Rodzice – sojusznikami szkoły. O współpracy rodziny i szkoły

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: (lata 1995-2005)

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILII W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • DZIERZGOWSKA, Irena. Rodzice w szkole. Wyd. 3.Warszawa: Wydawnictwa CODN, 2000. ISBN 83-85910-99-9.
 • JANKE, Andrzej. Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji. Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im.Kazimierza Wielkiego, 2002. ISBN 83-7096-462-1.
 • KARPIŃSKA, Anna (red.). Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie. Białystok: Trans Humana, 2003. ISBN 83-89190-16-8.
 • KROPIWNICKI, Jan (red.). Ku partnerstwu : szkoła – rodzice. Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 1999. ISBN 83-85814-69-8.
 • KROPIWNICKI, Jan (red.). Szkoła : edukacja – dialog – partnerstwo. Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 1998. ISBN 83-85814-38-8.
 • ŁOBOCKI, Mieczysław. ABC wychowania. Wyd. 2. Lublin: Wydaw. UMCS, 1999. ISBN 83-227-1364-9.
 • MASZKE, Albert. Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli.[W:] KARPIŃSKA, Anna (red.).Kreatorzy edukacyjnego dialogu. Białystok: Trans Humana, 2002. ISBN 83-86696-95-8.
 • MENDEL, Maria. Rodzice i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci ? Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1998. ISBN 83-7174-046-8.
 • MENDEL, Maria (red.). Animacja współpracy środowiskowej. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2004. ISBN 83-7322-856-X.
 • NOWOSAD, Inetta. Współpraca nauczycieli i rodziców jako pożądana interakcja w codziennej rzeczywistości szkolnej. [W:] RADZIEWICZ-WINNICKI, Andrzej (red.). Edukacja a życie codzienne. T.2. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002. ISBN 83-226-1193-5.
 • PARIS, Scott , AYRES, Linda. Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem. Warszawa: WSiP, 1997. ISBN 83-02-06455-6.
 • PAWLAK, Bożena. Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych ? Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. ISBN 83-7271-221-2.
 • PIWOWARSKI, Rafał (red.). Dziecko – nauczyciel – rodzice : konteksty edukacyjne. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. ISBN 83-87925-61-6.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • BIEROWSKA, Danuta. Rola nauczyciela w pedagogizacji rodziców. Życie Szkoły, 2002, nr 3, s. 143-149.
 • BŁASZCZYK, Klaudia. Między partycypacją a akomodacją : rodzice kreatorami funkcji i zadań szkoły. Wychowanie na Co Dzień, 2002, nr 4-5,
  s. 24-26.
 • BOBER, Ewa. Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać. Nowa Szkoła, 2002, nr 10, s. 20-23.
 • BORAWSKA, Irena. Formy spotkań z rodzicami. Edukacja i Dialog, 1998, nr 10, s. 33-35.
 • BRZANA, Mirosław. Rodzice – sojusznicy czy kula u nogi. Edukacja i Dialog, 1996, nr 8, s. 47-51.
 • CHABER-DĄDELA, Anna. Jak nawiązać i rozwijać współpracę z rodzicami ? Nowa Szkoła, 2001, nr 3, s. 26-29.
 • DĄBROWSKA, Iwona. Bliżej szkoły : program współpracy wychowawczo-edukacyjnej z rodzicami. Wszystko dla Szkoły, 2001, nr 9, s. 22-23.
 • DOLIŃSKI, Artur. Współpraca rodziców i nauczycieli w perspektywie badawczej. Ruch Pedagogiczny, 2002, nr 5-6, s. 51-64.
 • FRANKIEWICZ, Agnieszka. Rodzic – nauczyciel : trudne spotkania. Opieka-Wychowanie-Terapia, 2001, nr 1, s. 48-49.
 • HALICKA, Jolanta. Podlaska Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Opieka-Wychowanie-Terapia, 2000, nr 4, s. 42-45.J
 • JABŁOŃSKA-FARYNA, Halina, BIELEJEC-OMIETAŃSKA, Urszula. Spotkanie z rodzicami : scenariusz. Nowe w Szkole, 2003, nr 9, s. IV.
 • JANKISZ, Danuta, JANKISZ, Juliusz. “List do rodziców” : scenariusz spotkania z rodzicami. Wychowawca, 2001, nr 9, s. 22.
 • JAŚKOWIAK, Ewa. Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu. Wychowanie na Co Dzień, 2000, nr 12 (wkładka).
