Biblioterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001-2009

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte

 • Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. – Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
 • Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : „Media Rodzina,” 2002.
 • Balsam dla duszy do czytania z dzieckiem : opowiadania dla dzieci w wieku 5-8 lat / Jack Canfield, Mark Victor Hansen [i in.]. - Poznań: "Rebis", 2008.
 • Biblioterapia : teoria i praktyka : poradnik / Irena Borecka. - Warszawa, 2001.
 • Biblioterapia w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie / Beata Trzaska // W : Pogranicza – literatura, teatr i psychiatria : polsko- niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego / pod red. Anny Radzik. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 142-146.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 380-386: Biblioterapia.
 • Historia Guziołka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls,” 2005.
 • Wykorzystanie poradników w procesie samopomocy. Wprowadzenie do biblioterapii rozwojowej / Edyta Zierkiewicz // W: Edukacyjne konteksty kultury popularnej / pod red. nauk. Witolda Jakubowskiego, Edyty Zierkiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls,” 2002. - S. 23-42.
 • Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak,”2007.

Artykuły z czasopism

 • Bajki dzieciom / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. – 2007, nr 8, s. 30-37.
 • Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10–14.
 • Bajkoterapia jako rodzaj biblioterapii w procesie budowania zasobów osobistych i terapii / Maria Molicka // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 20-23.
 • Baśnie w profilaktyce zagrożeń / Maria Lipka // Życie Szkoły. – 2008 nr 5 s. 38-42.
 • Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58.
 • Bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2005, nr 5, s. 14-21.
 • Biblioterapia : potrzeba nowego spojrzenia / Janina Kościów // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8.
 • Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15.
 • Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8.
 • Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 23-26.
 • Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12.
 • Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8 .
 • Dziecięce bajdurkowo / Beata Bujas // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 2, s. 9.
 • Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IVVI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10.
 • Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37.
 • Konspekt otwartych zajęć z biblioterapii dla nauczycieli / Mariola Halicka // Biblioterapeuta. - 2006, nr 2, s. 3-4.
 • Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12.
 • Literatura dla dzieci zalecana do biblioterapii : wybór za lata 2000-2006 : poradnik bibliograficzny / Bożena Gil // Biblioterapeuta. - 2006, nr 3, s. 6-21.
 • Magiczna siła baśni : wywiad z Marią Molicką / rozm. przepr. Emilia Mela // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 53-56.
 • Nie porzucaj nadzieje... / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2, s. 3-5.
 • Nikt nie jest lepszy od nikogo : program biblioterapeutyczny / Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. - 2006, nr 4, s. 5-14.
 • O terapeutycznym wymiarze wiary religijnej w biblioterapii / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2007, nr 3, s.1-7.
 • Paraliteracka twórczość rozrywkowa w służbie biblioterapii / Ewa Krawczuk-Bielesza // Biblioterapeuta. - 2005, nr 2, s. 1-4.
 • Pojęcie biblioterapii, zadania i mechanizm oddziaływania / Maria Molicka // Biblioterapeuta. - 2005, nr 4, s. 1-5.
 • Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19.
 • Portret seniora: warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 1, s. 41-42.
 • Potrafię afirmować życie : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej / Teresa Mańczak // Biblioterapeuta. - 2005, nr 4, s. 8-24.
 • Program „Jak dobrze być razem” - wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk Truszkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, Wkładka Metodyczna, s. I-VI.
 • Program biblioterapeutyczny dla świetlicy pozaszkolnej / Barbara Kądziołka, Wanda Stasiuk // Biblioterapeuta. - 2007, nr 3, s. 10-23.
 • Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2008, nr 4, s. 3-8.
 • Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl- Jankowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17.
 • Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32.
 • Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 38-42.
 • Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61-66.
 • Terapia bajką / Jolanta Bot // Życie Szkoły. – 2008, nr 5, s. 53-57.
 • Terapia czytelnicza / Iwona Konopnicka // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 12-18.
 • Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka. - 2008, nr 4, s. 14-16.
 • Warsztat biblioterapeuty : propozycje szczególnie zalecane do biblioterapii. Cz. 3 / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3, s. 19-27.
 • Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, Wkładka Metodyczna, s. I-IV.
 • Zaczarowany świat baśni / Alina Zielińska // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 25-29.