Anoreksja i bulimia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001-2011

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Anoreksja Nervosa // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 141-142.
 • Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. - Warszawa : Scholar, 2005.
 • Bulimia Nervosa // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. - S. 441.
 • Bulimia od A do Z : kompendium wiedzy dla rodziców, nauczycieli i wychowawców / Dorota Mroczkowska, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Chcesz schudnąć, ale... nie potrafisz przestać jeść? : jak wygrać z kompulsywnym objadaniem się / Wendy Perkins, Sandra Cabot. - Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, 2011.
 • Dieta (nie) życia / Karolina Otwinowska, Agnieszka Mazur. - Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2009.
 • Doświadczenia skryptowe u dziewcząt z anorexia nervosa / Magdalena Trzcińska // W: Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. -
  S. 28-44.
 • Etiologia Anorexia Nervosa z perspektywy funkcjonowania rodziny oraz relacji w diadzie matka-dziecko / Magdalena Muszalska // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 6 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 73-102.
 • Jakość życia w zaburzeniach odżywiania / Anna Wiatrowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 • Jedzenie / Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Gaudium”, 2005.
 • Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : Difin, 2010.
 • Opętanie (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.
 • Pierwsze kroki do... pozbycia się zaburzeń odżywiania / Kate Middleton, Jane Smith. - Kielce : Jedność, 2011.
 • Rozmiary zjawisk patologii społecznej w Polsce i we Włoszech // W: Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 119-208.
 • Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010.
 • Uzależnienia od odżywiania: anoreksja i bulimia // W: Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 23-28.
 • Zaburzenia odżywiania / Peter J. Cooper // W: Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Colmana. - Poznań : Zysk i S-ka. 2001. - S. 78-101.
 • Zaburzenia odżywiania // W: Psychopatologia / John D. Stirling, Jonathan S. E. Hellewell. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. S. 112-122.
 • Zaburzenia odżywiania się (eating disorders) // W: Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Krzysztof Klimasiński. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 78-80.
 • Zaburzenia odżywiania się (zaburzenia łaknienia) // W: Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009, S. 488-499.

Artykuły z czasopism:

 • Anoreksja : choroba nie tylko psychiczna / Kaja Wąsik // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2007, nr 1, s. 24-26.
 • Anoreksja / Edyta Wachowicz // Lider. - 2002, nr 4, s. 7-8.
 • Anoreksja i bulimia - profilaktyka / Marta Kowalczuk // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 16-18.
 • Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Makuch-Dolata // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 28.
 • Anoreksja i bulimia / Agnieszka Rynkiewicz, Ludmiła Chludzińska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 72-77.
 • Anoreksja jako choroba oparta na lęku / Katarzyna Wojewódzka // Lider. - 2010, nr 11, s. 24-25.
 • Anoreksja jako zaburzenie odżywiania - scenariusz zajęć / Katarzyna Grażka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, Wkładka Metodyczna,
  s. 6-8.
 • Anoreksja to nie kaprys ? / Justyna Materlik // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 60-64.
 • Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 1 / Beata Ziółkowska // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 26-27.
 • Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 2 / Beata Ziółkowska // Remedium. - 2004, nr 9, s. 18-19.
 • Anoreksja-bulimia : ( pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży) / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9,
  s. 35-43.
 • Anoreksja: przyczyny i konsekwencje / Marek Dziewiecki // Katecheta. - 2003, nr 6, s. 60-62.
 • Autodestruktywność wśród młodzieży / Katarzyna Frączek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 2, s. 61-62.
 • Cywilizacja śmierci / Andrzej Las // Cogito. - 2009, nr 21, s. 4-7.
 • Czego gołym okiem nie widać? : zaburzenia łaknienia / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 135-142.
 • Diagnoza i profilaktyka anoreksji i bulimii psychicznej u młodzieży szkolnej : w działalności pedagogicznej nauczycieli wf / Marta Kowalczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 6-12.
 • Gdy dziecko odmawia jedzenia / Beata Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 131-136.
 • Głód łaknienia / Krystyna Lubelska // Polityka. - 2008, nr 28, s. 24-26, 28-29.
 • Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? / Beata Ziółkowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 65-72.
 • Jej wysokość reksja / Monika Bąk-Sosnowska // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 82-86.
 • Leczenie zaburzeń odżywiania - „naprawa” systemu rodzinnego / Marta Sławińska // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 46-48.
 • Mamo ja też chcę być fit! / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 18-21.
 • Między niedostatkiem a nadmiarem : o zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8,
  s. 22-33.
 • Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 47-54 .
 • Motyle w sieci : pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana / Marta Kowalczuk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44.
 • Nie jem! : pomóż! / Beata Szurowska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 139-147.
 • Pomóc takim jak ja / Daga // Charaktery. - 2010, nr 10, s. 90-91.
 • „Pro-ana” jako społeczno-kulturowy aspekt zdrowia / Michał Klichowski // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 18-22.
 • Problemy dotyczące ideału sylwetki XXI wieku / Beata Zaustowska // Lider. - 2008, nr 1, s. 13-15.
 • Psychoterapia bulimii. Cz. 1 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 9, s. 4-5.
 • Psychoterapia bulimii. Cz. 2 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 10, s. 4-5.
 • Psychoterapia bulimii. Cz. 3 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2010, nr 11, s. 4-5.
 • Psychoterapia bulimii. Cz. 4 / Honorata Skrętowska // Remedium. - 2011, nr 1, s. 6-7.
 • Rodzina jako system. Cz. 2 / Marta Włodarczyk // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 20-21.
 • Skuteczność profilaktyki zaburzeń odżywiania się dziewcząt w wieku gimnazjalnym / Beata Mitrucka, Urszula Dymnicka, Monika Kisielewska // Edukacja. - 2009, nr 4, s. 76-85.
 • Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt psychiczny / Anna Brytek, Bernadetta Izydorczyk // Chowanna. - 2008, t. 2 (31), s. 157-168.
 • Sposób na zabójczą dietę / Uwe Berger, Andreas Schick // Charaktery. - 2009, nr 7, s. 42-45.
 • Subiektywne postrzeganie własnego ciała - destrukcyjna potrzeba odchudzania się / Danuta Niedźwiecka-Kącik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 40-47.
 • Trochę wyszczupleć! / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 26, s. 16.
 • Trochę wyszczupleć! Cz. 2 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 28, s. 16.
 • Trochę wyszczupleć! Cz. 3 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 30, s. 16.
 • Trochę wyszczupleć! Cz. 4 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 16.
 • Trochę wyszczupleć! Cz. 5 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 34, s. 16.
 • Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych / Jadwiga Zalewska-Kaszubska // Alkoholizm i Narkomania. - 2010,
  nr 2, s. 143-152.
 • Uzależnień inne oblicze / Karina Leksy // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 35-39.
 • Wokół anoreksji i bulimii / Magda Wójcik // Remedium. - 2002, nr 10, wkładka.
 • Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorującymi na zaburzenia odżywiania / Bernadetta Izydorczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 103-123.
 • Wyścigi o szczupłość / oprac. Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2008, nr 11, s. 30-31.
 • Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 34-40.
 • Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią / Marta Kowalczuk // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 34-40.
 • Zajadanie emocji / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 16.
 • Zajadanie emocji? Cz. 2 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 38, s. 16.
 • Zajadanie emocji? Cz. 3 / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 40, s. 16.
 • Znikające ciała: anoreksja – śmiertelna choroba przenoszona drogą do doskonałości / Joanna Podgórska // Polityka. - 2002, nr 24, s. 82-84.