Dopalacze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2012

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Napoje energetyzujące i inne „dopalacze” / Bohdan T. Woronowicz // W : Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009. - S. 446-448.
 • Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć / Helmut Kuntz ; [tł. Paweł Wieczorek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009.
 • Współczesne „dopalacze” - zjawisko i zagrożenia / Jarosław Korczak // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 267-326.
 • Zażywanie środków narkotycznych przez studentów uczelni łódzkich / Nina Ogińska-Bulik // W: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2006. - S. 109-125.

Artykuły z czasopism:

 • Będą narkotyki, nie będzie dopalaczy / Jack Cole // Polityka. - 2010, nr 43, s. 34-35.
 • Bieluń dziędzierzawa : Datura Stramonium L. : roślina silnie toksyczna i halucynogenna / Krzysztof Jędrzejko, Mariusz Kmicik // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 51-58.
 • Charakterystyka wybranych roślin wchodzących w skład tzw. „dopalaczy”/ Katarzyna Kempińska // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 67-72.
 • Czuję się jakbym miał umrzeć... / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 44, s. 8.
 • Dopalacze / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9.
 • Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31.
 • Dopalacze / Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 25.
 • Dopalacze i inne używki / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 42, s. 12.
 • Dopalacze jak czkawka : [profilaktyka dopalaczy] / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16.
 • Dopalacze mogą Cię wypalić : poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 22-26.
 • „Dopalacze”, marihuana, haszysz w populacji generalnej : wyniki badań / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-31.
 • Dopalacze w mediach / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 22-24.
 • „Dopalacze” - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27.
 • Dopalacze : przejściowa moda czy realne zagrożenie? / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 2-5.
 • „Dopalacze” w Internecie - marketing w służbie sprzedaży „środków zastępczych” w sieci / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27.
 • Dzieje na haju / Bartek Chaciński // Polityka. - 2010, nr 42, s. 28-34.
 • Euforia gratis, reszta w cenie / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2010 nr 33, s. 86-87.
 • Europejska Kampania w sprawie Narkotyków / MAR // Remedium. - 2011, nr 9, s. 28-29.
 • Grzyby halucynogenne w zbliżeniu / Beata Policha // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 1, s. 12-15.
 • Grzyby halucynogenne, znaczenie, występowanie i poszukiwanie w Polsce / Jan Szymański // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 3, s. 63-74.
 • Impreza dla kolekcjonerów / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. - 2008, nr 48, s. 26-28.
 • Kac po ekstazie / Andy C. Parrott // Charaktery. - 2009, nr 8, s. 88-91.
 • Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 33-41.
 • Moda na chemię / Piotr Jabłoński // Remedium. - 2011, nr 3, s. 4-5.
 • Mózg na haju / Ryszard Przewłocki // Charaktery. - 2007, nr 3, s. 48-51.
 • Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel // Biologia w Szkole z Przyrodą. - R. 63, nr 6 (2010), s. 20-34.
 • Nowe narkotyki oraz „dopalacze” w kontekście europejskim i światowym / Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 3, s. 36-42.
 • Odlotowe syropy / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 8.
 • Polska młodzież a marihuana i „dopalacze” / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27.
 • Polska młodzież a wybrane substancje psychoaktywne / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 7-8, s. 58-59.
 • Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce / Artur Malczewski // Remedium. - 2010, nr 12, s. 28-29.
 • Stosowanie substancji psychoaktywnych przez młodzież gimnazjalną / Ewa Mędrela-Kudel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 12-13.
 • Stosowanie wybranych leków przez 15-letnich uczniów szkół warszawskich / Agnieszka Pisarska, Krzysztof Ostaszewski // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 53-70.
 • Substancje energizujące - „dopalacze” / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 59-64.
 • Substancje i zachowania uzależniające / Walentyna Olszewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 39-41.
 • Szałwia meksykańska : Salvia Divinorum EPLING & JATIVA - nowe zagrożenie narkotyczne i zdrowotne oraz jego implikacje społeczne w Polsce / Krzysztof Jędrzejko, Cezary Borys Ruszkiewicz // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 49-58.
 • Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież w Polsce oraz wzory używania narkotyków (wybrane aspekty) / Marcin J. Sochocki // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4, s. 105-110.
 • Twoje życie, twój wybór / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s. 15.
 • Używanie substancji psychoaktywnych w populacji generalnej - wyniki badania z 2009 roku / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2010, nr 3, s. 26-30.
 • Wstępna ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2011, nr 10, s. 1-3.
 • Wychowywani do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, s. 32-34.
 • Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2010, nr 9, s. 66-69.
 • Zabójcy zmysłów / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2012, nr 3, s. 68-70.