Humor i śmiech w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte za lata: 1996-2015.

 • Humor – między emocjami a poznaniem / Małgorzata Torój // W: Bliżej emocji / red. Agata Błachnio, Aneta Gózik. - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2007. - S. 31-46.
 • Humor / Elżbieta Adamczuk // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2 / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : „Żak”, 2003. S. 275-276.
 • Humor w kulturze i edukacji / red. Ewa Dunaj, Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
 • Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystywać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop.
  2015. - S. 116-140: Wywołaj uśmiech!
 • Poczucie humoru jako cecha osobowości wspomagająca rozwój / Anna Radomska // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja. T. 5 / red. Barbara Kaja. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 83-100.
 • Pomyśl siebie... : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 197-270: Pomyśl siebie... jako uwikłanego w śmiech.
 • Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2014.
 • Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne / Maria Dudzikowa // W: Nauczyciel-uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji / pod red. nauk. Marii Dudzikowej. - Kraków : „Impuls”, 1996. - S. 157-171.
 • Śmiech w edukacji : od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015.
 • Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym / Julia Moor. - Łódź : Wydawnictwo Mała Litera ; Warszawa : Wydawnictwo Cyklady, 2006.
 • Terapia śmiechem : całkiem poważna książka o śmiechu : teoria i scenariusze zabaw / Charmaine Liebertz. - Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, cop. 2011.

Artykuły z czasopism za lata: 2002-2014.

 • Dobry humor - towar deficytowy w edukacji? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 72-75.
 • Dorastanie do uśmiechów / Tomasz Kozłowski // Charaktery. - 2009, nr 4, s. 30-33.
 • Dzieci-humor-literatura / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 2, s. 44-48.
 • Edukacja przez humor / Agnieszka Górecka // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 60-61.
 • Humor - ważne wyposażenie każdego pedagoga / Maria Kmita // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 9 (2011), s. 16-19.
 • Humor a twórczość, czyli dlaczego należy cenić uczniowskie poczucie humoru / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2,
  s. 37-42.
 • Humor inteligentnego i dobrego człowieka / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 3 (2005), s. 49-54.
 • Joga do radości / Agnieszka Rodowicz // Polityka. - 2014, nr 33, s. 102-104.
 • Kwiatki ze szkolnych zeszytów / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 31-32.
 • O potrzebie i możliwościach uszlachetniania humoru uczniowskiego / Maria Dudzikowa // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 4-10.
 • O śmiechu, który niszczy / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 6 (2005), s. 44-51.
 • Odmiany śmiechu uczniowskiego / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 5 (2005), s. 42-49.
 • Poproszę o uśmiech... / Justyna Nowotniak // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 17-19.
 • Rozwijanie wrażliwości przedszkolaków na humor / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 11-17.
 • Sposoby na napięte mięśnie / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 77-81.
 • Szkoła a humor i optymizm uczniów / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 17-21.
 • Śmiech to zdrowie : scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, s. 21.
 • Śmiech w edukacji / Ferdynand Mielczarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -R. 52, nr 4 (2012), s. 40-44.
 • Śmiech w szkole / Mirosław J. Szymański // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 11-16.
 • Tydzień uśmiechu / Jolanta Storzyńska, Anna Ucińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 11, s. 44-45.
 • Uczmy człowieczeństwa przez uśmiech / Alicja Siemak-Tylikowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 3 (2005), s. 99-114.
 • Uśmiechu warte... / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 27-29.
 • W echu śmiechu / Anna Radomska // Charaktery. - 2008, nr 11, s. 34-37.
 • Wychowawca humor / Anna Rożdżyńska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 130-136.
 • Żartować czy nie żartować z uczniem? / Maria Kmita // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 4-12.