Młodociane macierzyństwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001-2013

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

Wydawnictwa zwarte:

 • Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczennic liceum ogólnokształcącego / Tomasz Kucharski, Magdalena Palkij // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne wymiary zagrożeń i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : „Akapit”, 2007. - S. 234-255.
 • Ciąże nieletnich i ryzykowne zachowania seksualne / J. Jeffries McWhirter // W: Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – S. 214-250.
 • Jak usamodzielnić „dziecko” z dzieckiem? Program usamodzielnienia niepełnoletniej matki z dzieckiem w świetle idei i praw / Magdalena Palkij // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : „Akapit”, 2007. - S. 222-233.
 • Małoletnia matka - ogląd zjawiska / Barbara Kromolicka // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : „Akapit”, 2010. – S. 52-60.
 • Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
 • Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 • Przypadkowe rodzicielstwo nastolatków // W: Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia / Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 92-94.
 • Rodziny niepełne biologicznie niezamężnych matek z dziećmi // W: Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży / Elżbieta Jundziłł. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - S. 82-83.
 • Specyfika młodocianego macierzyństwa oraz sytuacja życiowa nastoletnich matek / Teresa Olearczyk // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : „Akapit”, 2010. - S. 61-74.
 • Sytuacja emocjonalno-społeczna nieletnich matek wychowujących nieślubne dziecko / Tadeusz Rymarz // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 184-191.

Artykuły z czasopism:

 • Cechy współczesnego macierzyństwa / Joanna Pawełska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 28–39.
 • Chwila zapomnienia / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 9, s. 12.
 • Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19.
 • Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49.
 • Dlaczego dzieci rodzą dzieci? / Marcin Florkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 18.
 • Dzieci i ich dzieci / Iza Michalewicz // Polityka. - 2009, nr 17, s. 28-30.
 • Edukacja seksualna ABC / Katarzyna Urban // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 10-13.
 • Kiedy matka porzuca dziecko / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 1, s. 13.
 • Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59.
 • Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 44-49.
 • Nastoletni rodzice / Jolanta Stopka // Cogito. - 2005, nr 13, s. 8-10.
 • Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18.
 • Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15.
 • Nieletnie matki - niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 8-12.
 • Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 20-21.
 • O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38.
 • Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 40-41.
 • Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3,
  s. 44-47.
 • Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 47-48.
 • Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50.
 • Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska // Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7.
 • Profilaktyka ryzykownych zachowań dorastającej młodzieży : modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań / Ewelina Flatow // Lider. - 2010, nr 5, s. 25-28.
 • Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 62-64.
 • Rodzice w roli współrealizatorów szkolnego programu profilaktyki wczesnego rodzicielstwa / Krzysztof Wąż // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 233-255.
 • Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 23-28.
 • Ryzykowne zachowania seksualne adolencentów / Nina Anna Niedźwiecka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 38-42.
 • Spór o instynkt macierzyński / Marta Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 13-16.
 • Szkolny „Bejbi blues” / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 5, s. 4.
 • Wakacyjne (nie)przyjemności / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 22, s. 12.
 • Wsparcie przede wszystkim / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 11.
 • Wybór zawodu i stosunek do pracy małżeństw młodocianych - komunikat z badań / Urszula Kempińska // Wychowanie na co Dzień. - 2012,
  nr 3, s. 24-28.
 • Wystarczająco dobra matka / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 36-38.
 • Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułaniecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21.
 • Za młodzi na seks / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 20, s. 8.
 • Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt / Aldona Knapik // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 21.