Dyskalkulia – zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2013

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego / Barbara Kalinowska-Witek. W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. - S. 13-26. 41528
 • Dysleksja a dyskalkulia. W: Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 36-40. 39248
 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. 807 „D”
 • Kłopoty z matematyką: dyskalkulia. W: Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. - S. 69-83. 38757
 • Praca nad kłopotami z matematyką : akalkulia i dyskalkulia. W: Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. - S. 266-316. 38757
 • Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 39121
 • Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. 39586
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki – dyskalkulia rozwojowa / Stanisław Mihilewicz W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / Stanisława Mihilewicz (red.). - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2005. - S. 81-93. 37755
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych W: Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. - S. 35-47. 38379
 • Specyficzne zaburzenia zdolności matematycznych W: Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2013. - S. 9-12. 42539
 • Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 39149
 • Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. 1801 (B)

Artykuły z czasopism:

 • Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 52-57.
 • Czy dziewięć jest większe od sześciu? / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 61-68.
 • Dyskalkulia - problem całego życia / Urszula Oszwa ; rozm. Karolina Olszewska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 54-55.
 • Dyskalkulia / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro //Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2004/2005, nr 4, s. 13-17.
 • Dyskalkulia / Urszula Oszwa // Remedium. - 2002, nr 2, s. 8-10.
 • Dyskalkulia a dojrzałość do uczenia się matematyki / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 12, s. 46-47.
 • Dyskalkulia nową chorobą cywilizacyjną? / Alicja Jaroń // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7-8, s. 70-71.
 • Dyskalkulia. Cz. 2 / Agnieszka Janiec // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 1, s. 46-48.
 • Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? : [zestawienie bibliograficzne w wyborze] / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 11.
 • Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 65-74.
 • Kłopoty w uczeniu się matematyki / Helena Lewicka // Matematyka. - 2004, nr 1, s. 17-19.
 • Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami / Urszula Wiercioch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 29-33.
 • Specyficzne problemy w uczeniu się matematyki : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 22-23.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-IV.
 • Trudności u dzieci w uczeniu się matematyki : w świetle prac Urszuli Oszwy / Teresa Wejner // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 1-2, Wkładka Metodyczna nr 1-2, s. XIXII