Czesław Miłosz. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1980-2011

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

DZIEŁA CZESŁAWA MIŁOSZA

 • Historia literatury polskiej : do roku 1939 / Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 1993.
 • Dolina Issy / Czesław Miłosz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.
 • Klasyka poezji polskiej : do roku 1939 / Czesław Miłosz. - Kraków : Znak, 1993.
 • Mowa wiązana / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Ogród nauk / Czesław Miłosz. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1986.
 • Poezje / Czesław Miłosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Świadectwo poezji : sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1987.
 • Traktat moralny ; Traktat poetycki / Czesław Miłosz. - Warszawa : Czytelnik, 1982.
 • Trzy zimy ; Głosy o wierszach / Czesław Miłosz ; pod red. Renaty Gorczyńskiej i Piotra Kłoczowskiego. - Londyn : „Aneks”, 1987.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.
 • Wiersze / Czesław Miłosz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 • Wiersze wybrane / Czesław Miłosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Zaczynając od moich ulic / Czesław Miłosz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1990.

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

 • Czesław Miłosz - Laureaci Literackiej Nagrody Nobla 1980 / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-23.
 • Czesław Miłosz i poezja światowa / Seamus Heaney // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 2, s. 48-53.
 • Czesława Miłosza wieczór autorski / Michał Spruciński // Literatura. - 1999, nr 2, s. 48-53.
 • Czy ten poeta jest heretykiem ? Teologia ciała Czesława Miłosza / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 19-24.
 • Czytanie Miłosza Miłoszem / Izabela Poprawa // Nowe Książki. - 2003, nr 5, s. 34.
 • Divertimento krakowskie : (moje pożegnanie z Czesławem Miłoszem) / Marek Bernacki // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 4-10.
 • Dom rodzinny w ,,Dolinie Issy” : obecność i wartość / Monika Brzóstowicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32.
 • Dwa liryki Miłosza / Bohdan Otrębski // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 87-92.
 • Dwa spotkania z Miłoszem / Maciej Urbanowski // Arcana. - 2005, nr 3, s. 207-214.
 • Inni Miłosza / Anna Kałuża // Nowe Książki. - 2004, nr 3, s. 49.
 • Jak wadzić się z Miłoszem ? / Tomasz Mizerkiewicz // Nowe Książki. - 2004, nr 12, s. 11.
 • Jeden dzień w Bolinas : z Miłoszem w Kalifornii / Jerzy Illg // Rzeczpospolita. - 1998, nr 20, s. 15.
 • Jestem igraszką losu : Czesław Miłosz, laureat Nobla, w 90 rocznicę urodzin / Katarzyna Janowska // Polityka. - 2001, nr 26, s. 48-51.
 • Jestże poeta szczęśliwy ? / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita. - 1996, nr 150, s. 1.
 • Kilka niewzruszonych przekonań / Marek Zieliński. - Warszawa ; Kraków : „Znak”, 1987.
 • Kim był dla mnie Czesław Miłosz ? / Elżbieta Morawiec // Arcana. - 2004, nr 6, s. 142-149.
 • Książki zbójeckie / Wojciech Karpiński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 • Kuszenie poety / Konstanty Pieńkosz // Literatura. - 1983, nr 5, s. 57.
 • Laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Czesław Miłosz / Grażyna Bilska // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-25.
 • Metamorfozy Czesława Miłosza / Elżbieta Morawiec // Arcana. - 1999, nr 6, s. 26-31.
 • Między spiżem a człowiekiem... / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 4-5.
 • Miłosz - lekcja skończona / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 35, s. 4-5.
 • Miłosz - lewy profil / Jacek Trznadel // Arcana. - 1999, nr 3, s. 13-48.
 • Miłosz / Andrzej Zawada // Rzeczpospolita. - 1996, nr 285, s. 19.
 • Miłosz czytany w szkole / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 38-44.
 • Miłosz i poetyka wyznania / Joanna Zach. - Kraków : Wydawnictwo Universitas, 2002.
 • Miłosz jak świat / Jan Błoński. - Kraków : „Znak”, 1998.
 • Miłosz na ławie oskarżonych / Marcin Rychlewski // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219.
 • Miłosz w oczach licealistów / Ewa Kołodziejczyk, Jan Zięba // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 170-174.
 • Miłosz wobec zła / Lidia Banowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 25-30.
 • Miłosz, Dostojewski i Rosja... / Monika Wójciak // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 31-37.
 • Miłosz, Wyspiański i Skałka / Jacek Trznadel // Arcana. - 2004, nr 6, s. 150-156.
 • Miłosza punkt widzenia / Anna Wiech // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 254-264.
 • Miłosza wszechświat poszczególny / Piotr Michałowski // Nowe Książki. - 1989, nr 9, s. 37-39.
 • Mistrz pokonanej rozpaczy, mistrz wysokiego stylu / Agata Stankowska // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 14-18.
 • Mój Miłosz / Marek Skwarnicki. - Kraków : „Biały Kruk”, 2004.
 • Mój skorowidz poezji polskiej na emigracji / Zygmunt Lichniak. - Warszawa : „Pax”, 1989. - S. 173-192: Meandry Miłoszowe.
 • Nie-świętych obcowanie / Aleksander Fiut // Rzeczpospolita. - 1998, nr 137, s. 14.
 • Niewesoła metafizyka / Katarzyna Szewczyk-Haake // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 13-17.
 • O Miłoszu / C. K. Williams // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 89-90.
 • On powołaniu służył swemu / Stanisław Żak // Charaktery. - 2004, nr 10, s. 54-56.
 • Piesek kryształowy : NIKE dla Miłosza: nic nowego, wszystko nowe / Tomasz Jastrun // Polityka. - 1998, nr 42, s. 66-68.
 • Plamy na słońcu : rozmowa z Czesławem Miłoszem o latach międzywojennych, polskości i świadomości klasowej // Polityka. - 1999, nr 42,
  s. 47-49.
 • Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / pod red. Jerzego Kwiatkowskiego. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
 • Poznawanie Miłosza 2 : 1980-1998. Cz. 1 / pod red. Aleksandra Fiuta. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
 • Twarzą zwrócony do Rzeki / Aleksander Fiut // Rzeczpospolita. - 1998, nr 108, s. 14.
 • Unde malum ? Literackie „surowce wtórne” / Alina Biała // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475.
 • W dolinie Issy / Andrzej Zawada // Nowe Książki. - 1996, nr 6, s. 59-60.
 • Zaraz po wojnie / Joanna Gromek // Rzeczpospolita. - 1998, nr 214, s. 13, 15, 17.
 • Ziewnięcie Miłosza / Adam Poprawa // Nowe Książki. - 1999, nr 3, s. 50.
 • Znad Niewiąży nad Pacyfik : o pisarstwie Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 4, s. 8-12.

