Juliusz Słowacki. Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1959-2009

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI

 • Dramat i romantyczne „Ja”: studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu / Agnieszka Ziołowicz. - Kraków : „UNIVERSITAS”, 2002. - S. 211-263: Słowackiego dramaty „Ja”.
 • Ja – chór : o roli chóru w mistycznej dramaturgii Juliusza Słowackiego / Agnieszka Ziołowicz // Pamiętnik Literacki. - 1997, R. 88, z. 4, s. 23-35.
 • Juliusz Słowacki / Maria Dernałowicz. - Warszawa : „Interpress”, 1981.
 • Juliusz Słowacki / Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973.
 • Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 • Juliusz Słowacki / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
 • Juliusz Słowacki pyta o godzinę / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Warszawa : „Czytelnik”, 1982.
 • Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego / opracował Eugeniusz Sawrymowicz ; przy współpracy Stanisława makowskiego i Zbigniewa Sudolskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.
 • Kombatanci i podróżnicy / Artur Międzyrzecki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1960.
 • Podróż Słowackiego na Wschód / Ryszard Przybylski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.
 • Portret Słowackiego / Paweł Hertz. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
 • Słowacki – poeta Warszawy / Stanisław Świrko. - Warszawa : „Wspólna Sprawa” Wydawnictwa Oświatowe, 1961.
 • Słowacki : romans życia / opracował Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
 • Słowacki Juliusz / Iwona Węgrzyn // W: Encyklopedia literatury polskiej / pod red. Elżbiety Zarych. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005. - S. 658 - 660.
 • Śladami Słowackiego / Marek Troszyński // Wiedza i Życie. - 1999, nr 11, s. 58-61.
 • W kręgu bliskich poety : listy rodziny Słowackiego / opracowali Stanisław Makowski i Zbigniew Sudolski ; pod red. Eugeniusza Sawrymowicza. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
 • W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały / Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

UTWORY JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 • Anhelli / Juliusz Słowacki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1987.
 • Balladyna / Juliusz Słowacki ; opracował Eugeniusz Sawrymowicz. - Wyd. 9. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 • Balladyna / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
 • Beniowski / Juliusz Słowacki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 • Dramaty : (wybór). T. 1-2 / Juliusz Słowacki ; [wybór utworów wg wydania „Dzieł” pod red. Juliana Krzyżanowskiego z 1959 r.] - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
 • Dzieła wybrane. T. 1-3 / Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
 • Dzieła wybrane. T. 1-6 / Juliusz Słowacki ; red. Julian Krzyżanowski. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
 • Fantazy / Juliusz Słowacki ; opracował Mieczysław Inglot. - Wyd 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 • Kordian / Juliusz Słowacki ; opracował Mieczysław Inglot. - Wyd 7. - Wrocław ; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
 • Krąg pism mistycznych / Juliusz Słowacki ; opracowała Alina Kowalczykowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
 • Liryki / Juliusz Słowacki ; wybór i opracowanie Mariana Bizana i Pawła Hertza. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
 • Listy do matki / Juliusz Słowacki ; opracowała Zofia Krzyżanowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
 • W Szwajcarii / Juliusz Słowacki. - Warszawa : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1986.
 • Wiersze i poematy : (wybór). T. 1-2 / Juliusz Słowacki ; [wybór utworów wg wydania „Dzieł” pod red. Juliana Krzyżanowskiego z 1959 r.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.

OPRACOWANIA METODYCZNE

 • „Balladyna” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981.
 • „Beniowski” Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.
 • Czy znasz „Balladynę”? : konkurs dla klasy VI szkoły podstawowej i I gimnazjum / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 22.
 • Czy znasz życie i twórczość Juliusza Słowackiego? : konkurs czytelniczy w szkole ponadpodstawowej / Elżbieta Gajda // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 3-6.
 • Dwa przykłady liryki wyznania : „Chmury” Juliusza Słowackiego i „Elegia” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Joanna Chałońska // W: Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 2, Propozycje analiz i interpretacji porównawczej wybranych utworów poetyckich / pod red. Stanisława Żaka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. - S. 29-42.
 • Juliusz Słowacki „Kordian” / opracował Tadeusz Olszewski. - Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1990.
 • Kiedy stracicie nadzieję, słuchajcie wieszczów...” : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Juliuszowi Słowackiemu (4 IX 1809 – 3 IV 1849) : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 23-25.
 • Kobieta ambitna czy zbrodniarka : plan metodyczny lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum / Anna Chody // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 5. [„Balladyna”].
 • „Kordian” Juliusza Słowackiego / Paweł Felis, Joanna Zajkowska // Cogito. - 2001, nr 19, s. 50-54.
 • Listy Juliusza Słowackiego do matki / Małgorzata Tarapata // Język Polski w Szkole Średniej. - 1994/1995, z. 1, s. 56-62.
 • Matka i Polska : życie i poezja Juliusza Słowackiego : (montaż literacko-muzyczny) / Maria Andres // Wychowawca. - 1999, nr 7-8, s. 74-75.
 • Męskie sympatie i antypatie Juliusza Słowackiego / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 13-43.
 • Najważniejsze utwory poetyckie Juliusza Słowackiego // Cogito. - 2003, nr 19, s. 94-97. [„Rozłączenie” ; „Grób Agamemnona” ;
  „Testament mój” ; „Hymn”].
 • Patriotyzm : tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 10-21.
 • Problematyka teatralna „Balladyny” Juliusza Słowackiego / Katarzyna Bartos // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s. 17-25.
 • Przyjęcie urodzinowe u Jula Słowackiego : konspekt zajęć z okazji 200. rocznicy urodzin poety / Agnieszka Mucha // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 19-20.
 • „Rozłączeni, a jedno o drugim pamięta...” : Juliusz Słowacki „List do matki” : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy VI / Anna Stańczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 23.
 • „Rozłączenie” : wiersz / Joanna Zajkowska // Cogito. - 2007, nr 2, dod. Szkoła, s. 56-57.
 • Różne style i odmiany języka : (na przykładzie „Balladyny” Juliusza Słowackiego) /Agnieszka Bal // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 52-57.
 • Scenariusze wystaw / Celina Markowiak-Luty. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. - S. 38-45: Juliusz Słowacki.
 • Słowacki na maturze : pewniak - wiek XIX / Katarzyna Droga // Cogito. - 2007, nr 18, dod. Matura, s. 71-74.
 • Teatralne czytanie Słowackiego : na przykładzie „Kordiana” / Jan Fręś // Ojczyzna-Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 12-14.
 • Temat dziecięcy w wierszach sztambuchowych Juliusza Słowackiego / Bożena Olszewska // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 4, s. 95-99.
 • W Roku Juliusza Słowackiego – „Balladyna” jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 9-24.
 • Wielkim poetą był : konkurs literacki z okazji Roku Juliusza Słowackiego / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8,
  s. 21-22.
 • „Żyłem z wami...” : scenariusz uroczystości poświęconej 150. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego / Edward Wojtuściszyn // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 4-5.