s. 31.
 • Stres w życiu człowieka / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 38-39.
 • Stres wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Łukasz Cury // Wychowawca. - 2012, nr 11 , s. 14-15.
 • Stres zawodowy „pomagaczy” - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta // Remedium. - 2008, nr 12, s. 6-7.
 • Stres zawodowy funkcjonariuszy policji / Katarzyna Zielińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1-2, s. 55-60.
 • Stres, czyli jak ujarzmić wroga / Joanna Żukowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Struś Pędziwiatr w kserokulturze / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 59-66.
 • Szukaj swoich mocnych stron / Renata Kaczyńska-Maciejowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 23-29.
 • Ślady stresu w DNA Aleksander Kotrschal // Charaktery. - 2010, nr 4, s. 74-78.
 • Świat sklejony na nowo / Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała // Charaktery. - 2011, nr 8, s. 56-61.
 • Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-12.
 • W pułapce stresu / Dorota Choroś // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 26-34.
 • W stresie człowiek się nie uczy! / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. 2006, nr 9, s. 6.
 • Wpływ stresu na płód / Marta Komorowska // Remedium. 2008, nr 2, s. 6-7.
 • Wpływ stresu na rozwój fizyczny dziecka / Anna Jarmuła // Nauczanie Początkowe. - 2010, nr 1, s. 44-48.
 • Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49.
 • Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26.
 • Zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) / Magda Mastalerz // Remedium. - 2010, nr 1, s. 22-23.
 • Zasoby osobiste, a stres pracowników domów pomocy społecznej / Małgorzata Brzezińska, Mariańczyk Katarzyna // Praca Socjalna. - 2009,
  nr 3, s. 3-16.
 • Źródła stresu pracowników socjalnych / Teresa Zbyrad // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 22-28.
 • Żeby stres mniej dokuczał / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 48-51.