Wypalenie zawodowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2011

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Opracowania druków zwartych:

 • Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
 • Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekutowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005.
 • Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006.
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Wypalenie zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie / pod red. Heleny Sęk. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. - Lublin : Wydawnictwo
  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009.

Opracowania druków ciągłych:

 • Gdy braknie energii i chęci do pracy... / Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35.Jak feniks z popiołów, czyli jak się nie wypalić... / Małgorzata Maria Kulik // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 114-117.
 • Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24.
 • Motywacja i sterowanie zachowaniem pracowników / Patrycja Grodzicka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 70-72.
 • Motywacje nauczycieli : podejście poznawcze / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 41-56.
 • Nauczyciel - zawód bez stresu ? / Rafał Cichoński // Lider . - 2011, nr 9, s. 6-8.
 • Nauczyciele A.D. 2011 / Mira Prajsner // Remedium. - 2011, nr 2, s. 1- 4.
 • Nie tylko o wypaleniu zawodowym / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49-51.
 • Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113.
 • Preferencje wartości a wypalenie zawodowe osób profesjonalnie świadczących pomoc / Anna Kanios, Marta Czechowska-Bieluga // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 56-67.
 • Psychologiczne aspekty zespołu wypalenia zawodowego / Magdalena Ewa Ruszel // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31.
 • Stres zawodowy „pomagaczy” - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta // Remedium. - 2008, nr 12, s. 6-7.
 • Stres, czyli jak ujarzmić wroga / Joanna Żukowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Symptomy i przyczyny wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2008, nr 1, s. 115-123.
 • Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela - mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 1, s. 4-5.
 • Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoński // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21.
 • Szkoła skażona bezradnością / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 3-10 .
 • Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19.
 • Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47.
 • Wpływ czynników indywidualnych na syndrom wypalenia zawodowego / Agata Siwek // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 91-103.
 • Wstęp do autodiagnozy / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-25.
 • Wyjść z koła samosprawdzających się przepowiedni / Sławomir Trasz // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 104-113.
 • Wypaleni ludzie / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 56-58.
 • Wypaleni wyrobnicy / Christina Maslach // Charaktery. - 2010, nr 7, s. 56-59.
 • Wypalenie zawodowe - równia pochyła / Magda Mastalerz // Remedium. - 2009, nr 11, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe : mit czy realny problem? / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10.
 • Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49.
 • Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli : (fikcja czy rzeczywistość) / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18.
 • Z tarczą czy na tarczy... : kryzysy w życiu człowieka - szansą czy zagrożeniem? / Dariusz Larus // Katecheta. - 2007, nr 9, s. 53-57.
 • Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalenie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7-8, s. 23-27.
 • Zapobiec kryzysowi : czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra LorencSteinmec, Alicja Zaremba // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35.
 • Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24.
 • Zjawisko wypalenia zawodowego / Stanisława Tucholska // Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 108-114.