Domy pomocy społecznej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1998-2018

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. 40236
 • Dom pomocy społecznej. W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel ; aut. Sylwia Badora et al.] ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 562-575. 37851
 • Domy pomocy społecznej / Adam A. Zych. W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : Żak, 1999. - S. 61-62. 35016
 • Domy pomocy społecznej w procesie przemian / Tadeusz Kamiński. W: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. – S. 285-300. 39296
 • Domy pomocy społecznej. W: Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego , cop. 2005. - S. 157-167. 37700
 • Formy aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Domu Pomocy Społecznej im. bł. Jana Pawła II w Krasnymstawie / Aneta Mróz. W: Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. [141]-144. 41676
 • Poczucie koherencji a zadowolenie z życia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Sitarczyk. W : Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. – S. 289-300. 38514
 • Poczucie osamotnienia podopiecznych domu pomocy społecznej / Alicja Kurcz. W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 479-492. 36813
 • Pomoc instytucjonalna na rzecz osób niepełnosprawnych – domy pomocy społecznej. W: Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Zofia Kawczyńska-Butrym. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1998. - S. 119-133. 35139
 • Praca socjalna w domu pomocy społecznej dla osób starych / Andrzej Mielczarek. W: Profesjonalna praca socjalna : nowy paradygmat czy niedokończone zadanie? / red. nauk. Krzysztof Piątek, Katarzyna Szymańska-Zybertowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - S. 287-307. 40623
 • Specyficzny charakter rodzinnego domu pomocy społecznej / Dominik Chechelski. W: Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz-Poziemskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. - S. 161174. 42028
 • Stosowanie indywidualnych planów wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne / Beata Zarzycka, Marta Wiechetek, Michał Wiechetek. W : Starzenie się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. – S. 313-324. 38514
 • Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej : przewodnik metodyczny / Lucyna Kozaczuk. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 1999. 35130
 • Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej. W: Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002. – S. 151-176. 36850

Artykuły z czasopism:

 • Dom pomocy społecznej - wolny wybór czy konieczność? / Teresa Zbyrad // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 42-55.
 • Domy burzliwej starości / Martyna Bunda // Polityka. - 2011, nr 25, s. 102-104.
 • Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. - R. 2009, nr 7, s. 17-21.
 • Dziadkowie ze skierowania / Ryszarda Socha // Polityka. - 2008, nr 19, s. 115-117.
 • Działania pozorne w ośrodkach pomocy społecznej - przyczyny i skutki / Dobroniega Trwakowska // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 3-25.
 • Lekarstwo na starość / Agnieszka Sowa // Polityka. - 2011, nr 44, s. 32-35.
 • Nowi starzy / Martyna Bunda // Polityka. - 2008, nr 7, s. 80-83.
 • O jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej / Jurek Łukasz // Polityka Społeczna. - 2011, nr 3, s. 23-27.
 • O sieroctwie społecznym wychowanków DPS / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo –Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 43-48.
 • O zadaniach domu pomocy społecznej raz jeszcze / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 63-74.
 • Opieka nad osobami starszymi : historia i współczesność / Aneta Jesionek-Khadka, Mieczysław Sędzicki // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 75-94.
 • Prawne aspekty funkcjonowania domów pomocy społecznej / Grzegorz Skórka. // Praca Socjalna. - 2008, nr 4, s. 63-92.
 • Spojrzenie praktyka na terapię w domach pomocy społecznej / Mariusz Kuskowski // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 35-46.
 • Uzależnienie od alkoholu ludzi starszych w domu pomocy społecznej / Andrzej Mielczarek // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 10/11, s. 29-32