Biblioteka jako multimedialne centrum informacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 • ANDRZEJEWSKA Jadwiga. Reforma systemu edukacji a biblioteki szkolne // Biblioteka w Szkole . - 1998, nr 11-12, s. 1-6
 • ANTCZAK Mariola. Moja wizja biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku // Biblioteka w Szkole . - 2003, nr 6, s. 11-13
 • BATOROWSKA Hanna. Centrum informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole // Biblioteka w Szkole . - 2004, nr 5, s. 6-10
 • BERNACZYK Leszek. Multimedialne centrum informacji w szkole podstawowej ważnym ogniwem procesu dydaktycznego // Biblioteka w Szkole . - 2004, nr 6, s. 2-6
 • BOGACZ Mirosława. Biblioteka jest miejscem... : refleksje towarzyszące projektowaniu misji biblioteki liceum // Biblioteka w Szkole . - 2001,
  nr 3, s. 1-2
 • DRZEWIECKA Dorota. Szkolne Centrum Multimedialne w Kole // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 10-11
 • DRZEWIECKI Marcin. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły . - Warszawa : Wydaw. SBP , 2001
 • DRZEWIECKI Marcin. Biblioteka szkolna w społeczeństwie informacyjnym : refleksje co najmniej dyskusyjne // Poradnik Bibliotekarza . - 2001, nr 5, s. 7-8
 • HASKIN David. Multimedia : nie tylko dla orłów . - Warszawa : Intersoftland , 1995
 • JASIAK Elżbieta. INTEL – Nauczanie ku przyszłości w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza . - 2003, nr 1, s. 10-11
 • KRAWCZUK Anna, BABICZ Zdzisław. Zarządzanie informacją w Szkolnym Centrum Informacji // Biblioteka w szkole . - 2004, nr 4, s. 4-5
 • KSIĄŻKA i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert . - Warszawa : Wydaw. SBP , 2002
 • NAJDUCH Ewa, PAŁYSIŃSKA Urszula. Biblioteka przyszłości i jej rola strukturze szkoły // Bibliotekarz . - 2002, nr 6, s. 12-14
 • PAWELSKI Leszek. Biblioteka szkolna Szkolne Centrum Informacji // Biblioteka w Szkole . - 1998, nr 11-12, s. 6-7
 • RADWAŃSKI Aleksander. Jak komputeryzować bibliotekę : poradnik . - Warszawa : Wydaw. SBP, 2000
 • SAWICKA Anna, BERDYŃSKA Beata. Od koncepcji do realizacji Szkolnego Centrum Informacji w Gimnazjum nr 8 w Szczecinie // Edukacja Medialna . - 2002, nr 1, s. 56-57
 • SOWIŃSKA Bożena. Biblioteka czy centrum informacji multimedialnej i internetowej ? // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 12-15
 • SOWIŃSKA Bożena. Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej ? // Biblioteka w Szkole. - 2003,
  nr 6, s. 8-10
 • STANIÓW Bogumiła. Biblioteki szkolne w Polsce – dokąd zmierzamy ? // Biblioteka w Szkole . - 2004, nr 4, s. 1-4
 • ZEMAN Elżbieta. Zapoznawanie uczniów z multimediami // Edukacja Medialna . - 1998, nr 3, s. 39-40