Fryderyk Chopin. Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1960-2010

Wyboru dokonał(a) : Zofia Paczała

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Chopin – łowca dusz : szkic do portretu duchowego na podstawie prac i badań Marie-Medeleine Gerard / Jacqueline Willemetz. - Warszawa : Wydawnictwo „Cyklady”, 2000.
 • Chopin / Adam Zamoyski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
 • Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.
 • Chopin / Tadeusz Mayzner. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1968.
 • Chopin / Władysław Dulęba. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980.
 • Chopin i jego ziemia / wybór Hanna Wróblewska–Strauss. - Warszawa: „Interpress”, 1979.
 • Chopin w kraju rodzinnym / Zofia Jeżewska. - Warszawa : Wydawnictwo PTTK, 1985.
 • Cień jaskółki : esej o myślach Chopina / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2009.
 • Dzieje muzyki / Bogusław Schaeffer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1983.
 • Dzieje muzyki polskiej / pod red. Tadeusza Ochlewskiego. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo „Interpress”, 1983.
 • Encyklopedia muzyczna PWN : c-d : część biograficzna / pod red. Elżbiety Dziębowskiej. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.
 • Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
 • Fryderyk Chopin / Igor Bełza. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1969.
 • Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. - Warszawa : „Interpress”, 1969.
 • Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty / Marceli Antoni Schulc. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.
 • Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i jej dziećmi / oprac. Krystyna Kobylańska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 • Mała encyklopedia muzyki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska / Józef Reiss. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1984.
 • Nokturn, czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 2 / Janina Siwkowska. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1988.
 • Okolice Chopina / Paweł Dzianisz. - Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964.
 • Pan Chopin opuszcza Warszawę / Janina Siwkowska. - Warszawa : „Książka i Wiedza”,1969.
 • Romantyczni kochankowie: Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989.
 • Śladami Chopina / Maria Horodyńska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.
 • Tam gdzie Chopin chodził na pół czarnej (stylizacja) / Janina Siwkowska. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1969.
 • Tydzień w Antoninie : opowieść o Chopinie / Gustaw Bojanowski. - Warszawa : „Czytelnik”, 1960.
 • 1000 [Tysiąc] kompozytorów : mały leksykon / Mieczysława Hanuszewska. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Chopin i Bach : uwagi o substancjalnej koncepcji formy / Bohdan Pociej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 51-57.
 • Chopin i jego dydaktyka pianistyczna / Krystyna Juszyńska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 92-95.
 • Chopin jako organista : (150 rocznica śmierci) / Ludwik Gawroński // Akcent. - 1999, nr 3-4, s. 242-248.
 • Chopin nasz współczesny po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Zielińska-Smoleńska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1998, nr 5, s. 195-200.
 • Chopin w lesie / Dorota Szwarcman // Polityka. - 2008, nr 10, s. 68-69.
 • Chopin w przedszkolu / Elżbieta Kusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 294-296.
 • Dźwięki z epoki / Dorota Szwarcman // Polityka. - 2008, nr 39, s. 76-78.
 • Fryderyk Chopin – kompozytor, pianista, pedagog : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły, nr 2009, nr 10, s. 22-23.
 • Fryderyk Chopin : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 1, s. 39-42.
 • Fryderyk Chopin / Manuela Kalicka // Polityka. - 2010, nr 1, s. 20-23.
 • Fryderyk Chopin. Kalendarium życia i twórczości. Plakat / Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 4, s. 20.
 • Jeszcze raz o Szopenie w poezji rosyjskiej / Jan Orłowski // Język Rosyjski. - 1989, nr 4, s. 199-200.
 • Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina / Barbara Niewiarowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1994, nr 4, s. 190-192.
 • Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 48-54.
 • Muzyka w służbie Ojczyźnie – ważny element edukacji wczesnoszkolnej / Irena Chyła- Szypułowa // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 16-22.
 • Myśl Chopina według Przybylskiego / K. Lisowski // Nowe Książki. - 1996, nr 2, s. 16.
 • O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 7-17.
 • Pomniki po Fryderyku : jak uczcić Chopina? / Dorota Szwarcman // Polityka. - 2006, nr 12, s. 60-62.
 • Preludium c-moll op. 28 nr 20 Fryderyka Chopina, Mazurek c-dur op. 7 Fryderyka Chopina // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 4, dod. „Dodatek Muzyczny” s. XLIX-LXIV.
 • Sławni Polacy : Fryderyk Chopin // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 2, dod. (plakat z krótką notką biograficzną).
 • Towarzystwo im. Fryderyka Chopina / Janusz Zaremba // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 590-595.
 • W obrazach Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 67-69.
 • Wokół Chopina / Bogdan Pociej // Nowe Książki. - 2001, nr 4, s. 20.
 • Śladami Chopina / Maria Horodyńska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.
 • Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne / Marceli, Antoni Szulc. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986.
 • Nokturn, czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 2 / Janina Siwkowska. - Warszawa : „Ksiażka i Wiedza”, 1988.
 • Za pisarka w Poturzynie. W regionie rozpoczynają się obchody Roku Chopinowskiego, ogłoszonego w 200. rocznicę urodzin kompozytora // Tygodnik Zamojski. - 2010, nr 8, s. 18.

