Maria Skłodowska-Curie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1953-2011

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI

 • Autobiografia / Maria Skłodowska-Curie. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
 • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego / Karina Kubiak-Ossowska, Dawid Basak, Marek Szablewski // Biologia w Szkole. - 2010, nr 5, s. 16-31.
 • Maria Curie / Ewa Curie. - Wyd. 13. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
 • Maria Skłodowska-Curie / Helena Bobińska. - Wyd. 10. - Warszawa : Czytelnik, 1970.
 • Maria Skłodowska-Curie / Józef Hurwic. - Warszawa : Wydawnictwo „Polonia”, 1967.
 • Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1986.
 • Maria Skłodowska-Curie / Witold Wacławek, Maria Wacławek // Chemia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 27-34.
 • Maria Skłodowska-Curie : wkład w rozwój nauki / Witold Wacławek, Maria Wacławek // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-23.
 • Piotr Curie / Maria Skłodowska-Curie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953.
 • Skłodowska-Curie Maria / Andrzej Kajetan Wróblewski // W: Wielka encyklopedia PWN. [T.] 25 / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 156.
 • Turystyka i sport w życiu Marii Skłodowskiej-Curie // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1-2, s. 4-10.
 • Wątki edukacyjne w życiu i działalności Marii Skłodowskiej-Curie / Jan Piskurewicz // W: Historia, społeczeństwo, wychowanie / [pod red. Kaliny Bartnickiej]. - Pułtusk ; Warszawa: Wyższa Szkoła Humanistyczna ; Polska Akademia Nauk, 2004. - S. 455-468.
 • Wiekowy jubileusz / Hanna Kołodziejczyk // Chemia w Szkole. - 1998, nr 1, s. 5-9.

MATERIAŁY METODYCZNE

 • Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 34-40.
 • Francuski łącznik : (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie) / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7-8, s. 5-6.
 • Kobiety niezwykłe : (scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) / Renata Wojtal // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 27-29.
 • Konkurs o Marii Skłodowskiej-Curie i jej dokonaniach : konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjum / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 29-30.
 • Maria Skłodowska-Curie : (inscenizacja) / Adela Drozd-Starklowa // Wychowawca. - 1995, nr 7-8, s. 19-21.
 • Maria Skłodowska-Curie – życie i dorobek naukowy : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33.
 • Polska noblistka : projekt szkolnego apelu poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie w 125 rocznicę urodzin / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 11/12, s. 38-41.