OPRACOWANIA METODYCZNE

 • „A poezja jest prawda”. O cnotach poetyckich Czesława Miłosza : (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) / Halina Mrazek // Polonistyka. - 1993, nr 9, s. 541-545.
 • Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza : propozycja dla zasadniczych szkół zawodowych / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 4, s. 36-43.
 • Apel do rządzących narodem - dwa wzorce poezji obywatelskiej : Czesław Miłosz „Do Polityka” i Jan Kochanowski „ Pieśń XVI” / Stanisław Bortnowski // W : Lekcje poezji w Szkole Średniej. Cz. 2 / pod red. Stanisława Żaka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 1993. - S. 19-28.
 • Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie, czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturlała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 1, s. 70-76.
 • Chwila zadumy nad światem - Czesław Miłosz „Przypowieść o maku” : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 9.
 • Cóż dziwnego, że rośli w tym kraju poeci ? / Jolanta Malczewska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 1, s. 32-37.
 • Człowieka współczesnego kłopoty z tożsamością : eseje Czesława Miłosza jako propozycja kontekstu w edukacji licealnej / Aneta Żurowska // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 3, s. 20-25.
 • „Czy śpiewa tak walc, czy twój płacz” : (o „Walcu” Czesława Miłosza) / Elżbieta Kram-Mikoś // W: Poezja w Szkole Średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. - S. 54-65.
 • Dolina Issy / Antoni Mackiewicz // W : Zadania do lektury dla klas IV szkoły średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka i Gertrudy Wichary. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 114-118.
 • Dolina Issy Czesława Miłosza powrót do korzeni : propozycja interpretacji dla klasy IV liceum i technikum / Kazimiera Zengel // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 1, s. 36-46.
 • Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody ? Na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu”: scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 4-5.
 • Lekcja z Miłoszem. O wierności mowie ojczystej : (szkic metodyczny) / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3,
  s. 32-36.
 • Miejsce pod słońcem - „Ganek” Czesława Miłosza : (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004,
  nr 2, s. 28-35.
 • Między hukiem a ciszą Apokalipsy - barwa, akustyka, koncepcja proroka : (cykl lekcji) / Grażyna Tomaszewska // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 9-41.
 • Miłosza Ballada o Matce Polce / Bogdan Otrębski // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 276-280.
 • Miłosza punkty widzenia / Anna Wiech // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 254-265.
 • O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy IV, V, VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 3, s. 37-49.
 • Obraz pracy nad liryką / Beata Pelczer // Język Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 18-21.
 • „Od wieży Babel ku miłości i szczęściu” : nad wierszami W. Szymborskiej, V. Havla i Cz. Miłosza / Iwona Morawska // W : Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Cz. II, Przygotowanie do dialogu z poezją w szkole / praca zbiorowa pod red. Barbary Myrdzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. - S. 41-62.
 • Poezja jako gra znaczeń : (o wierszach Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta) / Krystyna Latawiec // W: Poezja w Szkole Średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. - S. 39-53.
 • Pozytywne wibracje, czyli lekcje z poezją Czesława Miłosza / Monika Wróbel // Polonistyka. - 2005, nr 1, s. 60-62.
 • Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486.
 • Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu : rozważ problem interpretując i analizując utwór „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza / Agnieszka Kaczmarek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 3-5.
 • Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002. - S. 25-29: Czesław Miłosz.
 • Serce Litwy / Adam Bujak, Czesław Miłosz. - Kraków, 2002. - Rec. Małgorzata Baranowska // Nowe Książki. - 2002, nr 7-8, s. 16-17.
 • Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka // Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
 • Tropiciel istotności / Katarzyna Janowska // Polityka. - 1996, nr 28, s. 40-41.
 • Twórczość poetycka Czesława Miłosza w edukacji uczniów // W : W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje-przekłady-adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. - S. 345-356.
 • „W cieniu człowieka prostego”. Porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka „Rzeka” i Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś”/ Jarosław Górnicki // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 547-549.
 • „Widzę tam na dnie” / Stanisław Jaworski // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 83-87.
 • Wielki spełniony los : scenariusz poświęcony Czesławowi Miłoszowi : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19-20.
 • Wiersze Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk / Stanisław Bortnowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40.
 • Z Miłoszowego dyskursu o kondycji ludzkiej : (o wierszu „Oeconomia divina”) / Elżbieta Kram-Mikoś // W : Poezja w Szkole Średniej / pod red. Elżbiety Kram-Mikoś. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. - S. 66-75.
 • „Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej, która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą” : scenariusz przedstawienia poświęconego twórczości Czesława Miłosza / Katarzyna Mazurek // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 10, s. 33-35.

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 • Spotkania z literaturą. Cz. 3 / scen. Hanna Kuligowska. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.
 • Żagary. Cz. 2 / scen. Radosław Okulicz-Kozaryn. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997.