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 • Dzieła wszystkie [Dokument dźwiękowy] / Fryderyk Chopin ; Lidia Grychtołówna fortepian. - Warszawa : „Polskie Nagrania”, 1984.
 • Dzieła wszystkie [Dokument dźwiękowy] / Fryderyk Chopin ; Marek Drewnowski fortepian ; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej ; Tadeusz Strugała dyrygent. - Warszawa : „Polskie Nagrania”, 1981.
 • Koncerty fortepianowe [Dokument dźwiękowy] / Fryderyk Chopin ; Piotr Paleczny fortepian ; Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach ; Jacek Kasprzyk dyrygent. - Katowice : „Polskie Nagrania”, 1985.
 • Niezbędnik Chopinowski // Polityka. - 2010, nr 9, (wkładka).
 • Pollini plays Chopin : 24 Preludes op. 28 [Dokument dźwiękowy] / Fryderyk Chopin ;Mauricio Polini fortepian. - Warszawa : „Polskie Nagrania”, 1960.

MATERIAŁY REPERTUAROWE

 • „Byłem u Ciebie w te dni, Fryderyku...”, czyli Norwid o Chopinie : montaż słownomuzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 26-28.
 • Co słychać u sześciolatków? / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 533-538.
 • Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świecie / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 21-22.
 • Fryderyk Chopin – życie, twórczość i tradycja : scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 11.
 • Fryderyk Chopin na lekcjach literatury w klasie IV / Dorota Gał // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, nr 1, s. 43-56.
 • Kapelusze z głowy panowie - oto geniusz : śladami sławnych Polaków – Fryderyk Chopin / Danuta Kuncewicz-Dygała // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 4-5.
 • Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach / Grażyna Szymańska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s. 162-164.
 • Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 162-164.
 • Możliwości wykorzystania pakietów multimedialnych na lekcjach muzyki w gimnazjum / Beata Mieczkowska, Wojciech Sewera // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 42-47.
 • Muzyczne inspiracje polskim folklorem / Grażyna Sereda // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 220-232.
 • Muzyka Chopina i poezja Słowackiego – propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s. 136-140.
 • „Muzyka Chopina to poezja Słowackiego przełożona na język dźwięków i odwrotnie” - propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI / Dorota Gał // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/2001, nr 1, s. 95-100.
 • Nastrój malowany muzyką / Henryk Zrobek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 2, s. 86-87.
 • O inspirującej roli muzyki w utworze poetyckim Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena”. Analiza i interpretacja utworu w klasie II liceum / Małgorzata
  Kowalczyk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 2, s. 74-84.
 • Pierwiastki narodowe w muzyce Chopina / Zbigniew Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 1, s. 20.
 • XV [Piętnasty] Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina na lekcjach muzyki / Dorota Grochowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 30-38.
 • Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości J. Słowackiego i F. Chopina / Dorota Gał // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 13-18.
 • Przykładowe scenariusze zajęć dla klasy II na wybrane dni stycznia i lutego / Małgorzata Obara // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, nr 3, s. 45-58.
 • Przykładowe scenariusze zajęć o charakterze integracyjnycm dla klasy III (na wybrane dni września i października) // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, nr 1, s. 55-68.
 • „Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” : scenariusz wieczoru poetycko-muzycznego z okazji 150. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 6, s. 13-15.
 • Scenariusze wystaw / Celina Markowiak–Luty. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2002.
 • Słuchając muzyki Chopina. Scenariusz słowno-muzyczny : montaż poświęcony Fryderykowi Chopinowi w 160 rocznicę śmierci : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 29-31.
 • Spotkania z muzyką [inscenizacja] / Barbara Strutyńska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 48-53.
 • W 150 rocznicę śmierci Fryderyka Chopina : montaż słowno-muzyczny / Danuta Orzeł // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 11, s. 22-26.
 • Wielka muzyka Chopina : montaż literacko-muzyczny w Roku Chopina / Maria Andres // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 26-27.
 • Wigilie sławnych Polaków / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 28-29.