Literatura dla nauczyciela bibliotekarza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (lata 2000-2007)

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

 • ANDRZEJEWSKA, Jadwiga. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodycznoprogramowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek. Warszawa.: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-48316-01-3.
 • BARAŃSKA, Krystyna. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN -87629-88-X.
 • BARTOSIEWICZ-FABIAŃSKA, Bożena [ i in.]. Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej.Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.
  ISBN 83-89316-14-5.
 • BEDNAREK, Józef . Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2006. ISBN 978-83-01-14833-1.
 • BORECKA, Irena. Biblioterapia: teoria i praktyka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-61-8.
 • BORECKA, Irena. Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Wałbrzych: Wydaw. Unus, 2002. ISBN83-916555-5-5.
 • BURSKA, Joanna (red.).Biblioteki publiczne w erze cyfrowej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-26-9.
 • BYSTROŃ, Jan Stanisław. Człowiek i książka. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89316-12-9.
 • CHRZAN, Ewa. PADZIŃSKI, Andrzej. Format MARC 21 rekordu zasobu. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-65-0.
 • DROŻDŻ, Andrzej. STACHYRA, Marek. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego.Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-80-4.
 • DRZEWIECKI , Marcin. Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-37-4.
 • DRZEWIECKI, Marcin. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły. Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN. 83-87629-67-7.
 • FIRLEJ- BUZON, Aneta. Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 83-87629-83-9.
 • GLIŃSKI, Wiesław. RYBIŃSKI, Henryk. Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów. Warszawa: Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-20-X.
 • GILL, Philip (oprac.). Działalność bibliotek publicznych : standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 87-629-86-3.
 • GRODECKA, Ewa. SOKOŁOWSKA , Anna. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe: Lublin Agencja Sukurs, 2000. ISBN 83-904529-3-6.
 • GRYGROWSKI, Dariusz . Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece.Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-71-5.
 • GRYGROWSKI, Dariusz. ZYBERT, Elżbieta Barbara (red.). Bibliologia, biblioteki i bibliotekarze. Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-8936-6.
 • IZDEBSKA, Jadwiga. SOSNOWSKI, Tomasz (red.). Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa. Białystok: Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2005. ISBN 83-89190-60.
 • IZDEBSKA, Jadwiga. SOSNOWSKI, Tomasz (red.). Telewizja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwanie dla edukacji medialnej. Białystok: Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2005. ISBN 83-89190-58-3 (t .1), 83-89190-60-5 (t. 2).
 • JABŁOŃSKI, Włodzimierz [i in.]. Komputer i Internet w pracy nauczyciela. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. ISBN 83-7322-648-6.
 • JANISZEWSKA, Kamila. Elektroniczne dostarczanie dokumentów: nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89316-04-8.
 • KAMIŃSKA, Joanna. Marketing wewnętrzny w bibliotece. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006. ISBN 83-226-1558-2.
 • KOŁODZIEJSKA, Jadwiga. Drukowany świat. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003. ISBN 83-89326-03-X.
 • KOMOROWSKI, Tadeusz. Prawo oświatowe w praktyce. Warszawa: Wydaw. „ eMPi2,”2000. ISBN 83-87665-57-6.
 • KOSĘTKA, Halina. PIETRZYK, Bożena (red.). W kregu biblioteki szkolnej : edukacja akademicka nauczycieli bibliotekarzy dla potrzeb zreformowanej szkoły. Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002. ISBN 83-7271-186-0.
 • KOWALSKA, Małgorzata. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa :Wydaw. SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-68-4.
 • ŁYSAKOWSKI, Adam. Katalog przedmiotowy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-93-6.
 • MARKOWIAK-LUTY, Celina. LUTY Monika Aleksandra. Poetki polskie : scenariusze wystaw. Warszawa:Wydaw. SBP , 2005.
  ISBN 83-89316-52-8.
 • MARKOWIAK-LUTY, Celina. Scenariusze wystaw. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-73-1.
 • NAŁĘCZ, Barbara. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego.Warszawa: Wydaw. SBP, 2001.ISBN 83-87629-68-5.
 • NOWEL, Ewa. Program Partner : scenariusze lekcji : procesy komunikacyjne. Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2002. ISBN 83-7173-021-7.
 • NOWICKI, Jan (red.). Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji „Rola bibliotek w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych”, która odbyła się w dn. 15-17 czerwca 2002 r. w Muszynie k .Krynicy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.
  ISBN 83-87629-88-X.
 • PADZIŃSKI, Andrzej. Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000.
  ISBN 83-87629-47-2.
 • PIELACHOWSKI, Józef. Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno - organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Poznań: Wydaw. „eMPi2”, 2000. ISBN 83-87665-62-2.
 • RADWAŃSKI, Aleksander. Jak komputeryzować bibliotekę. Warszawa:Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-40-5.
 • RATAJEWSKI, Jerzy. Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o bibliotece w różnych dawkach. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 83-87629-78-2.
 • SANETRA, Krystyna. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003.
  ISBN 83-89316-06-4.
 • SIDOR, Maria Wanda. Jakość usług bibliotecznych.Warszawa: Wydaw. SBP,2005. ISBN 83-89316-33-1.
 • SIEMIENIECKI, Bronisław (red.) : Manipulacja - media - edukacja : materiały V konferencji poświęconej problemom pedagogiki medialnej, która odbyła się w dn. 29-30 czerwca 2006 r. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2007. ISBN 978-83-74-41-579-8.
 • SOSIŃSKA- KALATA, Barbara. Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-87-1.
 • SOSIŃSKA-KALATA, Barbara (red.). PRZASTEK-SAMOKOWA, Maria. Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego.Warszawa: Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-47-1.
 • SOSIŃSKA-KALATA, Barbara UKD w środowisku komputerowym.Warszawa:Wydaw. SBP, 2004. ISBN 83-89316-27-7.
 • WOJCIECHOWSKI, Jacek. Bibliotekarstwo : kontynuacje i zmiany.Warszawa:Wydaw. UJ, 2001. ISBN 83-2333-1439-X.
 • WOJCIECHOWSKI, Jacek. Idee i rzeczywistość: bibliotekarstwo pragmatyczne. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-85-5.
 • WOJCIECHOWSKI, Jacek. Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa:Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87619-49-9.
 • WOŁOSZ, Jan. Jaka biblioteka publiczna? Warszawa: Wydaw. SBP, 2001. ISBN 83-87629-60-X.
 • WOŹNIAK, Jadwiga. Kategoryzacja. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-32-4.
 • ZIELAK, Anna. Niepełnosprawni w świecie Internetu.Warszawa:Wydaw. SBP, 2005. ISBN 83-89316-41-2.
 • ZYBERT, Elżbieta Barbara (red.). Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym. Warszawa:Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-76-6.
 • ŻUKOWSKA, Izabela. Praca z aktywem bibliotecznym : poradnik metodyczny dla nauczycieli. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.
  ISBN 83-87629-82-0.