Adaptacja dziecka 3-letniego do przedszkola

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2018

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006. 38304
 • Moje dziecko idzie do przedszkola : poradnik dla rodziców / Johanna Friedl ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2001. 36891
 • Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. 37084
 • Problemy adaptacyjne maluchów przychodzących do przedszkola. W jaki sposób trzeba im pomóc w przystosowaniu się do przedszkola i zapewnić poczucie bezpieczeństwa. W: Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. - S. 28-42. 41398
 • Problemy dotyczące funkcjonowania dziecka. W: Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 35-40. 39463
 • Przystosowanie dzieci trzyletnich do przedszkola / Anna Kienig. W: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. Sabiny Guz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 1996. - S. 161-172. 36483
 • Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. 35718
 • Środowiskowo-wychowawcze uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-4-letnich do przedszkola / Grażyna Sochaczewska. W: Materiały do nauczania psychologii. Seria 2. T. 9, Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 22-100. 21581
 • Trudności dzieci trzyletnich w adaptacji do warunków przedszkolnych. W: Wiek przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. - S. 235-247. 39504
 • Trzylatek zaczyna chodzić do przedszkola. Problem pozostawiania dziecka w obcym miejscu pod opieką osób trzecich. W: Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - S. 22-34. 37439
 • Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010. 40305
 • Wybrane elementy rozwoju dziecka trzyletniego. W: Przedszkole - przestrzeń rozwoju dziecka / Anna Watoła. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2009. - S. 43-55. 41033

Artykuły z czasopism:

 • Jak zapewnić dziecku pomyślny start w przedszkolu? W: Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 6, s. 28-29.
 • Katastrofa czy mądry start? : trzylatek w przedszkolu / Joanna Palacz. W: Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s. 70-73.
 • O rozwoju dziecka w perspektywie psychoanalitycznej : adaptacja dziecka do przedszkola, a nieświadome procesy kształtujące osobowość dziecka / Magdalena Bil. W: Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 1, s. 18-21.
 • Przedszkolak na start : jak dobrze zacząć / Aleksandra Batura. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 46-49.
 • Przedszkolak na start : jak dobrze zacząć? / Aleksandra Batura, Maja Chyża, Katarzyna Prygiel. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 46-49.
 • Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330.
 • Trzylatek w przedszkolu / Jolanta Bot. W: Bliżej Przedszkola. - 2010, 7/8, nr 20-21.
 • W trosce o trzylatki / Waleria Muraszko. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 336-338.
 • Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szabelska. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 349-351.
 • Z radością do przedszkola / Izabela Kopeć. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 50-56.