Adaptacje filmowe dzieł Henryka Sienkiewicza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1974-2000

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Adaptacje filmowe „Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza / Koblewska Janina. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
 • „Potop” Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Bujnicki Tadeusz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.

Artykuły z czasopism :

 • Bar wzięty! ; rozm. przepr. Zdzisław Pietrasik / Jerzy Hoffman // Polityka. – 1997, nr 12, s. 50, 52-53 (Ekranizacja „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza).
 • Chmielnicki na dwa sposoby. „Ogniem i mieczem”: przed Hoffmanem był Sawczenko / Janusz Tazbir // Polityka. – 1997, nr 40, s. 74, 76.
 • Czuję, że robię! / Sławomir Mizerski // Polityka. – 1997, nr 47, s.116-120 (Ekranizacja „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza).
 • Gra w odbijanego : Tazbir krytycznie o „Ogniem i mieczem” / Janusz Tazbir // Polityka. – 1999, nr 8, s.51-53.
 • Niepospolite ruszenie : ogniem, mieczem i rzecznikiem / Maja Wolny, Anna Grużewska // Polityka. – 1999, nr 10, s. 52-53 (Kampania reklamowa filmu „Ogniem i mieczem”).
 • Ogniem, ale nie kinem : gdy w filmie nie ma ducha, wszystko zaczyna kuleć / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1999, nr 12, s. 52-53.
 • Opakowanie zastępcze : czy „Ogniem i mieczem” nadal krzepi / Zdzisław Pietrasik // Polityka 1999, nr 16, s. 52-53 (Sukces filmu „Ogniem i mieczem”).
 • Pochwała „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana / Jarosław Banaszek // Arcana. – 1999, nr 3, s. 192-194.
 • Polskie skrzydła w błocie : „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoffmana / Zdzisław Pietrasik // Polityka. – 1999, nr 7, s. 16.
 • Prawda kresów : „Ogniem i mieczem” : między pisarzem, historykiem, filmowcem i widzem / Władysław Andrzej Serczyk // Polityka. – 1999, nr 6, s. 72, 74-75 (Prawda historyczna w ekranizacji „Ogniem i mieczem”).
 • Próba integracji literatury i filmu (Krzyżacy) / Władysława Gałuszka // Polonistyka. – 1993, nr 10, s. 604-612 .
 • Przepraszam kto to nakręci? : [korespondencja z Tunezji] / Sławomir Mizerski // Polityka. – 2000, nr 46, s. 54, 56-57 (Ekranizacja „W pustyni i w puszczy” w reż. Gavina Hooda).
 • Smutny tryumf na Dzikich Polach : Kałużyński krytycznie o „Ogniem i mieczem” / Zygmunt Kałużyński // Polityka. – 1999, nr 8, s.50-51.
 • Wokół „Ogniem i mieczem” / Dorota Prochniewicz // Cogito. – 1998, nr 13, s. 11-13.
 • Znowu Krzyżacy / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. – 2000, nr 29, s. 83 (Otwarcie wystawy na zamku w Malborku z okazji 40-lecia filmu „Krzyżacy”).