Autorytet nauczyciela

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2016LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM


Wydawnictwa zwarte:

 •  Autorytet : czy potrzebny w procesie edukacji? : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Olubińskiego. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2012. 41553
 • Autorytet nauczyciela / Iwona Jazukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999. 35901
 • Autorytet nauczyciela / Joanna Łukasiewicz-Wieleba. W: Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Warszawa : w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych, 2014. - S. 119-141. 42576
 • Autorytet nauczyciela szkolnych przedmiotów artystycznych / Anna Pikała. W: Sztukmistrze XXI wieku : rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak ; [aut. Anna Boguszewska et al.]. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. 85-96. 41768
 • Autorytet nauczyciela w czasach przełomu / Magdalena Błędowska. W: Pedagogiczne drogowskazy / red. nauk. Barbara Juraś i Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000. - S.101-113. 35559
 • Autorytet nauczyciela w teorii i badaniach socjologicznych / Janina Kosmala. Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999. 1207(B)
 • Autorytet nauczyciela. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1 A-F / red. Nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 254-264. 36457
 • Autorytet prawdy : wychowanie dzieci i młodzieży / pod red. Marii Ryś. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2006. 38837
 • Czynniki kształtujące autorytet nauczyciela. W: Stałość czy zmienność autorytetów : pedagogiczno społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie / Iwona Wagner. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. -S. 67-72. 37826 10. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela / red. nauk. Joanna M. Michalak. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. 40330
 • Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004]. 35084, 37408
 • Kryzys szkoły : co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? / Jesper Juul ; współpraca Knut Krüger ; [tł. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2014. 42017
 • O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. 39713
 • O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym / Katarzyna Olbrycht. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007. 39457
 • Posłuszeństwo wobec autorytetu / Stanley Milgram ; przekł. Małgorzata Hołda. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. 39127
 • Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2014. 41714
 • Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie / red. nauk. Sylwester Bębas, Elżbieta Kielska. - Radom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2014. 41717
 • Uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra / red. Kazimierz Denek [et al.]. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. 41308
 • Uwarunkowania autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Dominika Machnio. W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - S. 300312. 42075

Artykuły z czasopism:

 • Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 52-60.
 • Autorytet - druga strona medalu / Leszek Mellibruda // Remedium. - 1998, nr 5, s. 5-7.
 • Autorytet nauczyciela - możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Jacukiewicz // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 34-35.
 • Autorytet nauczyciela / Mariola Wojewoda // Wychowawca. - 2003, nr 5 , s. 10-11.
 • Autorytet nauczyciela / Teresa Olearczyk // Wychowawca. - 2012, nr 10 , s. 10-13.
 • Autorytet – od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler // Lider. - 2006, nr 10, s. 29-30.
 • Autorytet – surowość w granicach taktu /Magdalena Błędowska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 3-5.
 • Autorytet – wola, czy rola? / Mira Prajsner // Remedium. - 1998, nr 5, s. 1.
 • Autorytet a tożsamość / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 13-15 (wkładka).
 • Autorytet i rozsądek / Leszek Wójcik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 25.
 • Autorytet i wychowanie / Friedrich W. Kron // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 14-18.
 • Autorytet jako nakaz i autorytet jako wezwanie : proces wychowania według Henri Bergsona / Piotr Kostyło // Forum Oświatowe. - 2006, nr 2, s. 47-71.
 • Autorytet Jana Pawła II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7.
 • Autorytet jest zawsze relacją / Maria Dudzikowa ; rozm. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 3-11.
 • Autorytet kwestionowany czy poszukiwany? / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. - 1999, nr 2, s. 8-10.
 • Autorytet nauczyciela - trudne wyzwanie współczesnej szkoły / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 38-40.
 • Autorytet nauczyciela : kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42-46.
 • Autorytet nauczyciela / Ewa Misterska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 35-40.
 • Autorytet nauczyciela / Jadwiga Ożóg // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 11-13.
 • Autorytet nauczyciela i Rady Pedagogicznej koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania szkoły / Zygmunt Wediuk // Nowa Szkoła. -1989, nr 9, s. 532-535.
 • Autorytet nauczyciela szkoły średniej oraz niektóre jego uwarunkowania / Tadeusz Marzec // Ruch Pedagogiczny. - 1984, nr 1, s. 35-46.
 • Autorytet nauczyciela w opinii uczniów /Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 8, s. 3-11.
 • Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów / Patrycja Kaszubska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 55-58.
 • Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 24-26.
 • Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16-17.
 • Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III / Maria Łukawska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 31-38.
 • Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole – wyniki badania socjologicznego prezentowane podczas konferencji wojewódzkiej w Sali Sejmu Śląskiego 9 października 2002 r. / Bożena Harasimowicz // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 19-20.
 • Autorytet nauczyciela-wychowawcy / Mieczysław Lejman // Ruch Pedagogiczny. - 1984, nr 1, s. 15-24.
 • Autorytet rodzicielski / Iwona Grochulska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 20-21.
 • Autorytet rozumiany jako kompetencje / Joanna Michalak // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 11-13.
 • Autorytet w czasach technologii / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 13-14.
 • Autorytet w edukacji i wychowaniu : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 18-19.
 • Autorytet w pracy nauczyciela / Ewa Kozak // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 12-13.
 • Autorytet w procesie wychowania / Sylwia Trojniel // Lider. - 2006, nr 11, s. 18-20.
 • Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 8-10.
 • Autorytet w wychowaniu / Mieczysław Łobocki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 5-9.
 • Autorytet wyzwalający- najlepszy / Romana Kruk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 5659
 • Brońmy autorytetu nauczyciela / Grażyna Sidorowicz // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 6-7.
 • Cechy dobrego nauczyciela biologii : kompetencje czy/i autorytet? / Wiesław Stawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 2, s. 35-43.
 • Chaos w klasie / Zbigniew Barciński //Katecheta. - 2009, nr 9, s. 20-28.
 • Charyzmatyczny przywódca / Stefan Witek // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 9, s. dod. Kierowanie Szkołą, s. 4-5.
 • Co my wiemy o autorytecie? / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 5, s. 66-67.
 • Czy jestem za młoda? / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 153-156.
 • Czy mity o nauczycielu mogą być zagrożeniem dla jego wizerunku? / Beata Pituła // Chowanna. - 2000, nr 2, s. 81-89.
 • Destrukcja autorytetu / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 1998, nr 5, s. 8-9.
 • Dwa autorytety / Marcin J. Sochacki // Remedium. - 2006, nr 1, s. 1-3.
 • Forma autorytetu / Mieczysław Wilkowski // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 33, s. 7-10.
 • Funkcje nauczyciela w społeczeństwie wiedzy / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004 nr 12, s. 4-9.
 • Jak cię widzą tak cię piszą: czyli wizerunek dzisiejszego nauczyciela / Małgorzata Stopa // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 2, s. 12-14.
 • Jak się tworzy autorytet? / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 68.
