Anna Jenke – nauczyciel, wychowawca, bibliotekarz

Wyboru dokonał(a ) Marta Sawicka-Łaba 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

  • Lipian Bernadeta: Chcę być bohaterką... Niebo wielkie, piękne moje....Jarosław: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1997.
  • Lipian Bernadeta: Nauczyciel prawdy, odwagi, miłości: o Annie Jenke. Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 1996.
  • Lipian Bernadeta: Pedagog z charakterem: rzecz o Annie Jenke: dokument historyczno-wychowawczy. Rzeszów: Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, 2006.
  • Lipian Bernadeta: Żyję na chwałę Boga po nic więcej: z Anną Jenke rozmowy niedokończone. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1997.
  • O Annie Jenke i jej programie wychowawczym: wychowywać z miłości i poczucia odpowiedzialności / red. Bernadeta Lipian. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006.

Wydawnictwa ciągłe:

  • Dobroć i miłość: Anna Jenke (1921-1976) / oprac. Sylwia Palka // Wychowawca. – 2007, nr 6, s. 10-11.
  • Kapica Zdzisława: XXVIII Wieczór Prowincjonalny: Anna Jenke – „Słoneczna Skała” naszych czasów // Rewizje Tomaszowskie. – 2007, nr 10, s. 7.
  • Przeszłość – przyszłości (Anna Jenke) // Wychowawca. – 1999, nr 4, s. 36.
  • Szczepanik Helena: Anna Jenke (1921-1976) // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. – 1977, nr 12, s. 187-190.