Bezpieczna szkoła

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1999-2017

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka ; [rys. Joanna Szybist]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999. 35179
 • Bezpieczeństwo szkoły w opinii nauczycieli / Aleksandra Szymanowska. W: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa: Wydawnictwo Difin, 2008. – S. 45-63. 39397
 • Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu, w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska ; [il. Agata Maciągowska]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009. 2333(B)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci / Krzysztof Kruszko. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 330-338. 39959
 • Edukacja dla bezpieczeństwa w założeniach i praktyce dydaktycznej / Romuald Kalinowski. W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - S. 187-199. 42075
 • Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. 39323
 • Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli : opracowanie zespołowe / pod red. Tadeusza Siudy. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 2007. 1852(B)
 • Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. 40138
 • Podstawa programowa z komentarzami. T. 8, Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / [aut. Zbigniew Marciniak, Wojciech Przybylski et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej 2009. 1990(B) czyt.
 • Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli : opracowanie zespołowe / pod red. Tadeusza Siudy ; [zespół aut. Tadeusz Siuda et al.]. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "ADAM", 2007. 1852(B)
 • Sytuacje zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w rzeczywistości szkolnej / Elżbieta Męcina-Bednarek W: Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 96-115. 43391
 • System psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji a przeciwdziałania zachowaniom dewiacyjnym dzieci i młodzieży / Andrzej Bałandynowicz. W: Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2008. – S. 155-173. 39397
 • "Żyj bezpiecznie i zdrowo" : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 1892(B)
 • Szkolny System Bezpieczeństwa / Marta Jerzak, Kinga Zając. W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013. 41399

Artykuły z czasopism:

 • Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 58-60.
 • Bezpiecznie w szkole : z doświadczeń nauczyciela / Bożena Paczuszka // Wychowawca. - 2003, nr 5, s. 16-17.
 • Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54.
 • Bezpieczeństwo uczniów klas I-III : program / Barbara Kania, Grażyna Nosiadek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 3-5.
 • Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 56-61.
 • Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka-Pleczyk // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 63-70.
 • Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświaty / Tadeusz Siuda // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 45-47.
 • Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 17-19.
 • MEN a bezpieczeństwo uczniów / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 10-13.
 • Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 15-18.
 • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją. Cz.1 / Krystyna Brzyska-Majewska // Remedium. – 2004, nr 5, s.10-11.
 • Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją. Cz.2 / Krystyna Brzyska-Majewska // Remedium. – 2004, nr 6, s.10-11.
 • Projekt "Bezpieczna szkoła" / K. Jokiel, E. Kopiec, L. Ślęczka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 45-46.
 • Scenariusze zajęć profilaktyczno-wychowawczych pt. "Na przerwie bawię się bezpiecznie" dla klas I-III / Małgorzata Adamaszek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 21-22.
 • "W mojej szkole czuję się bezpiecznie" - plan wychowawczy dla klasy III / Anna Gorczowska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 47-54.
 • Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole / Aleksander Nalaskowski // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 5-17. (Tekst wygłoszony na konferencji "Bezpieczna i dobra szkoła polska" zorganizowanej przez MEN w dniu 29 marca 2007 r.)
 • Zero tolerancji dla bezpiecznej i przyjaznej szkoły... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły . - 2011, nr 8, s. 24-28.