Dopalacze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2007-2015

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dopalacze / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, cop. 2010.
 • Napoje energetyzujące i inne „dopalacze” // [W:] Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina ; Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2009. - S.446-448.
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : Dąbrowa Górnicza : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012. - Wyd. 2 poszerz. i uzup.
 • Współczesne „dopalacze” - zjawisko i zagrożenia / Jarosław Korczak // [W:] Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2009. - S. 267-326.

Artykuły z czasopism:

 • Dopalacze - charakterystyka problemu w ujęciu społeczno-prawnym / Magdalena Korzycka-Stelmach // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 22-27.
 • Dopalacze - krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2010, nr 11, s. 1-3.
 • "Dopalacze" - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 2, s. 26-27.
 • Dopalacze- nowe wyzwanie socjopedagogiczne / Anna Karłyk-Ćwik // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. 27-33.
 • Dopalacze - pokusa i ryzyko : wiele pytań / Michał Józef Kawecki // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 82.
 • Dopalacze - przejściowa moda czy realne zagrożenie ? / Michał Kidawa // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 1-5.
 • Dopalacze / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 6-9.
 • Dopalacze / Bogusława Bukowska, Michał Kidawa, Dawid Chojecki // Remedium. - 2009, nr 5, s. 30-31.
 • "Dopalacze" czyli nowe substancje psychoaktywne: skala zjawiska i przeciwdziałanie. Cz. 1 / Piotr Jabłoński, Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 2, s. 11-16.
 • "Dopalacze" czyli nowe substancje psychoaktywne: skala zjawiska i przeciwdziałanie. Cz. 2 / Piotr Jabłoński, Artur Malczewski // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 3, s. 22-29.
 • Dopalacze jak czkawka / Roman Pomianowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 5-16.
 • "Dopalacze", marihuana, haszysz w populacji generalnej : wyniki badań / Artur Malczewski. - Remedium. - 2011, nr 3, s. 30-3.
 • "Dopalacze" w Internecie - marketing w służbie sprzedaży "środków zastępczych" w sieci / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 22-27.
 • Dopalacze mogą cię wypalić - poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania 2010, nr 3, s. 22-25.
 • Dopalacze w mediach / Tomasz Zakrzewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 22-25.
 • Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2010, nr 6, s. 20-34.
 • Nowe substancje psychoaktywne - wiedza i doświadczenia polskiej młodzieży / Agnieszka Pisarska [et. al.] // Alkoholizm i Narkomania. - 2013, nr 3, s. 275-294.
 • O narkotykach i dopalaczach / AS // Rewizje Tomaszowskie. - 2014, nr 11, s. 7.
 • Polska młodzież a marihuana i "dopalacze" / Artur Malczewski // Remedium. - 2011, nr 6, s. 26-27.
 • Substancje energizujące - "dopalacze" / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii: biuletyn. - 2007, nr 4. s. 59-64.
 • Używanie "dopalaczy" : sytuacja w Polsce na tle zmian zachodzących w krajach Unii Europejskiej / Tomasz Białas, Jacek R. Łuczak. - Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2014, nr 3, s. 30-32.
 • Wychowywani do dopalaczy. Analiza wybranych czynników sprzyjających poszukiwaniu przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 32-34.