Eutanazja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2011

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

OPRACOWANIA DRUKÓW ZWARTYCH

 • Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. - S. 143-152 :Współczesne poszukiwania godnej śmierci.
 • Eutanazja - dobra śmierć czy zabójstwo człowieka / Jan Śledzianowski. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2010.
 • Eutanazja / Marek Czachorowski // W: Encyklopedia Białych Plam. T. 5 / [ red. Mirosław Fijołek et al.]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2001. - S. 313-320.
 • Eutanazja : śmierć z wyboru? / Ryszard Fenigsen. - Poznań : W Drodze, 2002.
 • Rozmyślania o przemijaniu / Tadeusz Kielanowski. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1984.
 • Prawo do śmierci / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms // W: Rozwój człowieka / red. nauk. Stanisława Lis. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 606-611.

OPRACOWANIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

 • Do samego końca / Joanna Podgórska // Polityka. - 2003, nr 41, s. 3-9.
 • Doktor Śmierć na żywo / Tomasz Zalewski // Polityka. - 1998, nr 50, s. 44-46.
 • Eutanazja - "śmierć na życzenie" : konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych / Jadwiga Flis // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1,
  s. 32-33.
 • Eutanazja - dzień dzisiejszy / Marek Sych // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 24-25.
 • Geje : nie, eutanazja : czemu nie / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2009, nr 36, s. 28-33.
 • Młodzież akademicka wobec problemów eutanazji osób najbliższych / Ewa Kasperek // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 25-28.
 • Moralna ocena eutanazji / Jadwiga Pizun // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 12-13.
 • Morderstwo czy miłosierdzie? / Maciej Moskwa // Wiedza i Życie. - 2003, s. 35-38.
 • O prawie do śmierci / Paweł Łuków // Nowe Książi. - 2004, nr 10, s. 75.
 • Ostatni zastrzyk : holenderscy lekarze traktują eutanazję w kategoriach wyłącznie medycznych / Paweł Walewski // Polityka. - 2001, nr 19,
  s. 44-45.
 • Pedagogiczne aspekty kresu życia i człowieka / Janina Karny // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 103-116.
 • Prawo do decydowania nawet o własnej śmierci / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. - 2001 nr 1, s. 58- 59.
 • Prawo do śmierci / John Horgan // Świat Nauki. - 1996, nr 7, s. 7-8.
 • Śmierć - klejnot spełnionego życia? / Rafał Kruszyński // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 1, s. 31-33.
 • Tak zwana dobra śmierć : rozmowa z dr Ryszardem Fenigsenem o eutanazji i etyce lekarskiej / Paweł Wołowski, Piotr Olaf Żylicz // Rzeczpospolita. - 1996, nr 77, s. 17.
 • Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 10-14.
 • Umrzeć godnie znaczy nie cierpieć / Małgorzata Bos-Karczewska // Rzeczpospolita. - 1996, nr 279, s. 6.
 • Unia Europejska w świetle encykliki "Evangelium vitae" / Antoni Zięba // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 26-27.
 • W trosce o godność życia ludzkiego : eutanazja / Tadeusz Jakubowski // Katecheta. - 2001, nr 7/8, s. 84-99.
 • Wyklęte słowo eutanazja / Barbara Pietkiewicz // Polityka. - 2000, nr 46, s. 3-9.
 • Zwolennicy eutanazji nie rezygnują / Wojciech Sadurski // Rzeczpospolita. - 1997, nr 96, s. 16.
 • Życie cudem jest - cudem jest cierpienie / Magdalena Wałachowska // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-24.