 • KARASIŃSKI, Wiesław. Dni Otwarte Gimnazjum w Wierzawicach. Dyrektor Szkoły, 2003, nr 7-8, s. 11.
 • KAWULA, Stanisław. Integracja i syntonia w relacjach rodziny i szkoły. Problemy Rodziny, 1995, nr 4, s. 39-43
 • KONOPKA, Ewa. Polubić spotkania z rodzicami : scenariusze spotkań z rodzicami w klasie I. Nowe w Szkole, 2002, nr 9, s. I-III.
 • KOSZTYŁA, Bernadeta. Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami. Wychowanie na Co Dzień, 2002, nr 7-8, s. 11-13.
 • KOWALCZYK-SZYMAŃSKA, Mirosława. Udział rodziców w zreformowanej edukacji. Wychowanie na Co Dzień, 2002, nr 9, s. 5-7.
 • KOZŁOWSKA, Ewa. Nauczyciel – rodzice. Nowe w Szkole, 2002, nr 7-8, s. 46-47.
 • KRASOWSKA, Anna. Rywalizacja czy partnerstwo. Dyrektor Szkoły, 1999, nr 12, s. 20-22.
 • KRAWCZUK, Krystyna. Rodzice i szkoła – razem : (program autorski). Nowa Szkoła, 2001, nr 8, s. 31-33.
 • KRET, Lidia, PUSZCZEWICZ, Krystyna. Współpraca z rodzicami. Życie Szkoły, 2001, nr 4, s. 238-239.
 • KUŚMIERZ, Wiesława. Współdziałanie nauczycieli z rodzicami w realizacji nowych zadań szkoły. Życie Szkoły, 2001, nr 3, s. 142-144.
 • LEWCZUK, Jadwiga. Partnerstwo z rodzicami. Dyrektor Szkoły, 2002, nr 11, s. 9-10.
 • LIS, Stanisław. Przyczyny niepowodzeń wychowawczych : (o tym można porozmawiać z rodzicami). Życie Szkoły, 2003, nr 2, s. 84-86.
 • MAKSYMOWSKA, Ewa, WERWICKA, Monika. Rodzice w szkole : stan obecny i perspektywy zmian. Dyrektor Szkoły, 1999, nr 12, s. 17-19.
 • MENDEL, Maria. Kompetencje edukacyjne rodziców. Edukacja i Dialog, 1998, nr 10, s. 5-9.
 • MENDEL, Maria. Szkoła otwarta dla rodziców. Edukacja i Dialog, 1997, nr 7, s. 47-55.
 • NALASKOWSKI, Aleksander. Rodzice - szkoła, utopia współpracy ? Wychowawca, 2001, nr 9, s. 5-6.
 • NOWAKOWSKA, Ewa. Rodzice idą do szkoły. Polityka, 2002, nr 41, s. 3-6,8.
 • PIETRUSIŃSKA, Elżbieta. Współpraca z rodzicami. Wychowawca, 2003, nr 11, s. 20.
 • ROKICKA, Małgorzata. Włączanie rodziców w realizację zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Życie Szkoły, 2002, nr 7,
  s. 433-436.
 • RYLKE, Hanna. Współpraca – pierwsze kroki. Remedium, 2000, nr 1, s. 10-13.
 • SARNOWSKA, Magdalena. Horror wywiadówek. Nowe w Szkole, 2001-2002, nr 3, s. 26-27.
 • STARZYŃSKI, Wojciech. Program “Rodzice w Szkole”. Nowa Szkoła, 1999, nr 9, s. 8-10.
 • STUCKI, Edmund. Pomóżmy sobie nawzajem w wychowaniu dzieci : o współpracy nauczyciela i rodziców w wychowaniu. Wszystko dla Szkoły, 2001, nr 5, s. 21-22.
 • TALIK, Maria. Zasady współpracy z rodzicami. Dyrektor Szkoły, 2005, nr 1, s. 15-17.
 • WARZECHA, Iwona, SKOMOROWSKA, Barbara. “Rodzice w szkole” : scenariusze spotkań z rodzicami. Wychowawca, 2001, nr 9, s. 20-21.
 • WINIARSKI, Mikołaj. Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców. Nowa Szkoła, 2002, nr 10, s. 4-8.
 • WINIARSKI, Mikołaj. Stare i nowe w relacjach szkoła – rodzina. Nowa Szkoła, 1999, nr 2, s. 17-20.