 • Jak wprowadzać dyscyplinę w szkole? / Janusz Goraj // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 2829.
 • Katechetyka nauczyciela / Anna Wileczek //Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 104-108. Kształcenie oparte na autorytecie / Jadwiga Wasiukiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 22-24.
 • Mapa myśli : nauczyciel - autorytet / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 15-17. 55. Mądrość ani strach buduje autorytet / Stanisław Mika // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 59-56.
 • Nauczyciel w oczach dziecka / Agnieszka Kaczor // Wychowawca. - 2012, nr 10, s. 14-15.
 • Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Łucja Rokita // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5859. 58. Nauczyciel w oczach swoich wychowanków (analiza ankiety przeprowadzonej w roku szkolnym 1993/94) /Maria Anders, Maria Piotrowicz // Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 1113.
 • Nauczyciel z charakterem / Iwona Majewska-Opiełka ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 6-13.
 • Nauczyciela portret własny : rzecz o autorytecie / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 24-26.
 • Niedostatek wartości społecznych / Edmund Juśko // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 15-19. 62. Nieszczęsny los autorytetu / Dorota Wiśniewska // Wychowawca. - 2000, nr 1, s. 10-11.
 • O autorytecie / Elżbieta Woźniak, Krzysztof Kwiatkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1989, nr 9/10, s. 346-347.
 • O autorytecie / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 34-36.
 • O autorytecie bez patosu / Stefania Auguściak // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 25, s. 32-33. 66. O autorytecie nauczyciela / Wincenty Okoń // Życie Szkoły. - 1971, nr 1, s. 5-7.
 • O autorytetach / oprac. MAG // Remedium. - 2010, nr 4, s. 20.
 • O duszy nauczycielstwa polskiego” - z perspektywy początku XXI wieku / Alicja SiemakTylikowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 3, s. 65-79
 • O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 911. 70. O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 47-56.
 • O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji / Anna Blecharczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 21-23.
 • Oblicza autorytetu – mistrzowie, guru, przewodnicy…/ Mira Prajsner / Remedium. -1998, nr 5, s. 2-4.
 • Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu) / Alicja Żywczok // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 29-41.
 • Osobisty przykład a budowanie autorytetu wychowawcy / Tomasz Kaczorowski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 41-43.
 • Personalistyczny wymiar autorytetu / Anna Jóźwik // Katecheta. - 2008, nr 1, s. 63-69.
 • Podmiotowy aspekt autorytetu nauczyciela / Bożena Marcińczyk // Nowa Szkoła 1989, nr 5, s. 285-287.
 • Pomagać w rozwoju / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 8-9.
 • Poszanowanie godności człowieka - „klucz” pedagogicznego autorytetu / Alicja Żywczok // Chowanna. -2006, t. 1, s. 70-84.
 • Prawo bez autorytetu / Andrzej Barandynowicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 34-36.
 • Prestiż zawodowy nauczyciela / Joanna Woźniak // Polonistyka.- 2007, nr 10, s. 44-48.
 • Przepis na autorytet / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 48-55.
 • Przezwiska nauczycieli a ich autorytet / Marek Śnieżyński // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr ½, s. 38-47.
 • Relacja „nauczyciel-uczeń” - w poszukiwaniu straconego autorytetu… / Ilona Podleśna // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. 21-24.
 • Respektowane są normy społeczne / Piotr Sztompka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 1720. 85. Rozmowa o autorytetach / Marcin J. Sochacki // Remadium. - 2000, nr 7/8, s. VIII-IX.
 • Rozważania o autorytecie / Bożena Kuc // Nowe w Szkole. - 2001/2002, nr 1, s. 20-21.
 • Testowanie autorytetu / Anna Lissewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 107-117.
 • W poszukiwaniu autorytetu... : głos w dyskusji / Marta i Dariusz Chrabąszczowie // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 38-39.
 • W poszukiwaniu wzorca wychowania / Alina Biała // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 50-53.
 • Wartości moralne – podstawą do autorytetu / Małgorzata Kosiorek // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 6-10.
 • Wiedza i autorytet nauczyciela / Tadeusz Peter // Szkoła Zawodowa. - 1982, nr 1, s. 2-4.
 • Wizerunek nauczyciela w opinii uczniów / Anna Czepiec-Mączka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 21-23.
 • Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu / Dariusz Sarzała // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 4-7.
 • Wychowanie poprzez autorytety : program innowacji wychowawczej dla klas I-III / Elżbieta Jaworska-Sęk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 4-6.
 • Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 2531. 96. Wyzwania autorytetu, czyli postscriptum nieobecności jednego przypadku / Wiesław Andrukowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 1, s. 61-76.
 • Wzory osobowe licealistów / Joanna Arabczyk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 38-47.
 • Zachwaszczone dzieciństwo / Jolanta Biała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 34-37.
 • Zasłużyć na autorytet / Joanna Strzelczyk // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16.
 • Złowroga moc autorytetu / Cezary W. Domański // Charaktery. - 2007, nr 12, s. 38-40.