Niepowodzenia szkolne uczniów

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008

Wyboru dokonał(a) : Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Diagnoza i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.
 • Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2005.
 • Podstawy dydaktyki / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2005.
 • W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. Mariana Sinicy, Anety Rudzińskiej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005.
 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2005.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Bardzo niepożądane stany : determinanty niepowodzeń szkolnych / Renata Stachowiak // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 12/13, s. 24.
 • Blokady emocjonalne w procesie rozwiązywania zadań testowych / Monika Czajkowska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2007/2008, nr 4, s. 28-37.
 • Czy to na pewno problem z fizyką / Danuta Kazała // Fizyka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 31-34.
 • Głoski, sylaby, zadania - jakie to trudne! / Anna Szkolak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 46- 49.
 • Jak ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3 , s. 44-59.
 • Jak pomóc dziecku ? / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 5-10.
 • Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Czudek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18.
 • Konsekwencje lęku szkolnego / Aleksandra Plewińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 44-49.
 • Krótka refleksja na temat niepowodzeń szkolnych w Polsce (w zależności od obowiązującej ideologii społecznej) / Beata Kozieł // Ruch Pedagogiczny. - 2008, R. 77, nr 1-2, s. 79-83.
 • Na niepowodzenie w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mróweczce” Marii Molickiej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16.
 • Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? / Ewa Kozak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 17-21.
 • Niepowodzenia w szkole - jak im zapobiegać i przeciwdziałać? : w opinii nauczycieli i rodziców z jastrzębskich szkół / Beata Kozieł // Nowa Szkoła. - 2008, nr 5, s. 20-33.
 • Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 3-13.
 • Niepowodzenia szkolne uczniów reformowanego gimnazjum / Robert Sarnecki // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 32-38.
 • Niepowodzenia szkolne w opinii uczniów z jastrzębskich szkół podstawowych / Beata Kozieł // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 47-56.
 • Opis i analiza przypadku pedagogicznego : niepowodzenia szkolne ucznia zagrożonego patologią społeczną / Jolanta Mańka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2005/2006, nr 4, s. 95-100.
 • Problem lateralizacji i leworęczności a niepowodzenia szkolne / Barbara Grzelak // Lider.- 2007, nr 5, s. 8-9.
 • Profilaktyka niepowodzeń dydaktycznych dzieci młodszych / Bernadetta Kosztyła // Bliżej Przedszkola. - 2005, nr 3, s. 62-64.
 • Program terapeutyczny „magic cirle” jako forma podnoszenia umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnością i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym / Ewa Domagała-Zyśk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 58-62.
 • Przyczyny szkolnych niepowodzeń / Renata Stachowiak // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 10, s. 22.
 • Renesans niepowodzeń edukacyjnych : kierunki i powody naukowej eksploracji / Anna Karpińska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 4-13.
 • Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym / Monika Zińczuk // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 24-29.
 • Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 21-23.
 • Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki uczniów lekko upośledzonych umysłowo / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2007,
  nr 1, s. 60-66.