Katastrofizm w literaturze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim


Wydawnictwa zwarte :

 • Chwila bez imienia : o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego / Stanisław Stabro. - Kraków: Universitas, 2003.
 • Dies Ire // [W:] Poezja Jana Kasprowicza / Danuta Wilczyńska. - Lublin: Wyd. Biblios, 2007. - S. 24-28.
 • Echa katastroficzne // [W:] Rzecz wyobraźni / Kazimierz Wyka. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - S. 283- 296.
 • Katastrofiści z Lublina // [W:] Agonia i nadzieja. Literatura polska od 1918 . T. 1 / Piotr Kuncewicz. - Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza, 1993. - S. 89-92.
 • Katastrofizm // [W:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny T. 1 / Julian Krzyżanowski. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 428-429.
 • Katastrofizm // [W:] Szkolny słownik motywów literackich / Barbara Drabek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska. - Warszawa : Wydawnictwo KRAM, 1999. - S. 160-162.
 • Katastrofizmu teoria // [W:] Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 5 : Ir-Ko. - Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2004. - S. 536-538.
 • „Medaliony” Zofii Nałkowskiej / Helena Zaworska . - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.
 • Wspomnienie o katastrofizmie // [W:] Rzecz wyobraźni / Kazimierz Wyka. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959. - S. 347-366.
 • Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall / Urszula Lementowicz. - Lublin: Wydawnictwo Biblioteka Wysyłkowa, 2005.

Artykuły z czasopism:

 • Nad przepaścią historii : wątki katastroficzne w retoryce mesjanizmu polskiego / Jens Herth // Pamiętnik Literacki. – 2011, nr 1, s. 79-91.
 • Po śladach wiedzy i wyobraźni / Krystyna Bonenberg. - Aura, 2011, nr 10, s. 30-31.
 • Upadek Polski jako „pre-figura” upadku Europy (O genezie katastrofizmu Witkacego) / Urszula Osypiuk, Stefan Symotiuk // Akcent. - 1999, nr 1/2, s. 225-234.