Dojrzałość szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2010

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki ? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006.
 • Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : „Żak”, 2006.
 • Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” zrealizowanego w CMPPP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego / Anna Frydrychowicz [i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Adaptacja dzieci do warunków szkolnych / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 6, s. 26.
 • Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26.
 • Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.11-15.
 • Co dalej z sześciolatkami ? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 35-36.
 • Co z tą dojrzałością szkolną ? / Bożena Janiszewska // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 29-31.
 • Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 16-17.
 • Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11.
 • Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7-8, s. 14-15.
 • Dziecko 6-letnie w szkole / Zdzisław Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 82-89.
 • Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej / Aldona Kopik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12.
 • Gotowość czy dojrzałość szkolna : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s.20-23.
 • Jak pomóc dziecku / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 5-10.
 • Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną ? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19.
 • Mamo, dlaczego muszę chodzić do szkoły ? / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 39-42.
 • Mechanizmy zmian rozwojowych na początku wieku przedszkolnego a proces edukacji dzieci / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2007, nr 1,
  s. 102-119.
 • Miejsce wychowania przedszkolnego w systemie oświaty / Ewa Tabaczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 52-53.
 • Odmowa chodzenia do szkoły / Joanna Smykaj // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 10-11.
 • Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7.
 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia : wywiad z dr Aldona Kopik - menedżerem ds. programowych projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą wiedzy” / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 62-64.
 • Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 16-18.
 • Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64.
 • Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 24-28.
 • Rozwijanie postawy dialogowej dzieci sześcioletnich / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 90-93.
 • Sześciolatek - do szkoły / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11.
 • Sześciolatek w szkole ? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 20-23.
 • Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-52.
 • Sześciolatki...na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10.
 • Szkodliwe eksperymenty / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 6-7.
 • Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 46-51.
 • W przededniu obowiązkowej edukacji dzieci sześcioletnich / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 30-35.
 • W świecie emocji / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 42-45.
 • Warunki do rozwoju dziecka / Zofia Lesiak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 27-30.
 • Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 30-33.
 • Wcześniak w szkole / Magdalena Chrzan // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 133-139.
 • Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-9.
 • Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14.
 • Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... czyli bez kalendarza ani rusz !!! / Monika Just // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 53-56.
 • Zanim przekroczą próg szkoły / Barbara Zajdel // Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 6, s. 11-12.
 • Zanim przyjdą (?) sześciolatki / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 24-26, 29.
 • Zmiana zasobu pojęć dzieci na przestrzeni 100 lat / Małgorzata Zadura // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 33-38.
 • Zmiany w edukacji / Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 3-7.
 • Żyj bezpiecznie / Aleksandra Kołoło-Gruszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 40-41.